Σεμινάριο "Ευρωκώδικας 6: Γενικό πλαίσιο και εφαρμογές"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει σεμινάριο με θέμα "Ευρωκώδικας 6 : Γενικό πλαίσιο και εφαρμογές" στις 2 και 3 Απριλίου 2009 στις Βρυξέλλες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2009.
Περισσότερα