ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 269
ΤΕΥΧΟΣ 269

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η υπεραξία των αγώνων (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Χωροταξία και ανάπτυξη για την
Ημαθία του μέλλοντος (σελ.4-5)

Σελίδα 4
Σελίδα 5

Επαγγελματικά (σελ.6)

Σύσταση πειθαρχικού συμβουλίου σε σώμα (σελ.6)

Κάτι να γίνει με το ΤΣΜΕΔΕ (σελ.6)
Σελίδα 6

Τι είναι τα Logistics και γιατί μας αφορούν (σελ.7)

Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8-9)

Σελίδα 8
Σελίδα 9

Χωρίς αντίκτυπο στην αγορά εργασίας
η αύξηση των γυναικών μηχανικών
στην Ε.Ε. (σελ.10-11)

Σελίδα 10
Σελίδα 11

Βιβλιοθήκη (σελ.12)

Δημόσιες συμβάσεις & κρατικές ενισχύσεις (σελ.12)
Σελίδα 12

Με μία ματιά (σελ.13)

Σελίδα 13

Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.14-15)

Σελίδα 14
Σελίδα 15

ΝΕ Πιερίας:
Έκθεση και ημερίδα (σελ.16)

Φωτογραφίζοντας σαν σινεμά (σελ.16)

Ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ
στη ΝΕ Χαλκιδικής (σελ.16)

Σελίδα 16

Θέμης Καρτσιώτης
Αναγέννηση της HELEXPO με νέο επιχειρησιακό σχέδιο (σελ.17-18)

Σελίδα 17
Σελίδα 18

Ζητείται (σελ.19)

Σελίδα 19