eng fb rss yt
tee menu 14
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΠΕ 2017-2018 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
Kαταληκτική ημερομηνία 28 Απριλίου 2017 

Υποβολή πράξεων ανακήρυξης των επιτυχόντων με έμμεση εκλογή, στις θέσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, καθώς και της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τμήματος Δυτικής Ελλάδας

Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων: Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»
Προθεσμία ως: Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 

Ε.Μ.Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: Προκήρυξη (1) θέσης καθηγητή
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 3-3-2017 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Προκήρυξη εξήντα οκτώ Υποτροφιών Βιομηχανικής Έρευνας για Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες και Συνεργαζόμενους "Adjunct" Ερευνητές
Προθεσμία ως: 28 Φεβρουαρίου 2017 

Προκήρυξη Εξετάσεων για την Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ιανουαρίου 2017

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: ΠΜΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - MSc in Energy Systems, Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 23-01-2017 

UIA-Architecture & Children Golden Cubes Awards: 2014-2017 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Διεθνή Βραβεία

Ε.Μ.Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών: Προκήρυξη 1 θέσης Καθηγητή
έως 20-2-2017 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) μετατίθεται κατά τέσσερεις μήνες, ήτοι στις 2-4-2017
Επισυνάπτεται η σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4007 Β /14-12-2016) 

ΚΕΣΕΝ Μηχανικών:Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου καθηγητή
μέχρι και 22-12-2016  

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: ΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22-12-2016 

Προκήρυξη μιας (1) θέσεως Τεχνικού Ασφαλείας
Προθεσμία: μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2016 

Δελτίο Τύπου ΕΣΥΠ-ΤΕΕ. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα»
7 Νοεμβρίου 2016, ώρα 17:00 - 21:00. 1ος όροφος, Νίκης 4, Αθήνα 

ΔΠΘ - Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ειδικών επιστημόνων.
έως 22-11-2016 

ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων: Αποτελέσματα σχετικά με ελληνικές συμμετοχές για το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική - Mies van der Rohe Award 2017

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς : Προσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΔΜΠΣ "Τεχνοοικονομικά συστήματα"
Αιτήσεις μέχρι 02/12/2016 

ΕΛΟΤ: Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1455 «Σχηματισμός ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων»

Προκηρύξεις βραβείων του Ιδρύματος Ανάπτυξης του Μετσόβιου κέντρου διεπιστημονικής έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Προκήρυξη θέσης Ε.Π. καθηγητή Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
μέχρι 25/11/2016. 

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή: στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες αναπτυξιακών νόμων.

Νόμος 4412/2016 - Πρακτικός Οδηγός
Ο σκοπός του παρόντος «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» είναι η συνοπτική παρουσίαση μόνο των διατάξεων που αφορούν στα δημόσια έργα. 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού Σπουδών του ειδικού τμήματος υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ τάξης και Μηχανικών Γ' τάξης Ε.Ν. της ΑΕΝ/Ασπροπύργου - Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Πυροσβεστικής Ακαδημίας : "Εκπαίδευση στην ισχύουσα Νομοθεσία Πυροπροστασίας Νεόδμητων Κτιρίων - Προεδρικό Διάταγμα 71-1998".

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Πυροσβεστικής Ακαδημίας : "Εκπαίδευση στην ισχύουσα Νομοθεσία Πυροπροστασίας Υφιστάμενων Κτιρίων (Πυροσβεστικές Διατάξεις)"

Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: Προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών
H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 11 -11-2016 

ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ: Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ).
(ΦΕΚ 2524/16-8-2016-Αριθμ. Δ.Κ.Π./οικ/1211) 

Δελτίο Τύπου ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ: Ανασκόπηση προτύπων Ευρωκωδίκων
Υποβολή σχολίων έως 31 Οκτωβρίου 2016 

Ανακοίνωση ΠΜΣ - "Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων", Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 

ΑΕΙ TT Πειραιά: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Ενεργειακά Συστήματα (MSc in Energy Systems) του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016). ΦΕΚ 1561 Β/02.06.2016
Υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα, σε έξι μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 3 Δεκεμβρίου 2016. 

Κατάλογος της Μόνιμης Διαιτησίας του ΤΕΕ για τη διετία 2016-2017

Κατάλογος της Μόνιμης Διαιτησίας του ΤΕΕ για τη διετία 2014-2015

Οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση διακανονισμού Ν. 4231/2015

O Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση oρολογικό λεξικό (Λεξιλόγιο) για το θεματικό πεδίο «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης»

Δελτίο Τύπου του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ
Υποβολή σχολίων επί των κειμένων των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1993-1-2 και ΕΝ 1995-1-2 στο πλαίσιο της προβλεπόμενης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN, διαδικασίας ανασκόπησής τους 

Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα
"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών" (ΦΕΚ Β΄2828/21-10-2014, υπ΄. αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.