ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ > ΤΕΕ - ΤΔΕ: Βιβλιοθήκη > Διαθέσιμα Βιβλία

Μετάβαση σε:
Δανεισμός Υλικού
Διαθέσιμα Βιβλία
Επεξεργασία Υλικού
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Περιοδικά
Προτάσεις Βιβλίων
Πρότυπα
Στατιστικά κίνησης Βιβλιοθήκης
Σύνδεσμοι με άλλες Βιβλιοθήκες
  
    Νέες Καταχωρήσεις Βιβλίων     
    Νέα καρτέλα     

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος εμπλουτίζεται συνεχώς. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να την επισκέπτονται καθημερινά τις ώρες λειτουργίας της. (Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.μ. -11.45 μ.μ.) ή να ζητούν πληροφορίες στο τηλέφωνο (2610-346724).

Ο Πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΕ θα ήθελε να ευχαριστήσει τους Καθηγητές των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Παν. Πατρών, ΑΠΘ, ΔΠΘ, ΕΜΠ) για τη συμβολή τους στον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ΤΔΕ με τη δωρεά χορήγηση βιβλίων και συγγραμμάτων.

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα, για να δείτε τις νέες καταχωρήσεις βιβλίων που έγιναν στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας.

Ιανουάριος 2014
Απρίλιος - Ιούνιος 2005
Δεκέμβριος 2004
Ιανουάριος 2003
Ιανουάριος 2002
Δεκέμβριος 2000
Οκτώβριος - Νοέμβιος 1998
Μάιος 1998
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1998
Mάιος 2008
Σεπτέμβριος 2008
Nοέμβριος 2008
Φεβρουάριος 2009
Μάρτιος 2009
Απρίλιος 2009
Νοέμβριος 2009
Ιανουάριος 2010
Ιούλιος 2010
Αυγουστος 2010
Φεβρουάριος 2012
Ιούλιος 2012
Δεκέμβριος 2012
Φεβρουάριος 2013
Mάρτιος 2013
Ιούλιος 2015