ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 273
ΤΕΥΧΟΣ 273

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κι έγινε η βροχή πλημμύρα (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Πρόγραμμα δράσης Μ.Ε.Ενέργειας (σελ.4)

Σελίδα 4

Πρόγραμμα δράσης Μ.Ε.Περιβάλλοντος (σελ.5)

Σελίδα 5

Επαγγελματικά (σελ.6)

Σελίδα 6

Θεσσαλονίκη πάνω-κάτω
κεντρικοί αρχαιολογικοί χώροι
ως σύγχρονες πλατείες (σελ.7)

Σελίδα 7

Ήπιες επεμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κατασκευών (σελ.8-9)

Σελίδα 8
Σελίδα 9

Ενδιαφέρουν (σελ.10-11)

Σελίδα 10
Σελίδα 11

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ασπίδα προστασίας του Θερμαϊκού κόλπου (σελ.12-13)

Σελίδα 12
Σελίδα 13

Βιβλιοθήκη (σελ.14)

Έκθεση εικαστικών του αρχιτέκτονα Γ.Απότσου (σελ.14)
Σελίδα 14

Με μία ματιά (σελ.15)

Σελίδα 15

Συνδέσεις μεταλλικών κατασκευών στα πλαίσια των Ευρωκωδικών 3 & 9 (σελ.16)

Νομοθεσία για το περιβάλλον (σελ.16)
Σελίδα 16

Τεχνικές εταιρείες τριων ταχυτήτων, τα παράδοξα αποτελέσματα των ολυμπιακών αγώνων (σελ.17)

BGS: Ανακοίνωση (σελ.17)

Σελίδα 17

Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.18-19)

Σελίδα 18
Σελίδα 19

Ευρωπαϊκά (σελ.20)

Σελίδα 20

'Αννα Κουκουδέα
Μία μηχανικός κολυμπάει προς τους παραολυμπιακούς του Πεκίνου (σελ.21)

Ζητείται (σελ.23)
Σελίδα 21
Σελίδα 22
Σελίδα 23