ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 261
ΤΕΥΧΟΣ 261

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όλοι μαζί την επόμενη ημέρα (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Πρώτη επίσημη εμφάνιση τησ Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην κοπή της πίτας (σελ.4)

Σελίδα 4

Η νέα αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (σελ.5)

Κοινή συνεδρίαση παλιάς και νέας Δ.Ε. (σελ.5)
Σελίδα 5

Επαγγελματικά (σελ.6)

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών δήμων και κοινοτήτων (σελ.6)

Μεταπτυχιακό στα συστήματα υπολογιστών και επικοινωνιών (σελ.6)
Σελίδα 6

ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: Αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια (σελ.7)

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους (σελ.7)

Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8-9)

Σελίδα 8
Σελίδα 9

Αρχιτεκτονική κληρονομιά στη Ρουμανία (σελ.10-11)

Σελίδα 10
Σελίδα 11
Βιβλιοθήκη (σελ.12)
Σελίδα 12
Με μία ματιά (σελ.13)
Σελίδα 13
Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.14)
Σελίδα 14
Πού θα οδηγούσε η "τροπολογία Πάχτα" (σελ.15)
Σελίδα 15
Ευρωπαϊκά (σελ.16)
Η προστασία της περιοχής "Πόρτο Καρράς" και ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ (σελ.16)

ΚΕΚ/ΕΚΕΚΑ: Πρόσκληση σε πρόγραμμα κατάρτισης (σελ.16)

Σελίδα 16
Δημήτριος Μπακατσέλος
EXPO 2008: Ισχυρή η υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης (σελ.17)
Σελίδα 17

Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας στις βιομηχανίες (σελ.18)

Κισσός: Ναί στην πρότυπη οικιστική ανάπτυξη (Σελ.18)

Σελίδα 18

Ζητείται (σελ.19)