An error occurred while processing the request. Try refreshing your browser. If the problem persists contact the site administrator
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
  
    Μελέτες     
    Κατασκευές     
    Κανονισμοί - Προδιαγραφές - Τιμολόγια     
    Συχνές Ερωτήσεις     
Έγγραφο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος -ΑΠ.: 73841 Φ. 701.1
Διάγραμμα Ισχύουσας Νομοθεσίας Πυρασφάλειας 
Απόφαση ΑΠ: 70942Φ. 701.2 - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας 
Απόφαση ΦΕΚ 1047 Β 29/03/2019
Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα. 
Εγκύκλιος 3 19/03/2019
Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2019 
Aπόφαση ΦΕΚ 1047 Β 29/09/2019
Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα. 
Απόφαση ΦΕΚ2216 Β - 14/06/2018
Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136). 
Εγκύκλιος Συντελεστής ΤΚ 2018
Έγγραφο 14415/26-3-2014
Διευκρινίσεις για τις μικτές δημόσιες συμβάσεις 
Νόμος 4258/2014
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις 
Νόμος 4262/2014
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
Απόφαση 14867/825/9.5.2014
Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα 
Νόμος 4269/2014
Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη 
Έκδοση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ
Κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, τα οποία ισχύουν από 1-1-2014 
Δημοσίευση νέων Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις
Νόμος 4199/2013
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. Τα άρθρα 108 και 109 αφορούν το ν.3316/2005  
Εγκύκλιος 29/2013
Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων» 
Εγκύκλιος 33/2013
Δημοσίευση απόφασης «Έγκριση Αναθεωρημένων Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων» 
Απόφαση 1958/13-1-2012
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011) 
Τροποποίηση της Πρότυπης Προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν. 3316/2005 (Τύπος Β)
Εγκύκλιος 27/2012
Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο» 
Νόμος 4093/2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 
Π.Δ. 136/2011
Καθορισμός του κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΦΕΚ 267Α/31.12.2011)  
Εγκύκλιος E.1/22-1-2007
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του ν. 3316/05, που αφορούν τη συγκρότηση της ομάδας μελέτης των διαγωνιζομένων και τον τρόπο σύνταξης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών 
Εγκύκλιος 1/18-1-2006
Εφαρμογή της κοινής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
Εγκύκλιος Ε7/27-2-2006
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών 
Εγκύκλιος Ε.11/24-5-2006
Οδηγίες για την θεσμοθέτηση αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων στις συμβάσεις του ν. 3316/05 
Εγκύκλιος Ε.18/13-7-2006
Παρέχονται οδηγίες σχετικά με: Α. Την τήρηση περιόδου αναμονής πριν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών. Β. Τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων υποψηφίων οι οποίοι προβάλλουν επιφυλάξεις για την νομιμότητα όρων της διακήρυξης. Γ. Την προβολή της έγκαιρης απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων ως λόγου δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να απορριφθούν από τα δικαστήρια αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. 
Απόφαση 15-7-2005
Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν. 3316/05 
Νόμος 3481/2006
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις 
Εγκύκλιος E20/26-7-2006
Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου έργων και μελετών 
Απόφαση 18-10-2006
Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγ. 4α του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005 
Εγκύκλιος E.28/20-11-2006
Διευκρινίσεις σχετικά με την προσθήκη εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων στη σύνθεση των τεχνικών συμβουλίων των φορέων του δημόσιου τομέα 
Εγκύκλιος E.29/29-11-2006
Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών 
Εγκύκλιος E.31/30-11-2006
Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων και έναρξη ισχύος τους 
Νόμος 3316/2005
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 
Εγκύκλιος 7/3-3-2005
Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
Εγκύκλιος 9/1-4-2005
Δημοσίευση του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" 
Εγκύκλιος 20/8-6-2005
Αποδοχή της 200/2005 Γνωμοδότησης του Α’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
Εγκύκλιος 22/23-6-2005
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με απευθείας ανάθεση μελέτης 
Εγκύκλιος E.25/15-7-2005
Οδηγίες για το νέο Νόμο 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» 
Εγκύκλιος E.29/3-8-2005
Συμπλήρωση προτύπων τευχών προκηρύξεων του ν.3316/05 και οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και αποφυγή της σύγχυσης των κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης 
Απόφαση ΦΕΚ 1470 Β 03/05/2019
Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων.