eng fb rss yt
tee menu 14
MyTEE:: MyTEE information

 ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ Αίτηση δωρεάν εγγραφής στο @MyTEE Αίτηση δωρεάν εγγραφής στο @MyTEE
Υπεύθυνη ΔήλωσηΥπεύθυνη Δήλωση

1.      Η Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναγνώρισε αρκετά πρώιμα (1993) την ανάγκη της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και από το 1996 ανέπτυξε και συνεχίζει να λειτουργεί με επιτυχία την υπηρεσία της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ. Παρείχε επί σειρά ετών σε αρκετές χιλιάδες συνδρομητές και στο ΤΕΕ υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών όπως:

 

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) με PSTN, ISDN και ADSL συνδέσεις (συνδρομητική υπηρεσία).
 • Φοιτητικό Internet (ΔΙΟΔΟΣ) (συνδρομητική υπηρεσία)
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων (συνδρομητική υπηρεσία)

Πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης όπως:


 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email) με συνεχή και συνεπή φροντίδα για την προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) και ιούς (viruses) (συνδρομητική υπηρεσία).
 • Ειδικές βάσεις δεδομένων
  • Προκηρύξεις διαγωνισμών έργων, μελετών και  προμηθειών (συνδρομητική υπηρεσία)
  • Νομοθεσία  (συνδρομητική υπηρεσία)
  • Αγορά εργασίας (δωρεάν υπηρεσία)
  • Αναθέσεις μελετών (δωρεάν υπηρεσία)

 

Λειτουργεί, υποστηρίζει και φέρει την τεχνική ευθύνη της λειτουργίας των ιστοσελίδων τόσο της Κεντρκής Υπηρεσίας όσο και των περισσότερων Περιφερειακών Τμημάτων.

 

Επίσης παρέχει στον υπηρεσιακό μηχανισμό του ΤΕΕ υπηρεσίες διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διασύνδεσης των Περιφερειακών Τμημάτων σε ενιαίο δίκτυο, διασύνδεση σε ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα του Μητρώου Μελών και των Συνδρομών και τεχνική υποστήριξη για την λειτουργία του δικτύου των βιβλιοθηκών του ΤΕΕ.

 

 Το ΤΕΕ αξιοποιώντας την υποδομή και την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί αποφάσισε την επέκταση σε νέες υπηρεσίες για όλα τα Μέλη του ΤΕΕ. Εκτός από τους ίδιους πόρους που θα συνεισφέρει το ΤΕΕ το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται και από τα επιχειρησιακά προγράμματα.

 

2.      Ολοκλήρωση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Τα Μέλη του ΤΕΕ είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους και να βεβαιώνουν την ιδιότητα του Μέλους ΤΕΕ με αντίστοιχες βεβαιώσεις σε διάφορους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Αυτή η διοικητική και οικονομική υποχρέωση στοιχίζει σημαντικούς ανθρώπινους πόρους στο ΤΕΕ αλλά κυρίως στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες εργάσιμες ανθρωποώρες στα Μέλη του ΤΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο οι εκδιδόμενες βεβαιώσεις που απαιτούν μετακίνηση ξεπερνούν τις 80.000 το έτος με σαφή αυξητική τάση όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί.

 

 3.      Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

 

3.1.  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της μορφής myname@teemail.gr


Η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) στο ΤΕΕ θα παρέχεται στο κάθε Μέλος ισόβια. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω του διαδικτύου στην σελίδα με ηλεκτρονική διεύθυνση www.teemail.gr. Θα περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο 500ΜΒ, προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (anti-spam), προστασία από ιούς (anti-virus).

3.2.  Διαχείριση των στοιχείων του Μητρώου του ΤΕΕ

 

Η Διαχείριση περιλαμβάνει την αλλαγή της διεύθυνσης, των τηλεφώνων επικοινωνίας, της επιθυμητής πολιτικής διάθεσης των προσωπικών στοιχείων καθώς και τυχόν ιδιαίτερες προτιμήσεις για την ενημέρωση από το ΤΕΕ όπως η ηλεκτρονική αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου.3.3.  Συνδρομές Μελών - Βεβαιώσεις

 

Η αντίστοιχη υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα στο Μέλος του ΤΕΕ να έχει εικόνα των οφειλόμενων συνδρομών για όλα τα έτη. Σε περίπτωση οφειλής παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εξόφλησης με την χρήση πιστωτικής κάρτας μέσα από ειδικό υποσύστημα υποστήριξης ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σε περίπτωση επιτυχούς εξόφλησης η ενημέρωση του ισοζυγίου είναι άμεση σε όλα τα συστήματα του ΤΕΕ.

 

Εάν το Μέλος επιθυμεί μπορεί πρόσθετα να εκδώσει ηλεκτρονική βεβαίωση Μέλους ΤΕΕ με οικονομική ενημερότητα. Αυτή η βεβαίωση φέρει ειδικό κωδικό γνησιότητας και ισχύει για 6 μήνες. Επίσης μπορεί να επανεκτυπωθεί όποτε αυτό απαιτείται.

 

Επομένως το Μέλος του ΤΕΕ που συμμετέχει σε αυτή την υπηρεσία δεν θα χρειάζεται πλέον να μετακινηθεί για να εξοφλήσει την συνδρομή του ή να λάβει βεβαίωση Μέλους ΤΕΕ. Στο μέλλον στην υπηρεσία θα ενσωματωθεί και η βεβαίωση για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα.
3.4.  Καταχώρηση Αγγελιών για Προσφορά ή Ζήτηση Εργασίας

 

Η καθιερωμένη παροχή του ΤΕΕ για δημοσίευση αγγελιών προσφοράς και ζήτησης εργασίας στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ γίνεται πλέον πιο απλή αφού δίνεται η δυνατότητα άμεσης καταχώρησης από το ίδιο το ενδιαφερόμενο μέλος. Οι ανακοινώσεις θα δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και θα είναι προσβάσιμες και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://portal.tee.gr/jobs


3.5.  Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

 

Η ηλεκτρονική επικοινωνία του Μέλους με το ΤΕΕ έχει σχεδιαστεί να γίνεται μέσα από ασφαλή συστήματα σύμφωνα με την διεθνή πρακτική και τεχνολογία. Όμως στην  ασφάλεια των συναλλαγών πρέπει να συμμετέχει και ο συναλλασσόμενος ο οποίος θα έχει την δυνατότητα να αλλάζει συχνά τον κωδικό πρόσβασης μέσα από την εφαρμογή.

4.      Τρόπος εγγραφής στις δωρεάν υπηρεσίες

 

Οι νέες αυτές υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν σε όλα τα Μέλη του ΤΕΕ, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του συνδρομητή των υπόλοιπων υπηρεσιών της Τράπεζας Πληροφοριών και με διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης. Για το σκοπό αυτό στην αντίστοιχη σελίδα εισαγωγής των κωδικών πρόσβασης πρέπει να επιλεγεί το «@(teemail.gr) Υπηρεσίες Μελών ΤΕΕ».   Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι οι συμμετέχοντες στις υπάρχουσες συνδρομητικές υπηρεσίες πρέπει να κάνουν ξεχωριστή πρόσθετη αίτηση εγγραφής και για τις δωρεάν υπηρεσίες.  Η αίτηση που ακολουθεί θα δημοσιεύεται τακτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) και πρέπει να σταλεί στο ΤΕΕ με FAX (210-3291290), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (accounting@tee.gr) και ταχυδρομικά (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Νίκης 4, 10563, Αθήνα– Αθήνα) . Στις αμέσως επόμενες εργάσιμες ημέρες θα αποστέλλονται οι κωδικοί πρόσβασης ταχυδρομικά.