ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 258
ΤΕΥΧΟΣ 258

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ζητούνται μηχανικοί για
,,,πολιτικό <<εργοτάξιο>> " (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Χώροι παιχνιδιού στην πόλη
ασφάλεια και παιδαγωγική ποιότητα (σελ.4-5)

Σελίδα 4
Σελίδα 5

Επαγγελματικά (σελ.6)

Παροχή πληροφοριών-συμβουλών για φορολογικά θέματα μηχανικών Ε.Ε. (σελ.6)

Ημερίδα: "Δίπλωμα μηχανικού και Master" (σελ.6)

Οι <<μεγάλοι>> του εξωτερικού (σελ.6)

Προκήρυξη θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού (σελ.6)

Σελίδα 6

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για την EXPO 2008 (σελ.7)

Διατηρητέο να χαρακτηριστεί το 424 Γ.Σ.Ν. (σελ.7)

Μηχανικοί υποψήφιοι στις εθνικές εκλογές (σελ.7)
Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8-9)

Σελίδα 8
Σελίδα 9

Το νέο μουσείο της Ακρόπολης, η αρχιτεκτονική
και οι συλλογές του (σελ.10-11)

Σελίδα 10
Σελίδα 11

Βιβλιοθήκη (σελ.12)

Εγκαταστάσεις διανομής φυσικού αερίου - Νέο νομοθετικό πλαίσιο (σελ.12)
Σελίδα 12
Με μία ματιά (σελ.13)
Σελίδα 13
Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.14-15)
Σελίδα 14
Σελίδα 15
2ος Διεθνής διαγωνισμός βιομηχανικού σχεδίου επίπλων γραφείου (σελ.16)
Σελίδα 16
Κωνσταντίνος Ζήκας-
Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη
Εργολήπτες και μηχανικοί του δημοσίου:
που <<πονάνε>> τα δημόσια έργα
(σελ.17-18)
Σελίδα 17
Σελίδα 18
Ζητείται (σελ.19)
Σελίδα 19