ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 276
ΤΕΥΧΟΣ 276

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο νόμου για τις μελέτες δημοσίων έργων: Αναθεώρηση χρονοδιαγραμμάτων, αναθεώρηση λογικής... (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Πρόγραμμα δράσης Μ.Ε. επαγγελματικών δικαιωμάτων (σελ.4)

 

Σελίδα 4

Πρόγραμμα δράσης Μ.Ε. επαγγελματικών θεμάτων & θεμάτων νέων μηχανικών (σελ.5)

 

Σελίδα 5

MOBILITY  Βρυξέλλες - Θεσσαλονίκη - Λευκωσία - Καρλσρούη - Ρώμη - Βιέννη - Βρυξέλλες (σελ.6)

Σελίδα 6

Πρόγραμμα δράσης Ν.Ε. Ημαθίας (σελ.7)

Πρόγραμμα δράσης Ν.Ε. Σερρών (σελ.7)

Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8)

Σελίδα 8

Στέλιος Σκούλος (σελ.9)

Σελίδα 9

Θεσσαλονίκη Πάνω - Κάτω
Κεντρικοί αρχαιολογικοί χώροι ως σύγχρονοι δημόσιοι χώροι (σελ.10-11)

Σελίδα 10
Σελίδα 11

Βιβλιοθήκη
Νέος κύκλος διαλέξεων (σελ.12)

Σελίδα 12

Με μια ματιά (σελ.13)

Σελίδα 13

Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.14-15)

Σελίδα 14
Σελίδα 15

Καθυστερούν τα συγχρηματοδοτούμενα (σελ.16)

IAESTE: Ανταλλαγή φοιτητών τεχνικών κλάδων (σελ.16)

Σελίδα 16

Γιώργος Απότσος
Η τέχνη είναι ένας κύκλος ατέρμονης αναζήτησης (σελ.17)

Σελίδα 17

<<ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ>>:
Ένα περιοδικό που ενδιαφέρει και τους μηχανικούς
(σελ.18)

Αντικατάσταση μέλους αντιπροσωπείας (σελ.18)

Πολιτικοί μηχανικοί ΑΠΘ απόφοιτοι 1976 (σελ.18)

Σελίδα 18
Ζητείται (σελ.19)
Σελίδα 19