ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 266
ΤΕΥΧΟΣ 266

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράταση προθεσμίας για τις μόνιμες επιτροπές (σελ.2)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 2

S.O.S. από το περιβάλλον
στη γλώσσα των αριθμών (σελ.3)

Σελίδα 3

Αντιπροσωπεία ΤΕΕ/ΤΚΜ:
Πρόγραμμα δράσης 2004-2006 (σελ.4)

Σελίδα 4

Το ΤΕΕ, το περιβάλλον, η πολιτεία (σελ.5)

Τα μέλη των Ν.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ (σελ.5)

Σελίδα 5

Η εκπαίδευση και η απασχόληση των μηχανικών
στην Ε.Ε. (σελ.6)

Σελίδα 6

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει για την EXPO 2008 (σελ.7)

ΜΗΧΑΝΟ...ΚΙΝΗΤΕΣ οι διοικήσεις των οργανισμών
της Θεσσαλονίκης (σελ.7)

Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8)

Σελίδα 8

Αποτελέσματα 4ης ΜΠΙΕΝΝΑΛΕ
νέων Ελλήνων αρχιτεκτόνων (σελ.9)

Σελίδα 9

EXPO 2008:
Τα κυριότερα σημεία του φακέλου
της Ελληνικής υποψηφιότητας (σελ.10-12)

Σελίδα 10
Σελίδα 11
Σελίδα 12

Με μία ματιά (σελ.13)

Σελίδα 13

Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.14)

Σελίδα 14

Έκλεισε την ομπρέλα της ζωής
ο γλύπτης της Θεσσαλονίκης (σέλ.15)

Σελίδα 15
Δύο μεταπτυχιακά προγράμματα
για αγρονόμους - τοπογράφους (σελ.16)
ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ:
Αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια (σελ.16)
Διάλεξη στο ΙΤΣΑΚ (σελ.16)
Σελίδα 16

Γιώργος Τσιότρας
Περιφέρειες και τα κρίσιμα σημεία της
διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας (σελ.17-18)

Σελίδα 17
Σελίδα 18
Ζητείται (σελ.19)