ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ Επεμβάσεις σε Υφιστάμενα Κτίρια
Άλλες Δραστηριότητες
  
    Πρόσκληση     
    Εισηγήσεις-Υλικό     
ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΓΚ 001
ΕΓΚ 002
ΕΓΚ 003
ΕΓΚ 004
ΕΓΚ 005
ΕΓΚ 006
ΕΓΚ 007
ΕΓΚ 008
ΕΓΚ 009
ΕΓΚ 010
ΕΓΚ 011
ΕΓΚ 012
KEIMENA BOYΓΙΟΥΚΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΓΚΙΩΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ.ΔΡΑΓΚΙΩΤΗ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΙΤΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ.ΔΡΙΤΣΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΕΖΟΥ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕΣΩ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ