ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΕΕ   
    Ανοικτή πρόσκληση     
    Μόνιμες Επιτροπές     
    Επιστημονικές Επιτροπές     
    Επιτροπές Τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕΕ     
    Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές     

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αποτελούνται από πέντε μέλη και εκλέγονται ταυτόχρονα με τη Διοικούσα Επιτροπή. Κάθε ένα αντιπροσωπεύει μία από τις εννέα βασικές ειδικότητες των μηχανικών.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7. ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ