ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Οικονομικά στοιχεία | Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας - Στέγαση Υπηρεσιών | Η πρόταση για τα προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας | Στεγαστικό Πρόγραμμα στην υπόλοιπη Ελλάδα

 

Αρμόδια Υπηρεσία:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι οικονομικοί πόροι του ΤΕΕ είναι εργαλείο για την προώθηση των στόχων του. Το διάστημα της τριετίας έγινε μεγάλη προσπάθεια για την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την αύξηση των εσόδων του ΤΕΕ. Για το πρώτο, βαρύτητα δόθηκε στη σαφή στόχευση ως προς το είδος των δράσεων και τη μείωση των ανελαστικών δαπανών, π.χ. ηλεκτρονική αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου, μείωση των δαπανών για τα κτίρια σε όλη την Ελλάδα: Με τη μετακίνηση της Κεντρικής Υπηρεσίας το Νοέμβριο του 2009, υπήρξε σημαντική μείωση στο κόστος των ενοικίων.

Για την αύξηση των εσόδων του, το ΤΕΕ στόχευσε κυρίως στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του και στη συγχρηματοδότηση δράσεων για την βελτίωση και επέκταση των υπηρεσιών προς τα μέλη του: Το διάστημα της τριετίας εγκρίθηκαν και αποπληρώθηκαν από την ΚτΠ τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποίησε το ΤΕΕ (ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο, υποβοήθηση των εκλογών με ηλεκτρονικά μέσα).

Σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή, αποτέλεσε η Ίδρυση από την Δ.Ε. Γραφείου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στη Δ/νση Θεμάτων Ε.Ε. και Διεθνών Σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκαν σημαντικές δραστηριότητες, από τις οποίες σημειώνονται: 

  • Η απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας από το ΤΕΕ για τη συμμετοχή του στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ, 2008-09
  • Η εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων στα Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  και «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», που δίνει τη δυνατότητα στο ΤΕΕ να συμμετάσχει με προτάσεις στα εν λόγω Ε.Π. του ΕΣΠΑ, 2008
  • Το έργο «e-μηχανικοί», μέσω του οποίου καταρτίστηκαν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2.758 μηχανικοί, 2009

    περισσότερα


Οικονομικά Στοιχεία  Οικονομικά Στοιχεία
Τα έσοδα του ΤΕΕ το διάστημα της τριετίας κινήθηκαν μεταξύ 31,5-35,5 εκ. ευρώ

Τα ποσά που δαπανήθηκαν για τη λειτουργία και τις διάφορες δράσεις του ΤΕΕ, κατά μέσο όρο, αφορούν ανά κατηγορία:

Πίνακας 2:

%

Μισθοδοσία-εργοδοτικές εισφορές

19,00

Επιχορηγήσεις Περιφερειακών Τμημάτων

20,00

Έκδοση και αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου

11,50

Στεγαστικό πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα

10,00

Ενοίκια Κεντρικής Υπηρεσίας

4,50

Ομάδες Εργασίας ad-hoc

1,60

Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, Σιβιτανιδείου

11,00

Ημερίδες, Συνέδρια, Επιχορηγήσεις Συλλόγων, Σεμινάρια

5,00

Λειτουργία Αντιπροσωπείας, οδοιπορικά εσωτ., εκλογές

2,00

Διεθνείς Σχέσεις (μεταβάσεις)

0,60

Διάφορες προμήθειες (Η/Υ, βιβλία, έπιπλα)*

9,30

Συντήρηση, καθαρισμός, ΔΕΗ, ΟΤΕ

5,50

* περιλαμβάνονται και δαπάνες για εξοπλισμό προγραμμάτων ΚτΠ

 

Επιτεύχθηκε η πλήρης χρηματοδότηση των Περιφερειακών Τμημάτων για τη λειτουργία και την εκτέλεση του επιστημονικού έργου τους, η οικονομική κάλυψη στο επιστημονικό έργο του ΤΕΕ για όλες τις  σχετικές δραστηριότητες, η κάλυψη των δραστηριοτήτων των Συλλόγων των μηχανικών, η αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεών του ΤΕΕ (ανελαστικές δαπάνες, Ενημερωτικό Δελτίο, Επιστημονικές εκδόσεις κ.λ.π.).


Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ΤΕΕ - Στέγαση Υπηρεσιών  Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ΤΕΕ - Στέγαση Υπηρεσιών

Ενώ είχαν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες, η ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ τον Οκτώβριο του 2008 και η καθυστέρηση έγκρισης της πρότασης για την ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ των δύο φορέων, δεν επέτρεψε την υλοποίησή της, που είχε στόχο την οικοδόμηση του κτιρίου του ΤΕΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Εν αναμονή για την οριστική λύση στέγασης του ΤΕΕ, οι λύσεις που στο μεταξύ δρομολογήθηκαν για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, έχουν θετικό απολογισμό:

Για πρώτη φορά το ΤΕΕ έχει θετικό ισοζύγιο μεταξύ εσόδων από την αξιοποίηση της περιουσίας του, έναντι των ενοικίων που καταβάλλει για την στέγαση των υπηρεσιών  του.


Η πρόταση για τα προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας  Η πρόταση για τα προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας

Το ΤΕΕ τον Απρίλιο του 2009 επανήλθε, από κοινού με το Δήμο Αθηναίων, με μια ριζοσπαστική πρόταση που συζητήθηκε πολύ, για την ανταλλαγή του οικοπέδου της Χαριλάου Τρικούπη (ιδιοκτησίας ΤΕΕ) με τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά τη στέγαση του ΤΕΕ στις διατηρητέες προσφυγικές πολυκατοικίες της Λ. Αλεξάνδρας με συνολική ανάπλαση της περιοχής, παράλληλα με τη δημιουργία χώρου πρασίνου από τον Δήμο στο οικόπεδο του ΤΕΕ στα Εξάρχεια, όπως διεκδικούν και οι κάτοικοι της περιοχής.

Δελτίο Τύπου 30.3.2009: Κοινή πρόταση Δήμου Αθηναίων - ΤΕΕ:

Ανταλλαγή του οικοπέδου στα Εξάρχεια με προσφυγικές πολυκατοικίες της λ. Αλεξάνδρας

Κύριο άρθρο ΕΔ 2532/13.4.2009: Με συνέπεια στις διακηρύξεις

ΕΔ 2532/13.4.2009: Στέγη ΤΕΕ στα προσφυγικά - Πράσινο στα Εξάρχεια
Γ. Αλαβάνος: Πρόταση που συμφέρει την πόλη, τους κατοίκους της και το ΤΕΕ

Η ανακοίνωση αυτή, έγινε ευρέως αποδεκτή από το σύνολο των ΜΜΕ και ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και ειδικότερα του τεχνικού κόσμου.

Το ΤΕΕ προκειμένου να προωθήσει στην πολιτεία αναλυτική πρόταση-μελέτη, εξέτασε όλες τις παραμέτρους που αφορούν στα νομικά, τεχνικά και οικονομικά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του δύσκολου αυτού εγχειρήματος,.

Για το σκοπό αυτό, έθεσε τις προτάσεις του τόσο στην προηγούμενη, όσο και στη τωρινή κυβέρνηση - και συγκεκριμένα στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού - καθώς και την ΚΕΔ. Το θέμα, από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, φαίνεται να έχει θετική εξέλιξη.   


Στεγαστικό Πρόγραμμα στην υπόλοιπη Ελλάδα  Στεγαστικό Πρόγραμμα στην υπόλοιπη Ελλάδα

Παράλληλα, τη διάρκεια της τριετίας υποστηρίχθηκε το στεγαστικό πρόγραμμα του ΤΕΕ στην υπόλοιπη Ελλάδα, με τη χρηματοδότηση:

-      της αποπεράτωσης του κτιρίου του νέου κτιρίου του Περ. Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη και της μεταφοράς των υπηρεσιών

-      της ανακαίνισης του κτιρίου του Περ. Τμήματος Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας στη Λάρισα.

-      της έναρξης των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου του Περ. Τμήματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο

-      της αποπεράτωσης και αγοράς εξοπλισμού του νέου κτιρίου του Περ. Τμήματος Θράκης.

-      της ανακαίνισης του κτιρίου του Περ. Τμήματος Νομού Δωδεκανήσου στη Ρόδο 


Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ, είναι η αρμόδια υπηρεσία για την υποστήριξη και παρακολούθηση των παραπάνω θεμάτων, στην οποία υπάγονται τα Τμήματα Λογιστηρίου (Λογιστήριο, εκκαθάριση δαπανών, εντάλματα), Πάγιας Προκαταβολής, Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, Εσόδων-Συνδρομών και το Τμήμα Περιουσίας.

Εξυπηρέτηση μηχανικών:

-      To διάστημα 2007-2009 εκτυπώθηκαν από το Ταμείο του ΤΕΕ περίπου 110.000 γραμμάτια είσπραξης, ενώ εκδόθηκαν χιλιάδες βεβαιώσεις κάθε είδους για την εξυπηρέτηση των μηχανικών.

-      Υπάρχει καθημερινή εξυπηρέτηση των Μηχανικών για οικονομικά θέματα ως προς τις αμοιβές και την φορολογία τους.

Διαχειριστικά Θέματα

Συντάχθηκαν οι προϋπολογισμοί των χρήσεων 2006-2008 & 2009 και ετοιμάζεται ο προϋπολογισμός του 2010, οι οποίοι συνοδεύονται από επιμέρους αντίστοιχους οικονομικούς πίνακες κατανομής εσόδων - εξόδων της τελευταίας πενταετίας. Αντιστοίχως συντάχθηκαν οι Απολογισμοί και οι Ισολογισμοί των Χρήσεων 2006, 2007 & 2008 του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Επίσης:

-      Υπήρξε άμεση παρακολούθηση των κονδυλίων εσόδων - εξόδων για την ορθή εφαρμογή του προϋπολογισμού.

-      Υπάρχει άμεση συνεννόηση με τα Περιφερειακά Τμήματα σε εβδομαδιαία βάση, για την έγκριση και την εκτέλεση των προϋπολογισμών και των απολογισμών τους, καθώς και για λοιπά διαδικαστικά οικονομικά  θέματα.

-      Έγιναν οι κατά το νόμο μηνιαίες αποδόσεις κρατήσεων (Φ.Π.Α., Φόροι Ζ΄ και Στ΄ Πηγής, Φόροι Προμηθειών κ.λ.π.) από τα εξοφλημένα εντάλματα κάθε χρήσης, καθώς επίσης και το κλείσιμο κάθε χρήσης με έκδοση και αποστολή φορολογικών βεβαιώσεων από μισθούς, ομάδες εργασίας, κρατήσεις προμηθειών κ.λ.π.)

-      Υπήρξε Λογιστική παρακολούθηση των Συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων όπως επίσης και η καθημερινή συμφωνία του Ταμείου του ΤΕΕ με τα υπόλοιπα στην Τράπεζα Ελλάδος. Με την Τράπεζα Ελλάδος υπάρχει επικοινωνία σε καθημερινή βάση, για την συγκατάθεση της εξόφλησης σε μεγάλα ποσά.

-      Έγινε σύνταξη Στατιστικών και Οικονομικών Στοιχείων και Πινάκων ανά τριμηνία  και αποστολή τους στο Γενικό Λογιστήριο, όπως επίσης και αποστολή στην Εφορία των αναγκαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων.

-      Υπογράφτηκαν οι Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος, Φ.Π.Α. και των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων που δίδονται στην Εφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α) από το Λογιστήριο από τους έχοντες άδεια άσκησης επαγγέλματος βάσει του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228Α). Έχουν ελεγχθεί από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών και έχουν συνταχθεί πιστοποιητικά για τις χρήσεις 2005 έως 2008.


[ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
[ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
[ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]  © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος