ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 270
ΤΕΥΧΟΣ 270

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μεταολυμπιακό <<σπρίντ>> για το υψηλότερο σκαλί του βάθρου (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Mobility: Η κινητικότητα παέι Γερμανία (σελ.4)

Σελίδα 4

Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ πρός τον νομάρχη για τη Κορώνεια (σελ.5)

Σελίδα 5

Επαγγελματικά (σελ.6)

Ευαρέσκεια ΤΕΕ/ΤΚΜ για νομοθετική ρύθμιση αντισοίχησης πτυχίων (σελ.6)
Σελίδα 6

Συγκροτήθηκαν οι μόνιμες επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΚΜ (σελ.7)

Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8-9)

Σελίδα 8
Σελίδα 9

Ολυμπιακοί αγώνες Αθηνών 1896-2004 (σελ.10-12)

Σελίδα 10
Σελίδα 11
Σελίδα 12

Με μία ματιά (σελ.13)

Σελίδα 13

Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.14-15)

"'Αδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις" στο Ν.3212/03 (σελ.14)
Σελίδα 14
Σελίδα 15

ΣΠΕΔΕ: Προτάσεις για ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ (σελ.16)

Σελίδα 16

Ιωάννης Τσάρας
Μετεξέλιξη του λιμένα της Θεσσαλονίκης
σε ανταγωνιστικό λιμένα 3ης γενεάς (σελ.17-18)

Σελίδα 17
Σελίδα 18

Ζητείται (σελ.19)

Σελίδα 19