ΜΗΤΡΩΟ :: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
  1. N.1225/1981, (ΦΕΚ 340/α/31.12.1981) "Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ανωτάτων σχολών"

  2. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΕΔ5/4/339, (ΦΕΚ 713/Β/5.10.1984) "Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισοτίμων ανωτάτων σχολών του εξωτερικού"

  3. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ16γ/1049/1/507/Γ΄(ΦΕΚ 1910/Β/23.12.2004) "Τροποποίηση της αριθμ. ΕΔ5/4/339/14.9.1984 απόφασης"

  
    Ανακοινώσεις     
    Χρήσιμα Έντυπα Εξετάσεων     
    Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας     
Προκήρυξη Εξετάσεων Για Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ιουνίου 2018
Αποτελέσματα επιτυχόντων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στο εξεταστικό κέντρο Αθήνας, Ιούνιος-Ιούλιος 2018
ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 11-JUL-2018
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 11-JUL-2018
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 11-JUL-2018
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΛ/ΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 11-JUL-2018
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ημερομηνία ενημέρωσης: 11-JUL-2018
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 11-JUL-2018
ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 11-JUL-2018
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 11-JUL-2018
XHMIKOI ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ημερομηνία ενημέρωσης: 11-JUL-2018
ΜΗΧ.ΧΩΡΟΣ. & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Ημερομηνία ενημέρωσης: 11-JUL-2018