eng fb rss yt
tee menu 14
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
  
    Μελέτες     
    Κατασκευές     
    Κανονισμοί - Προδιαγραφές - Τιμολόγια     
    Συχνές Ερωτήσεις     
Έγγραφο ΕΦΚΑ 17/12/2019
Περίοδοι Υποβολής ΑΠΔ Μισθολογικών Περιόδων από 01/2020 Έως 12/2020 ΔΧ 2020 ΔΠ/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.54286/Δ1.17642 ΦΕΚ Β 4293
Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει. 
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.40331/Δ1.13521 ΦΕΚ Β 3520
Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 71
Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπώνσυναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). 
ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΚ ΜΕΕΠ
Έντυπα & Υποδείγματα
ΕΓΓΡΑΦΟ 1472/01-04-2015 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ
Διευκρινίσεις ως προς την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής μηχανοσήμων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ 67/2015
Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β (ΦΕΚ Β'664/21.4.2015)  
Εγκύκλιος της ΕΑΑΔΗΣΥ 21-4-2015
Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β 
Νόμος 4320/2015
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις", βλ. άρθρο 37 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4281/2014 ΕΩΣ 31/12/2015 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 1 «Διαδικασία έκδοσης απόφασης ΕΑΑΔΗΣΥ για παροχή σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης»
Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2 «Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών»
Οδηγίες για να αποφεύγονται συχνά λάθη / πλημμέλειες, κατά τη σύνταξη διακηρύξεων 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 «Η συμφωνία-πλαίσιο στις δημόσιες συμβάσεις»
Οδηγίες για τη χρήση της συμφωνίας-πλαίσιο στις δημόσιες συμβάσεις 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 4 «ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»
Οδηγίες για την τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5 της ΕΑΑΔΗΣΥ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν. 4281/2014»
Ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό και το περιεχόμενο του Μέρους Β "Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" του ν. 4281/2014 καθώς και την αποσαφήνιση του τρόπου και του χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων αυτού 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5 (2 ΕΚΔΟΣΗ)
Απόφαση 37/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων - Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ Β ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4250/2014, 4278/2014 ΚΑΙ 4281/2014»
Οδηγίες για την προσαρμογή του περιεχομένου των όρων των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ»
Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 «Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014»
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και του δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης (αρ. 2 παρ. 2 περ. δ΄ ν. 4013/2011), εκδίδουμε την παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αναφορικά με την "Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)" 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9 «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ»
Mε την παρούσα οδηγία επιχειρείται αφενός η παρουσίαση των βασικότερων νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών και αφετέρου να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές για την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών 
Νόμος 4250/2014
Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις 
Νόμος 4254/2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις 
Νόμος 4278/2014
Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις Άρθρο 59 
Νόμος 4281/2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) Στο Μέρος Β του Ν. 4281/14 (άρθρα 14-201) περιλαμβάνονται κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
Νόμος 4313/2014
Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις 
Νόμος 4013/2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
Νόμος 3669/2008
Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (ΦΕΚ Α' 116/18.6.2008) Ενημερωμένος μέχρι και με τον Ν. 4313/2014 Έκδοση της ΠΕΣΕΔΕ