eng fb rss yt
tee menu 14
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού για τον καθορισμό απαιτήσεων εξοπλισμού ανίχνευσης οχημάτων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση ειδικού τεχνικού επιστήμονα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
μέχρι και 17 Μαρτίου 2017 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Δημοσίευση Προκήρυξης επτά (5) θέσεων Καθηγητών
έως 16-4-2017  

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Δημοσίευση Προκήρυξης επτά (7) θέσεων Καθηγητών
έως 13-4-2017  

Ανακοίνωση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης: Προϊόντα που δεν ικανοποιούν κανονισμούς Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14527

Ανακοίνωση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης: Κυκλοφορία Επικύνδινων Προϊόντων που δεν ικανοποιούν κανονισμούς Ε.Ε. και Ευρωπαϊκά πρότυπα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Δημοσίευση Προκήρυξης έξι (6) θέσεων Καθηγητών
έως 9-4-2017 

Πυροσβεστική Ακαδημία - Σχολή Ανθυποπυραγών : Προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, με κατατακτήριες εξετάσεις.
από την Πέμπτη 16/02/2017 έως και την Τετάρτη 01/03/2017. 

Ε.Μ. Πολυτεχνείο: Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Καθηγητών
έως 5-4-2017 

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: ΠΜΣ Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων - 03-03-2017 

Πρόγραμμα εξετάσεων χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος περιόδου Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2017

ΕΛΟΤ: Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1447 "Μεταφρασεοστρεφής ορογραφία"
Λήξη 31/03/2017  

ΕΜΠ - Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών
Η προθεσμία υποβολής 30-3-2017 

ΕΜΠ - Προκήρυξη 6 θέσεων καθηγητών
Η προθεσμία υποβολής 31-3-2017 

Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΠΕ 2017-2018 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
Kαταληκτική ημερομηνία 28 Απριλίου 2017 

Υποβολή πράξεων ανακήρυξης των επιτυχόντων με έμμεση εκλογή, στις θέσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, καθώς και της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τμήματος Δυτικής Ελλάδας

Ε.Μ.Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: Προκήρυξη (1) θέσης καθηγητή
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 3-3-2017 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Προκήρυξη εξήντα οκτώ Υποτροφιών Βιομηχανικής Έρευνας για Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες και Συνεργαζόμενους "Adjunct" Ερευνητές
Προθεσμία ως: 28 Φεβρουαρίου 2017 

UIA-Architecture & Children Golden Cubes Awards: 2014-2017 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Διεθνή Βραβεία

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) μετατίθεται κατά τέσσερεις μήνες, ήτοι στις 2-4-2017
Επισυνάπτεται η σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4007 Β /14-12-2016) 

ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων: Αποτελέσματα σχετικά με ελληνικές συμμετοχές για το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική - Mies van der Rohe Award 2017

ΕΛΟΤ: Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1455 «Σχηματισμός ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων»

Προκηρύξεις βραβείων του Ιδρύματος Ανάπτυξης του Μετσόβιου κέντρου διεπιστημονικής έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Νόμος 4412/2016 - Πρακτικός Οδηγός
Ο σκοπός του παρόντος «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» είναι η συνοπτική παρουσίαση μόνο των διατάξεων που αφορούν στα δημόσια έργα. 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού Σπουδών του ειδικού τμήματος υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ τάξης και Μηχανικών Γ' τάξης Ε.Ν. της ΑΕΝ/Ασπροπύργου - Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Πυροσβεστικής Ακαδημίας : "Εκπαίδευση στην ισχύουσα Νομοθεσία Πυροπροστασίας Νεόδμητων Κτιρίων - Προεδρικό Διάταγμα 71-1998".

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Πυροσβεστικής Ακαδημίας : "Εκπαίδευση στην ισχύουσα Νομοθεσία Πυροπροστασίας Υφιστάμενων Κτιρίων (Πυροσβεστικές Διατάξεις)"

ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ: Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ).
(ΦΕΚ 2524/16-8-2016-Αριθμ. Δ.Κ.Π./οικ/1211) 

Δελτίο Τύπου ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ: Ανασκόπηση προτύπων Ευρωκωδίκων
Υποβολή σχολίων έως 31 Οκτωβρίου 2016 

ΑΕΙ TT Πειραιά: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Ενεργειακά Συστήματα (MSc in Energy Systems) του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016). ΦΕΚ 1561 Β/02.06.2016
Υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα, σε έξι μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 3 Δεκεμβρίου 2016. 

Κατάλογος της Μόνιμης Διαιτησίας του ΤΕΕ για τη διετία 2016-2017

Κατάλογος της Μόνιμης Διαιτησίας του ΤΕΕ για τη διετία 2014-2015

Οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση διακανονισμού Ν. 4231/2015

O Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση oρολογικό λεξικό (Λεξιλόγιο) για το θεματικό πεδίο «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης»

Δελτίο Τύπου του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ
Υποβολή σχολίων επί των κειμένων των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1993-1-2 και ΕΝ 1995-1-2 στο πλαίσιο της προβλεπόμενης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN, διαδικασίας ανασκόπησής τους 

Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα
"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών" (ΦΕΚ Β΄2828/21-10-2014, υπ΄. αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.