Νέα Έκδοση Λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ


Μετά την έναρξη εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ και την συμβολή του ΤΕΕ στην έκδοση των ΤΟΤΕΕ και του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, αποκτήθηκε  πολύτιμη εμπειρία από την χρήση τους από χιλιάδες μηχανικούς. Η εμπειρία αυτή μαζί με τις περισσότερες παρατηρήσεις έχουν ενσωματωθεί στη νέα έκδοση του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ η οποία θα δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Όσοι ήδη χρησιμοποιούν την προηγούμενη έκδοση θα εγκαταστήσουν ξανά την νέα η οποία θα αντικαταστήσει την παλαιά. Επιγραμματικά οι αλλαγές - βελτιώσεις είναι οι εξής:

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ  v 1.28.1.67 - Φεβρουάριος 2011


Διαφοροποιήσεις σε σχέση με το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ v 1.27.1.1

1. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

2. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ


3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ