90 Χρόνια Βιβλιοθήκη ΤΕΕ
Συνεργασία ΤΕΕ - ΟΒΙ
Αναγνωστήριο Πραγμάτων

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ  Η Βιβλιοθήκη ΤΕΕ είναι δανειστική. Κάθε χρήστης μπορεί να δανειστεί συνολικά μέχρι 2 έντυπα (συμπεριλαμβανομένων βιβλίων και μελετών ΤΕΕ). Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης με επίδειξη ταυτότητας ΤΕΕ ή αστυνομικής ταυτότητας. Οι χρήστες της περιφέρειας πρέπει να είναι μηχανικοί και να στέλνουν αριθμό μητρώου ΤΕΕ, διεύθυνση και τηλέφωνο. Για τις τηλεφωνικές εξυπηρετήσεις, χρειάζεται επίσης αντίγραφο της ταυτότητας.

Ο δανεισμός διαρκεί δύο εβδομάδες. Ανανέωση μπορεί να γίνει για άλλες 2 εβδομάδες, εφ' όσον δεν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη. Σε περίπτωση που το έντυπο ζητηθεί στη διάρκεια του δεύτερου δεκαπενθήμερου δανεισμού, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να το επιστρέψει μετά την ειδοποίηση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους χρήστες για τυχόν εκπρόθεσμους δανεισμούς. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα νέου δανεισμού για όσες ημέρες έχει καθυστερήσει την επιστροφή του βιβλίου.

Υλικό που δεν δανείζεται είναι : Πληροφοριακή συλλογή (εγχειρίδια, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες), Περιοδικά, ό,τι χαρακτηρίζεται ως Αρχείο, ΦΕΚ, Πρωτότυπες μελέτες ΤΕΕ. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης ή για φωτοτυπίες. Φωτοτυπίες μπορούν να γίνουν εκτός Βιβλιοθήκης, για λίγες ώρες και αφήνοντας την ταυτότητα. Ειδικά για τα περιοδικά, δίδονται έως 10 τεύχη. Από τη συλλογή περιοδικών, δανείζονται κανονικά μόνο τα τεύχη από τα Αρχιτεκτονικά Θέματα και τα Θέματα Χώρου + Τεχνών. Από τη συλλογή των προτύπων, (Γραφείο Τυποποίησης) δεν δανείζονται τα πρότυπα ISO, DIN, BS, ΕΛΟΤ καθώς και οι τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) και οι Ευρωκώδικες (στην αγγλική έκδοση). Δανείζονται βιβλία με συλλογές προτύπων ASTM και DIN.