Το ΤΕΕ κατατάσσει τους Μηχανικούς Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην κατηγορία των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών; Και αν ναι αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτής;

 

Σύμφωνα με την αρ. 3493/20.9.1993 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εντάσσονται στη συγγενέστερη ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών χωρίς όμως να αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτής.