ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 263
ΤΕΥΧΟΣ 263

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τώρα οι Ολυμπιακοί, αύριο η EXPO (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Ενημερωτικά σεμινάρια νέων μηχανικών - άδεια άσκησης επαγγέλματος (σελ.4)

Ψήφισμα καταδίκης της δολοφονίας Πάσιν (σελ.4)

Σελίδα 4

Παράλιες ζώνες και αστικά συμβάντα (σελ.5)

Σελίδα 5

Παράταση του Ν.716/77 περι μελετών (σελ.6)

Σελίδα 6

MOBILITY
Κινητικότητα για τους μηχανικούς σε
15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σελ/7)

Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8-9)

Σελίδα 8
Σελίδα 9

Λεωφορεία με φυσικό αέριο προτείνονται
για τη Θεσσαλονίκη (σελ.10-11)

Σελίδα 10
Σελίδα 11

Οι εκλογές της 30ης Νοεμβρίου 2003
(σελ.10-11)

Σελίδα 10
Σελίδα 11

Βιβλιοθήκη (σελ.12)

Σελίδα 12

Με μία ματιά (σελ.13)

Σελίδα 13

Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.14-15)

Σελίδα 14
Σελίδα 15

Ευρωπαϊκά (σελ.16)

Διατηρητέο στη συμβολή
Εγνατίας - Δραγούμη (σελ.16)

Σελίδα 16

Ευστάθιος Αβραμίδης
Ταχύτερες διαδικασίες - περισσότερα
πολεοδομικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη (σελ.17)

Σελίδα 17

Διάλεξη στο ΙΤΣΑΚ (σελ.18)

Κ.Ε.Κ   Ε.Κ.Ε.Κ.Α.:
Πρόσκληση σε πρόγραμμα κατάρτισης (σελ.18)
Αρχιτεκτονική κληρονομιά στα Βαλκάνια (σελ.18)
Σελίδα 18