Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. Τ.Ε.Ε.
Έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
ISSN 1106-4935
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010, τ. 1, τεύχ. 3
Υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο
Χρήστος Σπίρτζης, πρόεδρος ΤΕΕ
Υπεύθυνη Εκδόσεων
Γιώτα Καζάζη
Επιμέλεια τεύχους
Γιώτα Καζάζη
Διορθώσεις ελληνικών κειμένων
Νεκταρία Γούναρη, Μαρία Σκουλά
τηλ. (+30) 210-3671183 - fax (+30) 210-3618609
e-mail:
ekdoseis@central.tee.gr
Ηλεκτρονική επεξεργασία - D.T.P.
Στράτος Κολυφέτης, Γιώτα Καζάζη
Συντακτικές Επιτροπές
Πολιτικών Μηχανικών:
Καθηγ. Γ. Αθανασόπουλος, αναπλ. καθηγ. Μ. Καββαδάς, καθηγ. Α. Καραμπίνης, καθηγ. Π. Λατινόπουλος, καθηγ. Κ. Μουτζούρης, καθηγ. Β. Στεφανής, καθηγ. Κ. Συρμακέζης
Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών:
καθηγ. Δ. Βλάχος, καθηγ. Κ. Κατσάμπαλος, καθηγ. Δ. Παραδείσης.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Καθηγ. Μ. Αγγελίδης, καθηγ. Χρ. Αθανασόπουλος, καθηγ. Π. Λουκάκης, καθηγ. Ε. Μπίρης, καθηγ. Δ. Οικονόμου,  καθηγ. Δ. Παπαϊωάννου, καθηγ. Π. Σταθακόπουλος, καθηγ. Ιω. Στεφάνου.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Καθηγ. Π. Μαραγκός, καθηγ. Ε. Πρωτονοτάριος, καθηγ. Ε. Σαρρής, καθηγ. Α. Σαφάκας, καθηγ. Μ. Γ. Στρίντζης, καθηγ. Δ. Τσανάκας.
Μηχανολόγων Μηχανικών:
Καθηγ. Ν. Βλάχος, δρ Α. Ευθυμιάδης, καθηγ. Δ. Παπανίκας, καθηγ. Δ. Παπαντώνης,  καθηγ. Ε. Ρογδάκης.
Ναυπηγών Μηχανικών:
Καθηγ. Β. Παπάζογλου.
Χημικών Μηχανικών:
Καθηγ. Α. Ανδρεόπουλος,  καθηγ. Κ. Μαγουλάς, καθηγ. Α. Μοροπούλου,  καθηγ. Σ. Νυχάς, καθηγ. Β. Ρηγοπούλου-Κασελούρη, καθηγ. Δ. Τσάχαλης.
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών:
Καθηγ. Ζ. Αγιουτάντης
Φύλλα Περιλήψεων
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Τ.Ε.Ε.
Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα
τηλ. 210-3291700-8, fax 210-3237525
Συνδρομές* (ετήσιες)
Στα μέλη του Τ.Ε.Ε. δωρεάν.
Εσωτερικού: φυσικά πρόσωπα: 26.41 eur,
νομικά πρόσωπα: 70.43 eur, φοιτητές: 8.80 eur
Εξωτερικού: φυσικά πρόσωπα: $ 60, νομικά πρόσωπα: $ 100
Διεύθυνση: Τ.Ε.Ε., Νίκης 4, 102 48 Αθήνα
τηλ. 210-3291420-1, fax 210-3221772
* Στις συνδρομές εσωτερικού και χωρών Ε.Ε. προστίθεται Φ.Π.Α. 5%.
Όλες οι συνδρομές περιλαμβάνουν ταχυδρομικά τέλη.