eng fb rss yt
tee menu 14
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΜΠ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Μέχρι: 31/5/17 

ΕΜΠ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ "Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών"
Μέχρι: 31/5/17 

Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμ.Πολιτικών Μηχανικών - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μέχρι 16/06/2017 

ΕΜΠ- Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών- Προκήρυξη (1) μιας θέσεως Καθηγητή
Μέχρι 05/06/2017 

Δήμος Σκίδρας: Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών

ΑΠΘ-ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ Νέος Κύκλος Σπουδών 2017-2019
έως 31 Μαΐου 2017 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Υποτροφίες Διδάκτρων για Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Προκήρυξη σπουδαστικού διαγωνισμού για το 26ο Παγκόσμιο Συνεδρίο της UIA με τίτλο «SOUL OF THE CITY», στη Σεούλ, τον Σεπτέμβριος 2017.
Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 25/04/2017. 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
από 24-4-2017 έως και 15-5-2017 

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών

Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016

Αποτελέσματα εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος, στο εξεταστικό κέντρο Αθήνας, περιόδου Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2017.

Υπενθύμιση υποβολής δηλώσεων χημικών όπλων (ADPA 2016).
Σχετικά: Νόμος 2991 (ΦΕΚ 35/Α’/27.02.2002) 

Συγκεντρωτικός πίνακας μηχανημάτων που περιλαμβάνονται σε κοινοποιήσεις RAPEX και Αποφάσεις απαγόρευσης διάθεσης στην Ευρωπαϊκή αγορά.

TEI Δυτικής Ελλάδας - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας: Περίληψη Προκήρυξης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι, για πλήρωση μίας (1) θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)
μέχρι και 28/4/2017 

Δελτίο Τύπου ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ. "Δημόσια κρίση του σχεδίου Εθνικού Προσαρτήματος Ευρωκώδικα - ΕΛΟΤ EN 1993-1-1/A1:2014/NA
Υποβολή σχολίων έως 07/04/2017 

Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού για τον καθορισμό απαιτήσεων εξοπλισμού ανίχνευσης οχημάτων.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Δημοσίευση Προκήρυξης επτά (7) θέσεων Καθηγητών
έως 13-4-2017  

Ανακοίνωση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης: Προϊόντα που δεν ικανοποιούν κανονισμούς Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14527

Ανακοίνωση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης: Κυκλοφορία Επικύνδινων Προϊόντων που δεν ικανοποιούν κανονισμούς Ε.Ε. και Ευρωπαϊκά πρότυπα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Δημοσίευση Προκήρυξης έξι (6) θέσεων Καθηγητών
έως 9-4-2017 

Πυροσβεστική Ακαδημία - Σχολή Ανθυποπυραγών : Προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, με κατατακτήριες εξετάσεις.
από την Πέμπτη 16/02/2017 έως και την Τετάρτη 01/03/2017. 

Ε.Μ. Πολυτεχνείο: Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Καθηγητών
έως 5-4-2017 

Πρόγραμμα εξετάσεων χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος περιόδου Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2017

ΕΛΟΤ: Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1447 "Μεταφρασεοστρεφής ορογραφία"
Λήξη 31/03/2017  

Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΠΕ 2017-2018 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
Kαταληκτική ημερομηνία 28 Απριλίου 2017 

Υποβολή πράξεων ανακήρυξης των επιτυχόντων με έμμεση εκλογή, στις θέσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, καθώς και της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τμήματος Δυτικής Ελλάδας

UIA-Architecture & Children Golden Cubes Awards: 2014-2017 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Διεθνή Βραβεία

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) μετατίθεται κατά τέσσερεις μήνες, ήτοι στις 2-4-2017
Επισυνάπτεται η σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4007 Β /14-12-2016) 

ΕΛΟΤ: Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1455 «Σχηματισμός ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων»

Προκηρύξεις βραβείων του Ιδρύματος Ανάπτυξης του Μετσόβιου κέντρου διεπιστημονικής έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Νόμος 4412/2016 - Πρακτικός Οδηγός
Ο σκοπός του παρόντος «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» είναι η συνοπτική παρουσίαση μόνο των διατάξεων που αφορούν στα δημόσια έργα. 

ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ: Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ).
(ΦΕΚ 2524/16-8-2016-Αριθμ. Δ.Κ.Π./οικ/1211) 

Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016). ΦΕΚ 1561 Β/02.06.2016
Υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα, σε έξι μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 3 Δεκεμβρίου 2016. 

Κατάλογος της Μόνιμης Διαιτησίας του ΤΕΕ για τη διετία 2016-2017

Κατάλογος της Μόνιμης Διαιτησίας του ΤΕΕ για τη διετία 2014-2015

Οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση διακανονισμού Ν. 4231/2015

O Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση oρολογικό λεξικό (Λεξιλόγιο) για το θεματικό πεδίο «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης»

Δελτίο Τύπου του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ
Υποβολή σχολίων επί των κειμένων των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1993-1-2 και ΕΝ 1995-1-2 στο πλαίσιο της προβλεπόμενης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN, διαδικασίας ανασκόπησής τους 

Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα
"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών" (ΦΕΚ Β΄2828/21-10-2014, υπ΄. αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.