An error occurred while processing the request. Try refreshing your browser. If the problem persists contact the site administrator
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ KAI ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2012
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2010
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2009
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2008
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2007
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2006
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2005

---Νομοθεσία - Εγκύκλιοι για την ανάθεση μελετών---
---Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών---
---Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΘΗΣΕΑΣ"---

Θέμα: Εφαρμογή του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις"

 

Παραθέτουμε τις παρακάτω διατάξεις του υπόψη Νόμου, σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τη δημοσιότητα και τη συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κατά την προκήρυξη και ανάθεση των προκηρυχθησομένων συμβάσεων.

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12, περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

2. Στο άρθρο 13 ορίζεται η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, ως εξής :

 

§ Η προθεσμία αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημέρα αποστολής της περίληψης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΤΕΕ και τις εφημερίδες.

§ Αν η αναθέτουσα Αρχή δημοσίευσε προκαταρκτική προκήρυξη, η προθεσμία των 52 ημερών συντέμνεται κατά κανόνα στις τριάντα έξι (36) ημέρες.

§ Σε περίπτωση ανάθεσης συμβάσεων με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου υποχρεωτικής εφαρμογής των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα αποστολής περίληψης της προκήρυξης στο Ενημερωτικό Δελτίο και την ιστοσελίδα του ΤΕΕ, καθώς και στις εφημερίδες.

§ Σε περίπτωση τήρησης της κλειστής διαδικασίας και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ποιοτικής επιλογής ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

 

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12, μετά την έναρξη του οικονομικού έτους οι αναθέτουσες Αρχές δημοσιεύουν γνωστοποίηση για τις συμβάσεις μελετών ή υπηρεσιών που προτίθενται να αναθέσουν κατά το έτος αυτό, με προκαταρκτική διακήρυξη που συντάσσεται κατά τα αντίστοιχα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα σχετικά Παραρτήματα των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ενημερωτικό Δελτίο και την ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

4. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 12, η απόφαση ανάθεσης σύμβασης του νόμου αυτού, καθώς και σύμβασης ανάθεσης έργου που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, αποστέλλεται για δημοσίευση στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.

5. Σύμφωνα με την παράγραφο 2στ) του άρθρου 10, επιτρέπεται η χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, μεταξύ άλλων, και όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεση μελέτης με προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 15.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου και αφού προηγηθεί σχετική αναγγελία με προθεσμία πέντε (5) ημερών στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

6. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21, ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Ορίζεται επίσης, ότι αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα Αρχή πρόσωπο · μέλος του ΤΕΕ.

 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται οι περιλήψεις των προκηρύξεων είναι : meletes@central.tee.gr

Τηλεομοιοτυπίες μπορούν να αποστέλλονται στο 210-3226185

Αιτήσεις για ορισμό Εκπροσώπων του ΤΕΕ θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : meletes-ekpr@central.tee.gr

Πληροφορίες για τις δημοσιεύσεις θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-3245936

Θεωρούμε ότι η ορθή τήρηση των κανόνων δημοσιότητας λειτουργεί υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού και του δημόσιου συμφέροντος. Επιπλέον η συμμετοχή των εκπροσώπων του ΤΕΕ στις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων μπορεί να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στις αναθέσεις. Με το σκεπτικό αυτό ευελπιστούμε στη συνεργασία σας.