Ποιος κατέχει το επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων;

 

 

Η υπογραφή τοπογραφικών σχεδίων προϋποθέτει ότι ο υπογράφων έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για εκπόνηση τοπογραφικών μελετών. Τις προϋποθέσεις αυτές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν :

 

1.      Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί, σύμφωνα με το Ν. 4663/30.

2.      Οι Πολιτικοί Υπομηχανικοί, υπό τους περιορισμούς που ορίζει το Β.Δ. 769/1972.

3.      Οι πτυχιούχοι Τοπογραφίας των ΤΕΙ, υπό τους περιορισμούς που ορίζει το Β.Δ. 769/1972.

4.      Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συντάσσουν το απαιτούμενο τοπογραφικό διάγραμμα για τη σύνταξη συμβολαίου μεταβιβάσεως οικοπέδου ή αγροτεμαχίου (Γνωμοδότηση αρ. 1/12.1.1979 Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών).

 

Οι εργοδηγοί δεν υπάγονται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις και κατά συνέπεια δεν έχουν δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών και κατ’ ακολουθία υπογραφής Τοπογραφικών Σχεδίων.