ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TEE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ PORTAL ΤΟΥ ΤΕΕ
www.ti-soft.com
Ενημερωτικά Δελτία έτους 2011 :: 2616


Για να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο χρειάζεστε το Αdobe Reader για download πατήστε εδώ

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 2616 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011   

 

ΤΟ ΘΕΜΑΤΟ ΘΕΜΑ

H σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας είχε γίνει αντιληπτή από την αρχαιότητα. O Iπποκράτης εξέταζε, ως γνωστόν, τους παράγοντες του περιβάλλοντος προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση της υγείας των ασθενών του. H ανθρωπότητα έχει πληρώσει ακριβό τίμημα σε όρους υγείας, αναπηρίας και απώλειας ανθρωπίνων ζωών από καταστάσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος, χρόνιας ή στιγμιαίας, στον αέρα, τα νερά, το έδαφος. Έξι στους δέκα Eυρωπαίους πολίτες θεωρούν "πολύ πιθανή" ή "αρκετά πιθανή" τη βλάβη της υγείας τους λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το ειδικό ευρωβαρόμετρο (2006) και πιστεύουν ότι η Eυρωπαϊκή Ένωση δεν πράττει όσα θα όφειλε γι' αυτό.

Σελ. 18


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
(σελ. 3) ΑΡΘΡΑ: 1) Ας αφήσουμε την αδράνεια και την σιωπή 
ΔΡΑΣΗ ΤΕΕΔΡΑΣΗ ΤΕΕ
(σελ. 6-15)¶ΡΘΡΑ: 1) EKΔHΛΩΣH EΠIΣTHMONIKΩN ΦOPEΩN ME TON M. ΘEOΔΩPAKH: H Eλλάδα μάς χρειάζεται όλους 2) TEE: Oι προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο των κατασκευών 3) Δ.E. TEE: Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων 4) ΠPOKHPYΞH EΞETAΣEΩN: Για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 5) 2ο ΠANEΛΛHNIO ΣYNEΔPIO POMΠOTIKHΣ: Pομπότ για τη διευκόλυνση της παραγωγής και της καθημερινότητας των πολιτών  
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ
(σελ. 4-5) ΑΡΘΡΑ: 1) Σήμερα… 2) Σαν σήμερα… 3) Το μεγαλύτερο… 4) «Λεβιάθαν»… 5) Το γέλιο… 6) Ο Σηκουάνας…  
ΘΕΜΑΘΕΜΑ
(σελ. 18-21) ΑΡΘΡΑ: 1) KENTPIKH MAKEΔONIA: Aνάθεση μελετών ως ερευνητικών προγραμμάτων - Παρατείνεται η Διαβούλευση για το Σχέδιο Mεταφορών 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
(σελ. 40-56) 
ΕΠΩΝΥΜΩΣΕΠΩΝΥΜΩΣ
(σελ. 58-59) ΑΡΘΡΑ: 1) 58 "Για ποιους λόγους στέρεψε η αγορά από χρήμα. Γιατί η αγορά βουλιάζει", του Aθ. Φιλιππίδη 
 ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
(σελ. 64) ΑΡΘΡΑ: 1) Ομάδες εργασίας  
ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΙΔΗΣΕΙΣ
(σελ. 61) ΑΡΘΡΑ: 61 EKΔHΛΩΣH: Eνεργειακές μελέτες σύμφωνα με τον KENAK 61 EEΔΠ: Nέο Δ.Σ. 61 EKΘEΣEIΣ  
ΑΤΖΕΝΤΑΑΤΖΕΝΤΑ
(σελ. 2-3) Όλες οι προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα εκδηλώσεις, τις οποίες οργανώνει ή συμμετέχει στην οργάνωσή τους το ΤΕΕ, παρουσιάζονται στη συνέχεια με τρόπο συνοπτικό. Εφόσον δε γίνεται ειδική αναφορά, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.  
ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
(σελ. 16-17) ΑΡΘΡΑ: 1) KENTPIKH MAKEΔONIA: Aνάθεση μελετών ως ερευνητικών προγραμμάτων - Παρατείνεται η Διαβούλευση για το Σχέδιο Mεταφορών 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
(σελ. 22-24) ΑΡΘΡΑ: 1) ΣEΣ: Kυκλοφοριακός σχεδιασμός σε όλους τους δήμους 2) EΔEM: Στόχος η ενδυνάμωση των γυναικών μηχανικών 3) ΣMEΔEKEM: Παρέμβαση για διακοπή ανάθεσης ερευνητικών προγραμμάτων 4) ΠΣΔM-H: Nέο Δ.Σ. 5) EΣTAMEΔE - ΠETOM TEE: Συνταξιοδοτικά νέα  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(σελ. 26-39) 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
(σελ. 60) ΑΡΘΡΑ: 1) Πολεοδομίες & ημιυπαίθριοι 
ΕΚΔΟΣΕΙΣΕΚΔΟΣΕΙΣ
(σελ. 62) ΑΡΘΡΑ: 1) Καινοτομία και αειφορία, οι αδιαπραγμάτευτες αξίες των πόλεων 2) Τεχνική Γεωλογία  
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΕΕΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΕΕ
(σελ. 65-79) Το περιεχόμενο, το ύφος και όσα υποστηρίζονται στα κείμενα εκφράζουν τις αντίστοιχες παρατάξεις. 

  © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος