ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2013> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 465
ΤΕΥΧΟΣ 465
ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βλέπετε μπροστά, gracias κύριε Nadal

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Σήμα κινδύνου εκπέμπει το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σελίδα 4

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών

Σελίδες 5-7

Προτάσεις για πιο "πράσινη" χρήση της ενέργειας

Σελίδα 8

Eνδιαφέρουν

Σελίδα 9

Τα πράσινα "πάρτι" του πλανήτη για την 4η Ιουνίου

Σελίδες 10-12

Νάντη - από βιομηχανική πόλη, «πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης 2013»

Σελίδες 13-14

Φυσικό περιβάλλον και αστικός χώρος: σχέση μνήμης ή αμνησίας;

Σελίδες 15-16

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων από την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Σελίδα 17

Καινοτόμος διάταξη/ "φίλτρο" ηλεκτροχημικής οξείδωσης οργανικών ρύπων του νερού με βάση καταλυτικά νανοσωματίδια

Σελίδα 18

Mε μια ματιά

Σελίδα 19

Δρ. Μαρία Καραμανώφ
Σύμβουλος Επικρατείας
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Σελίδες 20-22

Ζητείται

Σελίδα 23