eng fb rss yt
tee menu 14
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ : Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων
  
    Νομοθεσία     
    Εγκύκλιοι     
    Συχνές Ερωτήσεις     
Απόφαση 6320/416/Φ.31/2013
Συγκρότηση Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Αδειοδότησης του Άρ.32 του Νόμου 3982/2011 
Νομοθεσία Επαγγελμάτων
Συσχέτιση Νομοθεσίας με Επαγγελματικές Άδειες 
Βιομηχανικές & Επιχειρηματικές Περιοχές
Π.Δ. 44/2013
Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Ν. 4155/2013
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (Τροποποίηση Ν. 3982/2011)  
Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
Αδειοδότηση Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων
Αδειοδότηση Επιχειρηματικών Πάρκων
Π.Δ. 126/2012
Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο 
Απόφαση Φ.15/4187/266/2012
Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11 
Απόφαση 484/36/Φ.15/2012
Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011  
Απόφαση 2219/146/Φ.15/2012
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν. 3982/11 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις" 
Απόφαση 3137/191/Φ.15/2012
Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα 
Απόφαση 13234/2012
Συμπλήρωση της οικ. 3137/191/Φ.15/2012 κοινής υπουργικής απόφασης "Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα" 
Απόφαση 483/35/Φ.15/2012
Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση 
Ερωτηματολόγια & Υπεύθυνη Δήλωση
Απόφαση 14684/914/Φ.15/2012
Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών 
Ν. 4014/2011
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ν. 4013/2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις (Τροποποίηση Ν. 3982/2011) 
Ν. 3982/2011
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις 
Απόφαση Φ.50/503/168/2011
Νομοθεσία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 
Απόφαση 158/25/ΓΦ9.1/10.01.2011
Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους, που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και προτίθενται να ασκήσουν σε αυτή τις εν λόγω υπηρεσίες, τις προθεσμίες απάντησης της αρμόδιας Αρχής στον αιτούντα-πάροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, καθώς και την ανάκλησή της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 
Απόφαση 157/24/ΦΓ9.1/22.02.2011
Κατάργηση διατάξεων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.3844/2010 
Απόφαση 12570/1106/ΦΓ9.1/10.11.2010
Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώων και εποπτεία παροχών σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 17,29,30,31 του Ν.3844/2010 
Απόφαση 14937/2050/ΦΓ9.1/28.12.2010
Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.3844/2010, των κριτηρίων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα 
Ν. 3844/2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις 
Π.Δ. 38/2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
Ν. 3734/2009
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις (άρθρο 34, παρ. 4 Συμπλήρωση άρθρου 4 του Ν.3325/2005) 
Ευρωπαϊκός Κανονισμός 764/2008
Απόφαση 1100330/1954/ΔΜ/2008
ΚΑΔ 2008 
Απόφαση 2604/Β/22.12.2008
Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων 
Απόφαση Α/9.2/Οικ. 28425/1245/2008
Ημερομηνίες Περιοδικού Ελέγχου Ανελκυστήρων 
Ν. 3526/2007
Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις 
Ν. 3551/2007
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων 
Ν. 3325/2005
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις 
Π.Δ. 50/2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε ελτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ήλεκτρολόγου  
Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)
Ν. 6422/1934
Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού