ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

 

ΤΡΕΧΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
2638
2638

Τεύχος 2638

Αύγουστος 2011

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Custom Search      

No results found

 περισσότερα ... περισσότερα ...
HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 24 Apr 2019 05:51:48 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Server at portal.tee.gr Port 80