eng fb rss yt
tee menu 14
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ


Εγγραφή Εταιρειών


Αίτηση για την εγγραφή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Αρχικό καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αν υπάρχουν, σε απλές φωτοτυπίες.

Τα αντίστοιχα ΦΕΚ, αν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες ή ΕΠΕ.

Εργοληπτικό ή Μελετητικό Πτυχίο, που έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, της Εταιρείας σε απλή φωτοτυπία εφόσον υπάρχει.

Πιστοποιητικό Μεταβολών / Απογραφής από υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληρωμή συνδρομών από έτους συστάσεως.

Για τις παλαιές εταιρείες πληρώνεται η τελευταία πενταετία και το τρέχον έτος.

Σε περίπτωση εγγραφής σε άλλο επιμελητήριο, αν προσκομιστεί βεβαίωση εξόφλησης των συνδρομών από το άλλο επιμελητήριο, πληρώνεται μόνο το τρέχον έτος.


  • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά ελέγχονται από το Τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ και κατατίθενται στο Πρωτόκολλο. Μετά από 3-4 εργάσιμες ημέρες ειδοποιείται η Εταιρεία από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΤΕΕ για το ακριβές ποσό της οφειλόμενης συνδρομής.

  • Για την παραλαβή βεβαιώσεων από τα Ταμεία του ΤΕΕ, απαιτείται εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας θεωρημένη από την Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή.


Τροποποιήσεις καταστατικών των ήδη εγγεγραμμένων Εταιρειών


Αίτηση περί τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εξόφληση συνδρομών προς το ΤΕΕ μέχρι το τρέχον έτος.

Πρωτότυπο καταστατικό για θεώρηση και ένα αντίγραφο με τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας για ενημέρωση του ατομικού φακέλου.

Τα αντίστοιχα ΦΕΚ αν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες ή ΕΠΕ. Την ανακοίνωση καταχώρησης στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον δεν έχουν εκδοθεί τα ΦΕΚ.

Στην περίπτωση τροποποίησης εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου της Εταιρείας, απαιτείται αίτηση και προσκόμιση φωτοαντιγράφου του νέου πτυχίου.


Λύση των εγγεγραμμένων Εταιρειών


1.

Αίτηση περί λύσης της Εταιρείας από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

2.

Πρωτότυπο καταστατικό λύσης της Εταιρείας σφραγισμένο από την αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση από το ΤΕΕ και ένα αντίγραφο με τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας για ενημέρωση του ατομικού της φακέλου.

3.

Εξόφληση συνδρομών προς το ΤΕΕ.

4.

Βεβαίωση καταχώρησης της λύσης της Εταιρείας από υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

5.

Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ για την οριστική διακοπή εργασιών.

6.

Οριστική διαγραφή από το Τεχνικό Επιμελητήριο.


Αίτηση για εγγραφή εταιρίας Αίτηση για εγγραφή εταιρίας


Συνδρομές εταιρειών

1

Μελετητική Α΄ τάξεως

50,00

2

Μελετητική Β΄ τάξεως

50,00

3

Μελετητική Γ΄ τάξεως

50,00

4

Μελετητική Δ΄ τάξεως

100,00

5

Μελετητική Ε΄ τάξεως

100,00

6

Εργοληπτικές Εταιρ. Α1 Κατηγορίας

55,00

7

Εργοληπτικές Εταιρ. Α2 Κατηγορίας

55,00

8

Εργοληπτικές Εταιρ. 1ης Κατηγορίας

55,00

9

Εργοληπτικές Εταιρ. 2ης Κατηγορίας

100,00

10

Εργοληπτικές Εταιρ. 3ης Κατηγορίας

500,00

11

Εργοληπτικές Εταιρ. 4ης Κατηγορίας

1.000,00

12

Εργοληπτικές Εταιρ. 5ης Κατηγορίας

1.500,00

13

Εργοληπτικές Εταιρ. 6ης Κατηγορίας

3.000,00

14

Εργοληπτικές Εταιρ. 7ης Κατηγορίας

6.000,00

15

Ο.Ε , Ε.Ε. , Ε.Π.Ε και λοιπές Εταιρείες

100,00

16

Ανώνυμες Εταιρείες

200,00

  • Οι συνδρομές είναι ετήσιες
  • Σε όλες τις συνδρομές προστίθεται χαρτόσημο 2,4%