ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ> ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ> ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Νοεμβρίου 2012
Πράξη Τακτοποίησης Αρτιότητα
Εισηγήτρια: Π.Φαρμάκη Εισηγήτρια: Κ. Χατζορόδου-Νικολοπούλου  
Πράξη Αναλογισμού Αποζημίωσης
Εισηγήτρια: Π.Φαρμάκη Εισηγήτρια: Κ. Χατζορόδου-Νικολοπούλου  
Πράξεις Εφαρμογής
Εισηγήτρια: Π.Φαρμάκη Εισηγήτρια: Κ. Χατζορόδου-Νικολοπούλου  
Συνοπτική Νομοθεσία
Εισηγήτρια: Π.Φαρμάκη Εισηγήτρια: Κ. Χατζορόδου-Νικολοπούλου  
Πρότυπο Πινάκων
Εισηγήτρια: Π.Φαρμάκη Εισηγήτρια: Κ. Χατζορόδου-Νικολοπούλου