eng fb rss yt
tee menu 14
ANAKOINΩΣΕΙΣ
Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την υποστήριξη της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Έργων έξεδωσε Πρόσκληση Πρόσληψης Διπωματούχων Μηχανικών
Αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 30/08/2019. 
Αποτελέσματα επιτυχόντων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στο εξεταστικό κέντρο Αθήνας, Ιουνίου/Ιουλίου 2019
ΠΕΔΜΕΔΕ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζόμενων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών»
Προκήρυξη Εξετάσεων Δοκιμασίας Επάρκειας Ιουνίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ : Γνωστοποίηση παραπλανητικών ενεργειών εταιρείας με έδρα το Αμβούργο Γερμανίας
Το mathesis στα άδυτα της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Διαδικτυακά μαθήματα, με διδάσκοντα τον ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ κ. Θεοδόση Τάσιο 
Ανακοίνωση Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα για την κάλυψη αναγκών για την εκτέλεση του έργου: «Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία»
συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες 
ΥΠΕΞ: Πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «Σεισμικού Μετριασμού» της UNESCAP
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Πρόσκληση εκδήλωσης για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με τίτλο θέσης: «Στέλεχος Tμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Μέριμνας» και κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/03».
Αιτήσεις μέχρι την 25η Ιουλίου 2019 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΜΠ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - ΔΠΜΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων"
Προθεσμία υποβολής μέχρι και 15/09/2018 
Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Αιτήσεις έως και το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019 και ώρα 23:59 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: «Δημοσίευση Προκήρυξης τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 16-9-2019. 
Δ.Π. Θράκης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα Ι.Δ.Ο.Χ. (βάσει του Π.Δ. 407/80), για το ακ. έτος 2019-2020
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος από 19-08-2019 μέχρι 30-08-2019 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες
Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 Σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών
Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 Σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών
Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά
Οδηγία (ΕΕ) 2019/789 για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδ
ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/633: σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/692 : σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.: Έκδοση Πιστοποιητικού κατάταξης Ενοικ. Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων από ιδιώτες μηχανικούς.
Διάθεση με σημαντική έκπτωση συλλογών προτύπων του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018 - ΦΕΚ Α’ 80/7-5-2018)
Ιστορική αλλαγή του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI)
Νέα ΤΟΤΕΕ "Σχεδιασμός και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού"
Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 80 Α/ 07.05.2018