ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 259
ΤΕΥΧΟΣ 259

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα διλήμματα της ανάπτυξης (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

ΙΕΚΕΜ/ΤΕE: αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια (σελ.4)

Σελίδα 4

Επιζήμια η περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη στο Πόρτο Καρράς (σελ.5)

Εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συμβούλια και επιτροπές (σελ.5)

Σελίδα 5

Επαγγελματικά (σελ.6)

Καθορισμός κατωτέρων και ανωτέρων συντελεστών απόσβεσης (σελ.6)

Σελίδα 6

Προκήρυξη προγράμματος για ελεύθερους επαγγελματίες από τον ΟΑΕΔ (σελ.7)

Πρακτική άσκηση μαθητών ΤΕΕ (σελ.7)

Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8-9)

Σελίδα 8
Σελίδα 9

Ο δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιεί χρηματοδοτήσεις απο το Γ΄Κ.Π.Σ. (σελ.10-12)

Σελίδα 10
Σελίδα 11
Σελίδα 12
Με μία ματιά (σελ.13)
Σελίδα 13
Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.14)
Σελίδα 14
Οι τροπολογίες του <<Πόρτο Καρράς>> (σελ.15)

Εγνατία οδός: παραδόθηκε νέο τμήμα (σελ.15)

Σελίδα 15
Ευρωπαϊκά (σελ.16)

Ιστορία της Ελληνικής αρχιτεκτονικής.20ος αιώνας (σελ.16)

Σελίδα 16
Αντώνης Μανιτάκης
Ανέφικτη λύση το μετρό θεσσαλονίκης (σελ.17)
Σελίδα 17
Βιβή (Παρασκευή) Χονδροματίδου (σελ.18)

Προσφορές στις εκδόσεις ΜΙΕΤ (σελ.18)

Αποκατάσταση όψεων κτιρίων (σελ.18)

Σελίδα 18
Ζητείται (σελ.19)
Σελίδα 19