ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ > ΤΕΕ - ΤΔΕ: Βιβλιοθήκη > Στατιστικά κίνησης Βιβλιοθήκης

Μετάβαση σε:
Δανεισμός Υλικού
Διαθέσιμα Βιβλία
Επεξεργασία Υλικού
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Περιοδικά
Προτάσεις Βιβλίων
Πρότυπα
Στατιστικά κίνησης Βιβλιοθήκης
Σύνδεσμοι με άλλες Βιβλιοθήκες
  
    Στατιστικά Κίνησης 2003     
    Νέα καρτέλα     
    Στατιστικά κίνησης 2004     

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2003

Εμπλουτισμός Συλλογής

 • ΑΓΟΡΕΣ Η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τη Μόνιμη Επιτροπή Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης & Βιβλιοθήκης και με βάση τις προτάσεις χρηστών, επιλήφθηκε την παραγγελία επιστημονικού υλικού για τον εμπλουτισμό της συλλογής της με την αγορά (100) τίτλων βιβλίων τεχνικού περιεχομένου.
 • ΔΩΡΕΕΣ Ύστερα από σχετική αίτηση σε διάφορα Εκπαιδευτικά ιδρύματα και Οργανισμούς για δωρεάν αποστολή αντιτύπων, πρακτικών συνεδρίων κλπ., έγινε δωρεά (162) βιβλίων. Για το σκοπό αυτό η Βιβλιοθήκη συνεχώς συνεργάζεται με το Γραφείο Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ για την αποστολή του επιστημονικού του έργου.

ΣΥΝΟΛΟ 262 ΒΙΒΛΙΑ (Αγορά & Δωρεά)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Συνδρομές Περιοδικών: τρεις (3)
 • Επιμέλεια · ενημέρωση στο Cardex περιοδικών που αποστέλλονται από τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΤΕΕ: 20

Θεματική επεξεργασία · Τεκμηρίωση εγγραφών

 • Εισαγωγή, Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία νέου υλικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Ευρετηρίαση, Ταξινόμηση, Καταλογογράφηση, Ταξιθέτηση) : 300
 • Τεκμηρίωση εισηγήσεων επιστημονικού έργου ΤΕΕ : 500
 • Έλεγχος και καταχώρηση νέων βιβλιογραφικών εγγραφών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Βιβλιοθήκης ADVANCE : 800
 • Δημοσίευση στο Περιοδικό "Τεχνικά Θέματα" του Νεοεισερχόμενου υλικού για ενημέρωση των Μηχανικών.
 • Αναζήτηση βιβλιογραφίας και εκτυπώσεις ειδικών θεμάτων : 50

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του 2002 πραγματοποιήθηκαν 2252 ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΟΥ οι οποίοι αναλύονται ως εξής:

 • Δανεισμός βιβλίων, μελετών : 1572
 • Φωτοτυπίες του μη δανειζόμενου υλικού (άρθρα Περιοδικών, πολεοδομική νομοθεσία, συλλογικές συμβάσεις μηχανικών, Πινακίδες παλαιού σχεδίου πόλεως, Διαγράμματα Οικισμών) με αυθήμερη επιστροφή : 510
 • Αναζήτηση βιβλιογραφίας και Δανεισμός βιβλίων, άρθρων περιοδικών, Προτύπων από Κεντρική Βιβλιοθήκη ΤΕΕ: 40
 • Δανεισμός βιβλίων στη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΤΕΕ και στις Περιφερειακές βιβλιοθήκες ΤΕΕ για λογαριασμό χρηστών : 130 βιβλία

Κίνηση Βιβλιοθήκης · Επισκέψεις αναγνωστών · συμπεράσματα

Παρακολουθώντας σταθερά τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της βιβλιοθήκης μπορούμε να εξάγουμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με το τρόπο που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την βιβλιοθήκη, τις αναγνωστικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών της έτσι ώστε να τους κατανοήσουμε καλύτερα και να τους προσφέρουμε χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες. Στο τέλος του 2002 ο συνολικός αριθμός των χρηστών της βιβλιοθήκης ανήλθε στις : 1652 άτομα ενώ καταχωρίστηκαν 250 νέοι χρήστες. Η μεγαλύτερη κίνηση στη βιβλιοθήκη όπως προκύπτει από τα στοιχεία των δανεισμών είναι από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο ενώ η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες. Μέσα στην περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2002 η κίνηση της βιβλιοθήκης παρουσιάζει σταθεροποιητική πορεία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παρά το γεγονός, ότι μεγαλύτερη χρήση της βιβλιοθήκης κάνουν οι φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ και οι σπουδαστές των ΤΕΙ, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση χρησιμοποίησης της βιβλιοθήκης κυρίως από Νέους Μηχανικούς. Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επισκεψιμοτητα της βιβλιοθήκης είναι και η χρήση της από διαφορετικές κατηγορίες επαγγελμάτων (μη μηχανικοί ).

Η λειτουργία της εικονικής βιβλιοθήκης και η χρήση του κοινού κατάλογου των Βιβλιοθηκών ΤΕΕ (OPAC) πανελλαδικά, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών (Διαδανεισμός) και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα εκτός από την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Τέλος η κίνηση στο τομέα των περιοδικών είναι ιδιαίτερα χαμηλή και αυτό δικαιολογείται από το υψηλό κόστος της συνδρομής των επιστημονικών περιοδικών και το χαμηλό προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης ενώ υπάρχει σταδιακή μείωση και του εμπλουτισμού της η οποία οφείλεται κυρίως στο χαμηλό κονδύλι που χορηγείται στη βιβλιοθήκη από τον ετήσιο προϋπολογισμό της.

Άλλες δραστηριότητες

α) Αποστολή βιβλίων στις Νομαρχιακές Επιτροπές ΤΕΕ

Το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας επιθυμώντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη και καλή συνεργασία των Νομαρχιακών Επιτροπών, απέστειλε μια σειρά από τις εκδόσεις του ΤΕΕ που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα στη Βιβλιοθήκη του Τμήματός μας προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μηχανικοί να λάβουν γνώση.

β) Συμμετοχή σε Επιστημονικές συναντήσεις · Συνέδρια - Σεμινάρια

Η Βιβλιοθηκονόμος του Τμήματος συμμετείχε στο 11ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα "Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ανοικτούς πρόσβασης" που διεξήχθη στις

6-8 Νοεμβρίου 2002 στη Λάρισα. Με την ευκαιρία του ως άνω συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας της Προϊσταμένης της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΤΕΕ με τους συναδέλφους Βιβλιοθηκονόμους των Π.Τ Δυτ. Ελλάδας, ΠΤ ΤΕΕ Κεντρικής Θεσσαλίας και ΠΤ. ΤΕΕ Ανατ. Μακεδονίας όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το Συλλογικό Κατάλογο του ΤΕΕ και τη δυνατότητα συνεργασίας (Διαδανεισμός) μεταξύ των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών ΤΕΕ