Νόμος της Πορτογαλίας περί υποχρεωτικής χρήσης της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση νέων και προς ανακαίνιση οικοδομών.

 

 

Από την 4η Ιουλίου 2006 τίθεται σε ισχύ πρόσφατα ψηφισθέν στην Πορτογαλία νομοθετικό πακέτο, κύριο σημείο του οποίου είναι η καλύτερη ενεργειακή απόδοση νέων ή υπό ανακαίνιση κτιρίων, καθιστώντας υποχρεωτική τη χρήση συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση νερού.

 

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Ενέργειας και της Ποιότητας του Εσωτερικού Αέρα, με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα κλιματισμού, με τα οποία εξοπλίζονται τα προαναφερθέντα κτίρια, υπακούουν στις νομοθετικές ρυθμίσεις περί ενεργειακής απόδοσης και ότι εγκαθίστανται συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

Τα παραπάνω συστήματα - με εφαρμογή είτε σε επίπεδο ενός κτιρίου, είτε σε ομάδες κτιρίων - θα προτιμούνται ακόμα και στην περίπτωση αυξημένων αρχικών εξόδων, εάν κρίνονται οικονομικά βιώσιμα, θεωρώντας τα 8 χρόνια ως χρόνο απόσβεσης.

 

Ορίζεται επίσης ως κατώτατο όριο ετήσιου ποσοστού αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας το 50% της μέγιστης δυνατής "απορρόφησης" από το κτίριο, όπως αυτή προκύπτει από την αρχιτεκτονική μελέτη.

 

Στο πλαίσιο αυτής της νομοθετικής μεταρρύθμισης και λαμβανομένου υπόψη ότι η αγορά ηλιακών θερμοσυσσωρευτών βρίσκεται στην Πορτογαλία σε πρωτόλειο στάδιο, καλούνται οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες να έρθουν σε επαφή με το Γραφείο ΟΕΥ Λισαβόνας, ώστε να εξετασθούν οι από κοινού προοπτικές επέκτασής τους στην Πορτογαλική αγορά.     

Οι σημαντικότερες Διεθνείς Εκθέσεις στην Πορτογαλία είναι:

§         TECTONICA (Λισαβόνα): 27-31 Μαρτίου 2007 (www.fil.pt)

§         CONCRETA (Πόρτο): 24-28 Οκτωβρίου 2006 (www.exponor.pt)

 

 

Πληροφορίες

 

Embassy of Greece in Lisbon

Office of Economic and Commercial Affairs                         

Avenida Defensores De Chaves 15 – 4G                              

1000-109 Lisboa, Portugal                                                                       

Tel.: 00351 21/ 350 1600 - 7

Fax : 00351 21/ 350 1609

E-mail :grecia@mail.telepac.pt

Κων/νος Δίκαρος

Γραμματέας A΄ΟΕΥ