eng fb rss yt
tee menu 14

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ & ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Κοινότητας των Μηχανικών και Εθνικό Μέλος εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε πολλούς  Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

Ενδεικτικά αναφέρονται:


  
    Διεθνείς Οργανισμοί     
    Εκθέσεις Επροσώπων     

 

WFEO
World Federation of Engineering Οrganizations

Παγκόσμια Ομοσπονδία Οργανώσεων

http://www.wfeo.org/

Είναι διεθνής  μη κυβερνητικός Οργανισμός, υπό την αιγίδα της (UNESCO), που εκπροσωπεί το επάγγελμα του μηχανικού σε όλο τον κόσμο.  Η WFEO ιδρύθηκε το 1968 και έχει έδρα στο Παρίσι. Το ΤΕΕ ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.  Η WFEO συγκεντρώνει εθνικές οργανώσεις μηχανικών από πάνω από 90 χώρες και αντιπροσωπεύει περίπου 20 εκατομμύρια μηχανικούς σε όλο τον κόσμο.
 

WEC
World Energy Council

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας
http://www.worldenergy.org
 
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας ιδρύθηκε το 1923 με έδρα το Λονδίνο και είναι ένα δίκτυο που εκπροσωπεί πάνω από 3000 οργανώσεις-μέλη από περισσότερες από  90 χώρες συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, της βιομηχανίας και λοιπών φορέων που έχουν σχέση με την ενέργεια.

Το ΤΕΕ ως Μέλος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας έχει ως στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της ενέργειας στην Ελλάδα και να  εκπροσωπεί την ελληνική
προοπτική στις  συζητήσεις για θέματα ενέργειας που γίνονται σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  WEC 
Γιώργος Ν. Στασινός, Π.Μ. 
Αντωνία Μοροπούλου, Χ.Μ 
Νικόλαος Ανδρεδάκης, Π.Μ
Χρυσόστομος Δούκας, Μ.Μ
Απόστολος Ευθυμιάδης, Μ.Η.Μ
Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Μ.Μ.
 

FEANI
European Federation of National Engineering Associations

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των Μηχανικών
http://www.feani.org/
 
Στη FEANI συμμετέχουν οι Εθνικές Ενώσεις / Οργανισμοί Μηχανικών που αποτελούν τον επίσημο φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών στη χώρα τους. 
Αναγνωρίζεται επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εκπρόσωπος του επαγγέλματος  του Μηχανικού στην Ευρώπη.
Σήμερα η FEANI εκπροσωπεί περίπου 6 εκατομμύρια επαγγελματίες Μηχανικούς σε τουλάχιστον 32 ευρωπαϊκές χώρες. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ FEANI: 
Νικόλαος Ζυγούρης, Π.Μ.  
Αναστάσιος Ηλίας, Π.Μ. 
Αγγελική Καραλή, Δρ. Μ.Μ. 
Ηλίας Περτζινίδης, Π.Μ 
Κυράννη Ποντικάκου, Μ.Μ.Μ.  
Αριστόδημος Χατζηδάκης, Π.Μ.   

Ο κ. Περτζινίδης  είναι επίσης Μέλος της Επιτροπής EMC (European Monitoring Committee) της FEANI. 


ΤΙΤΛΟΣ EUR ING

Η FEANI, μέσω της χορήγησης του τίτλου EUR ING (τίτλος Ευρωμηχανικού), έχει ως στόχο να διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των Μηχανικών στην Ευρώπη και να ενισχύσει την κινητικότητά τους.

Η FEANI πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του τίτλου EURING διαθέτει ένα επίπεδο σπουδών και εμπειρίας, ικανό για την επαγγελματική του επάρκεια και ο τίτλος αυτός είναι αναγνωρισμένος σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, περισσότεροι από 33.000 Μηχανικοί είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της FEANI.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου EUR ING στην Ελληνική Επιτροπή FEANI του ΤΕΕ είτε σε έντυπη μορφή (EUR ΙNG Application Form) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://euring.feani.org

Tίτλος EUR ING –Δικαιολογητικά
Συχνά ερωτήματα για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών EUR ING

 

EAMC
Engineering Association of Mediterranean Countries

Ένωση Μηχανικών των Χωρών της Μεσογείου

Το TEE είναι ένα από τα ιδρυτικά Μέλη του EAMC που ιδρύθηκε το 2016 με τη στήριξη του World Federation of Engineers Organizations (WFEO).
Οι στόχοι της Ένωσης είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Ενώσεων των Μηχανικών της Ευρώπης και της Αραβικής Μεσογείου,  η ενίσχυση της συνεργασίας και η ανάληψη προγραμμάτων κοινής ωφέλειας και η καθιέρωση της συνεργασίας με την WFEO και άλλους Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Οργανισμού η στρατηγική θέση των χωρών της Μεσογείου ενισχύει τον γεωπολιτικό τους ρόλο στην διατήρηση της ισορροπίας στην περιοχή.
Οι πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία των χωρών και τη διαμόρφωση των πολιτικών.

Αριστόδημος (¶ρης) Χατζηδάκης, εκλεγμένος Πρόεδρος ECCE,    
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EAMC
Νίκος Ζυγούρης, Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής «Υποδομές και Κατασκευές»
 

ECEC
European Council of Engineers Chambers

Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Μηχανικών                     
http://www.ecec.net/
 
Το ECEC είναι η Ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα όλων των Εθνικών Επιμελητηρίων Μηχανικών και των Ενώσεων που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Εκπροσωπεί τα επαγγελματικά συμφέροντα των ακαδημαϊκών εγγεγραμμένων μηχανικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προωθεί τα υψηλότερα τεχνικά και δεοντολογικά πρότυπα στο επάγγελμα του μηχανικού στην Ευρώπη.

Μέλη του ECEC είναι τα Εθνικά Επιμελητήρια των Μηχανικών ή αντιπροσωπευτικών δημόσιων φορέων του επαγγέλματος των μηχανικών, οι οποίοι αναγνωρίζονται επαγγελματικά σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις εθνικές ενώσεις των συνδέσμων αυτών.
 

UIA
International Union of Architects

Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων
http://www.uia-architectes.org

Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων  είναι μη-κυβερνητικός οργανισμός,  περιλαμβάνει τις εθνικές  επαγγελματικές οργανώσεις  αρχιτεκτόνων των κρατών μελών της. 
Στόχος της UIA είναι να ενώσει τους αρχιτέκτονες του κόσμου χωρίς καμία μορφή διάκρισης. Με Μέλη από 124 χώρες και εδάφη,  αντιπροσωπεύει κοντά στο 1.300.000 αρχιτέκτονες παγκοσμίως.

-- Νίκος Φιντικάκης,  Μέλος του Συμβουλίου για την Περιοχή ΙΙ που περιλαμβάνει τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής,
Πρόεδρος του Προγράμματος ARES - Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

-- Φανή Βαβύλη-Τσινίκα, Αναπληρωματικό Μέλος του Συμβουλίου για την Περιοχή ΙΙ που περιλαμβάνει τις  χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
--
Κυριάκος Πιπίνης.
 

FIG
International Federation of Surveyors

Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων
http://www.fig.net/

Η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) είναι ο μοναδικός Διεθνής Οργανισμός ο οποίος εκπροσωπεί όλες τις ειδικότητες των Τοπογράφων με συμμετοχή πάνω από 120 εθνικών ομοσπονδιών και επισήμως αναγνωρίζεται ως μη κυβερνητικός οργανισμός από τα Ηνωμένα Έθνη και τους διάφορους φορείς τους.

Στόχος της είναι να εξασφαλίζει την ποιότητα των εργασιών και τις απαραίτητες ενέργειες ενός Τοπογράφου, έτσι ώστε να έρχονται σε αντιστοιχία με τις ανάγκες της
αγοράς, της έρευνας και της επικοινωνίας των κοινοτήτων που εξυπηρετεί.
Προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη άσκησης του επαγγέλματος και την ενθάρρυνση της συνεχούς βελτίωσης των δυνατοτήτων τους.

Χρυσή Πότσιου, καθ.ΕΜΠ, Πρόεδρος FIG (2015-2018)

FIG - Newsletter May 2018 

ECCE
European Council of Civil Engineers

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών                         
http://www.ecceengineers.eu/

Το ECCE δημιουργήθηκε το 1985 εξαιτίας της κοινής ανησυχίας των επαγγελματικών οργανισμών των πολιτικών μηχανικών της Ευρώπης, ότι οι πολιτικοί μηχανικοί που εργάζονται μαζί σε ολόκληρη την Ευρώπη θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ περισσότερο στην πρόοδό της σε ότι αφορά στο δομημένο περιβάλλον και να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον.

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ECCE στοχεύει να προωθήσει τα υψηλότερα τεχνικά και δεοντολογικά πρότυπα, να παρέχει μια πηγή αμερόληπτων συμβουλών και να προωθήσει τη συνεργασία με άλλες πανευρωπαϊκές οργανώσεις στον κλάδο της βιομηχανίας των κατασκευών.
 
Αριστόδημος (¶ρης) Χατζηδάκης, εκλεγμένος Πρόεδρος ECCE (2018-2020)

ECCE- Δελτίο Τύπου 2018 

ICOMOS
Ιnternational Council on Monuments and Sites

Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών
http://www.icomos.org

Το ICOMOS είναι ο μοναδικός Παγκόσμιος μη Κυβερνητικός Οργανισμός που έχει σκοπό την προστασία και την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και τοποθεσιών του κόσμου.

Το ICOMOS είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της UNESCO για τα θέματα Παγκόσμιας Κληρονομιάς που έχει ως σκοπό την προώθηση της θεωρίας, της μεθοδολογίας, της τεχνολογίας και της ενημέρωσης για την προστασία και την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και τοποθεσιών των χωρών όλου του κόσμου και με αυτή την ιδιότητα, εξετάζει τις προτάσεις των χωρών-μελών της UNESCO για την εγγραφή εθνικών μνημείων στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Σοφία Αυγερινού Κολώνια, Μέλος της Διεθνούς Εκτελεστικής  Επιτροπής (BOARD) ICOMOS.
 

SEFI
European Society for Engineering Education

Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση των Μηχανικών
www.sefi.be

Είναι σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο ιδρυμάτων ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στην οποία συμμετέχουν ως μέλη πάνω από 100 Πανεπιστήμια και
Πολυτεχνεία από την Ευρώπη, αλλά και από την Αμερική και την Αυστραλία ενώ είναι πλέον Μέλη όλα τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, Μεταξύ των
συνεργαζόμενων  φορέων είναι το ΤΕΕ,  η  FEANI, το Ινστιτούτο Μηχανικών της Ιρλανδίας, το Συμβούλιο Μηχανικών του Ηνωμένου Βασιλείου κ.α .
Το SEFI, που δεν είναι επαγγελματική Οργάνωση, συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της εκπαίδευσης μηχανικού στην Ευρώπη και προωθεί τη θέση των
μηχανικών και της εκπαίδευσής τους στην κοινωνία.

Αντωνία Μοροπούλου, καθ.ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος SEFI  (2013-2016) 

Παρουσιάση της κ. Τ. Μοροπούλου, Προέδρου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, κατά τη βράβευσή της στο Ετήσιο Συνέδριο της SEFI 

EUROCASE
European Council of Applied Sciences and Engineering

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Μηχανικής
http://www.euro-case.org/

 
Το Euro Case  είναι ένας Ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι  από Ακαδημίες Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Εφαρμοσμένης Επιστήμης και Τεχνολογίας 20 χωρών. Το ΤΕΕ διεκδίκησε και πέτυχε τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο ως Εθνικός Φορέας.

Το Συμβούλιο υλοποιεί  και κοινές  δράσεις με ερευνητικούς φορείς της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (όπως τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, το
European Research Council κλπ.)  & με Ακαδημίες Μηχανικής άλλων ηπείρων.
 

ECTP
European Construction Technology Platform

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνολογίας για την Κατασκευή        
www.ectp.org
 
Κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας  είναι η ανάπτυξη νέων στρατηγικών στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία  για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και παράλληλα να αφομοιώσει τις περιβαλλοντικές  προκλήσεις μέσα στο  καινοτόμο δομημένο περιβάλλον.
   
 

ACE-CAE
Architects’s Council of Europe
Conseil des Architects d’Europe

www.ace-cae.eu

To Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (ACE-CAE) απαρτίζεται από 43 οργανώσεις μέλη, που είναι οι εθνικοί επαγγελματικοί αντιπροσωπευτικοί φορείς των κρατών μελών της ΕΕ, των υπό ένταξη χωρών, της Ελβετίας και της Νορβηγίας. Μέσω των μελών του, το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων από 600.000 αρχιτεκτόνων από 31 χώρες της Ευρώπης.