ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ  

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει ξεκινήσει την καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας του τεχνικού κόσμου της χώρας, μέσω του έργου, της δράσης και των μαρτυριών των μελών του. Πρόκειται, αναμφισβήτητα, για έργο δύσκολο και σύνθετο, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά χρήσιμο, που δεν μπορεί να υλοποιηθεί δίχως τη συμβολή των ίδιων των μηχανικών. Η προσφορά αντιγράφων της πολύχρονης δουλειάς τους, η καταγραφή της εμπειρίας, της φιλοσοφίας του έργου και των γεγονότων που βίωσαν, μέσα από κείμενα, φωτογραφίες και προσωπική αφήγηση, αποτελούν τη βάση του αρχείου που θέλει να δημιουργήσει το ΤΕΕ. Στο ίδιο αρχείο καταγράφονται και τυχόν άλλες παράλληλες δράσεις τους, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα.

Το υλικό που συγκεντρώνεται, γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους (εκδόσεις, ειδικά αφιερώματα στο Ενημερωτικό Δελτίο, διαδίκτυο) με στόχο την προβολή του επαγγέλματος στην Κοινή Γνώμη και την ανάπτυξη της αυτογνωσίας του κλάδου, κυρίως των νέων μηχανικών.