Διάθεση ψηφιακών καταγραφών του δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ

Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) μας κοινοποίησε τις ψηφιακές καταγραφές του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων του από το σεισμό της Ανδραβίδας (ΒΔ Πελοποννήσου) της 8ης Ιουνίου 2008.