eng fb rss yt
tee menu 14
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  
    Νομοθεσία     
    Συχνές Ερωτήσεις     
Αγροτικός τομέας
Άδειες
Αερολιμένες - Αεροδρόμια
Αθλητική εγκατάσταση
Ακτινοβολίες
Αλιεία
Αλλαντοποιία
Αλλοδαποί
Αλωνιστικές μηχανές
Αμίαντος
Ανελκυστήρες
Ανήλικοι
Ανυψωτικά
Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)
Απασχόληση
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
Αποζημίωση εργατοτεχνιτών
Αποθήκες
Αποθήκες σύκων
Αποσταγματοποιεία
Αρτοκλίβανοι
Αρτοποιεία -Πρατήρια άρτου
Αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες
Ασφάλεια παιχνιδιών
Ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα
Αυτοκινητοστάσια
Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (BAE)
Βαφεία - φινιριστήρια
Βιοκαύσιμα
Βιοκτόνα προϊόντα
Βιομηχανία
Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (Β.Α.Μ.Ε.)
Βυρσοδεψεία
Βυτιοφόρα οχήματα
Γενετικώς τροποποιημένοι μικροοργανισμοί
Γραπτή εκτίμηση κινδύνου
Γράσσα
Γραφεία
Γρίπη
Γυναίκες
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών
Δημόσιος τομέας
Διάφορα
Διαχείριση αποβλήτων
Διεθνείς κώδικες
Δονήσεις - Κραδασμοί
Δοχεία πίεσης - συσκευές αερίων
Δυσίατα νοσήματα
Έγκυες- Λεχώνες- Γαλουχούσες
Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Εθνικό Σύστημα Υγείας
Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου
Εκπαίδευση εργαζομένων
Εκρήξιμες ατμόσφαιρες
Ελαιουργεία
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Εμπορευματικά κέντρα
Εμφιαλωτήρια
Ενημέρωση εργαζομένων
Ένστολο προσωπικό ενόπλων δυνάμεων & σωμάτων ασφαλείας
Εξοπλισμός εργασίας
Εξοπλισμός υπό πίεση
Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)
Επαγγελματικές άδειες
Επαγγελματικές ασθένειες
Επιδόματα
Επιθεώρηση Εργασίας
Επικίνδυνοι παράγοντες (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, καρκινογόνοι)
Επιμόρφωση εργοδοτών - εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας
Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.)
Επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
Εργασιακή εφεδρεία
Εργασίες υπό τάση
Εργαστήρια σύκων
Εργαστήρια τροφίμων - ποτών
Εργατικές διατάξεις
Εργατικό ατύχημα
Εργοστάσια κατασκευής συσσωρευτών
Εργοτάξια
Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.)
Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών
Ηλεκτρικές Στήλες - Συσσωρευτές
Ηλεκτρολόγοι - Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Θαλάσσιες μεταφορές
Θέατρα - Κινηματογράφοι
Θερμική καταπόνηση εργαζομένων
Θεσμικό πλαίσιο
Θόρυβος
Ιατρικός φάκελος
Ιατρός εργασίας
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας
Ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ)
Ισότητα
Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
Κανονισμοί
Κανονισμοί λιμένων
Κάπνισμα
Καύσιμα
Κλίμακες - Σκάλες
Κοινωνική ασφάλιση
Κολυμβητικές δεξαμενές
Κουρεία -Κομμωτήρια
Κρεοπωλεία
Κτιριολογικές απαιτήσεις
Κυρώσεις διεθνών συμβάσεων εργασίας
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Λεγιονέλλα
Λοιμώδη νοσήματα
Μέσα ατομικής προστασίας
Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής
Μεταλλεία - Λατομεία
Μετανάστες
Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση
Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
Μητρότητα
Μηχανές
Μηχανήματα έργων
Μηχανικοί
Μηχανοκίνητα οχήματα
Μικτές επιτροπές ελέγχου
Μουσικοί
Μυοσκελετικές παθήσεις
Ναυπηγικές εργασίες - Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
Νεκροταφεία - Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών
Νέοι
Νοσηλευτικά ιδρύματα
Ξυλουργεία
Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης (Ο.Ο.Α.)
Οικοδομικά και τεχνικά έργα
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ορθή εργαστηριακή πρακτική
Όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
Παιδικές κατασκηνώσεις
Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Παιδότοποι - Παιδικές χαρές
Περιβάλλον
Περιβαλλοντικός θόρυβος
Πρατήρια καυσίμων
Προδιαγραφές χώρων εργασίας
Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
Πρώτες βοήθειες
Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)
Πυρηνική ασφάλεια
Πυροπροστασία
Σαπωνοποιία
Σήμανση
Σήμανση CE
Σήματα
Σήμανση ξύλινων μέσων συσκευασίας
Σήραγγες οδικού δικτύου
Σκάλες
Σταθμοί αυτοκινήτων
Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Σταφιδαποθήκες
Στεγνοκαθαριστήρια
Συγκόλληση - Οξυγονοκοπή
Συγκρότηση ομάδων εργασίας για θέματα ΥΑΕ
Συμβούλια εργαζομένων
Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.)
Συνδικαλισμός
Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
Σφαγεία
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τεχνικά έργα
Τεχνικός ασφάλειας (ΤΑ)
Τράπεζες
Τυπογραφεία
Υγειονομικός κανονισμός
Yγραέριο
Υδατοδρόμια
Υπηρεσίες υγείας
Υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων
Φανοποιεία
Φαρμακαποθήκες
Φαρμακευτική νομοθεσία
Φορείς ελέγχου και πιστοποίησης
Φορτοεκφορτωτικές εργασίες
Φόρτωση οχημάτων
Φυσικό αέριο
Χαλυβουργία
Χαμηλή τάση
Χαρακτηρισμός χημικών εγκαταστάσεων
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
Χημικές ουσίες
Χημικοί
Xρόνος Εργασίας
Ψύχος
Ωράριο εργασίας
Οδηγός κατάταξης των επιχειρήσεων ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητάς τους
Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Υγιεινή την Ασφάλεια & το Περιβάλλον. Εναρμόνιση με την ελληνική νομοθεσία
Οριακές τιμές έκθεσης σε χημικούς παράγοντες (σύμφωνα με το ΠΔ 90/1999)
Οδηγός για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών