ΜΗΤΡΩΟ :: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
  1. N.1225/1981, (ΦΕΚ 340/α/31.12.1981) "Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ανωτάτων σχολών"

  2. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΕΔ5/4/339, (ΦΕΚ 713/Β/5.10.1984) "Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισοτίμων ανωτάτων σχολών του εξωτερικού"

  3. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ16γ/1049/1/507/Γ΄(ΦΕΚ 1910/Β/23.12.2004) "Τροποποίηση της αριθμ. ΕΔ5/4/339/14.9.1984 απόφασης"

  
    Ανακοινώσεις     
    Χρήσιμα Έντυπα Εξετάσεων     
    Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας     
Προκήρυξη εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος - Iανουάριος 2019
Πρόγραμμα Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Φεβρουάριος- Μάρτιος 2019
Αποτελέσματα επιτυχόντων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στο εξεταστικό κέντρο Αθήνας, Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019
ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 07-MAR-2019
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 07-MAR-2019
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 07-MAR-2019
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΛ/ΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 07-MAR-2019
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ημερομηνία ενημέρωσης: 07-MAR-2019
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 07-MAR-2019
ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 07-MAR-2019
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 13-MAR-2019
XHMIKOI ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 07-MAR-2019
ΜΗΧ.ΧΩΡΟΣ. & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Ημερομηνία ενημέρωσης: 07-MAR-2019