eng fb rss yt
tee menu 14
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Δ. από 27-11/14.12.1926 "Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 512/91 και ισχύει, ορίζεται ότι, ως Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι Ελληνικής Ιθαγένειας ή οι έχοντες την ιθαγένεια Κράτους-Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας και των Ισοτίμων Σχολών του Εξωτερικού μετά τη λήψη της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος η οποία χορηγείται από το ΤΕΕ.

Αρμόδια Αρχή για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της Αλλοδαπής, είναι ο Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) το οποίο εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων 223.

Το άρθρο 3 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/18.10.1984) αφορά στα "Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών".

  
    Βασικές ειδικότητες     
    Μεταβολές στοιχείων     
    Συνδρομές     
    Χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων     
 1. Στα Μέλη του ΤΕΕ χορηγούνται αυθημερόν από το Ταμείο του ΤΕΕ, Καρ. Σερβίας 4, 4ος όροφος
 • Βεβαίωση γενικής χρήσης με πλήρη στοιχεία
 • Βεβαίωση ενημερότητας (για έκδοση άδειας στις πολεοδομίες κλπ)
 • Βεβαίωση για εφορία (για θεώρηση βιβλίων)
 • Βεβαίωση για έκδοση εργοληπτικού πτυχίου από το ΥΠΕΧΩΔΕ
 • Βεβαίωση επαγγελματικής διεύθυνσης (χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού με γνήσιο της υπογραφής είτε από την αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή)
 • Βεβαίωση για εγγραφή σε πολεοδομία
 • Βεβαίωση για έκδοση μελετητικού πτυχίου από το ΥΠΕΧΩΔΕ
 • Βεβαίωση για έναρξη επαγγέλματος στην εφορία
 • Βεβαιώσεις για πειθαρχικό

Όλες οι παραπάνω βεβαιώσεις χορηγούνται:

 • στον ίδιο το Μηχανικό είτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή της ταυτότητας Μέλους ΤΕΕ
 • Σε τρίτους με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομική Αρχή
 1. Από τον ατομικό φάκελο του Μηχανικού που τηρείται στο Μητρώο του ΤΕΕ, χορηγούνται επικυρωμένα αντίγραφα από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά σπουδών του (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)

Η χορήγησή τους γίνεται:

 • στον ίδιο το Μηχανικό είτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή της ταυτότητας Μέλους ΤΕΕ
 • Σε τρίτους με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομική Αρχή
 1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής Μέλους λόγω θανάτου, απαιτούνται:

- Αίτηση προς το ΤΕΕ του ενδιαφερόμενου συγγενούς,

 • Εξόφληση συνδρομών προ το ΤΕΕ μέχρι το έτος θανάτου, εάν ο αποθανών ήταν Τακτικό Μέλος
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου , όχι απαραίτητα πρωτότυπη

Η βεβαίωση αποστέλλεται ταχυδρομικά μετά από 5 περίπου εργάσιμες ημέρες στον αιτούντα.

Αίτηση διαγραφής λόγω θανάτουΑίτηση διαγραφής λόγω θανάτου