ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ > ΤΕΕ - ΤΔΕ: Βιβλιοθήκη > Δανεισμός Υλικού

Μετάβαση σε:
Δανεισμός Υλικού
Διαθέσιμα Βιβλία
Επεξεργασία Υλικού
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Περιοδικά
Προτάσεις Βιβλίων
Πρότυπα
Στατιστικά κίνησης Βιβλιοθήκης
Σύνδεσμοι με άλλες Βιβλιοθήκες
  
    Δανεισμός Υλικού     
    Νέα καρτέλα     

  • Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες (Μηχανικοί, φοιτητές κλπ.) εφόσον φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή την ταυτότητα μέλους του ΤΕΕ (για τους μηχανικούς). Δανείζονται δύο βιβλία για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 15 ημέρες εφόσον το υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη.
  • Γίνονται κρατήσεις όταν το υλικό είναι δανεισμένο και ειδοποιείται τηλεφωνικά ο ενδιαφερόμενος.
  • Για τα πληροφοριακά βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εγχειρίδια) και περιοδικά που δεν δανείζονται, παρέχεται η δυνατότητα της εξωτερικής φωτοαντιγράφησης με αυθήμερη επιστροφή αφού πρώτα ο χρήστης αφήσει την ταυτότητά του στο πάγκο δανεισμού.
  • Για τους εκπρόθεσμους δανεισμούς αποστέλλονται στους δανειζόμενους ενημερωτικά σημειώματα και σε περίπτωση μη συμμόρφωση τους με τους κανόνες της βιβλιοθήκης χάνουν το δικαίωμα δανεισμού. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Βιβλίου ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει
  • Εκτός από τα βιβλία και περιοδικά, υπάρχει αρχείο των διαγραμμάτων οικισμού του Ν. Αχαίας καθώς και πινακίδων του σχεδίου πόλεως των Πατρών . Αυτά ακολουθούν τον ίδιο τρόπο δανεισμού με το υλικό που δεν δανείζεται (αυθήμερη επιστροφή) Επίσης, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη βιβλιοθήκη τηλεφωνικά ή με FAX και να ζητούν πληροφορίες ή ειδική βιβλιογραφία σχετικά με τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.
  • Μια άλλη πολύ σημαντική εξυπηρέτηση για τους χρήστες της βιβλιοθήκης είναι η δυνατότητα ανάκτησης βιβλιογραφίας και δανεισμού βιβλίων και άρθρων περιοδικών από τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΤΕΕ