ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 264
ΤΕΥΧΟΣ 264

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ισχύς εν τη ενώσει (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Αρχιτεκτονική και βιώσιμη ανάπτυξη στα Βαλκάνια (σελ.4)

Σελίδα 4

MOBILITY
Οι μηχανικοί στην Ελλάδα, στην Ευρώπη (σελ.5)

Σελίδα 5

Επαγγελματικά (σελ.6)

Φορείς της Βόρειας Ελλάδας να κατασκευάσουν το μετρό της Θεσσαλονίκης (σελ.6)

Σελίδα 6

Πρόγραμμα δράσης 2004 - 2005 (σελ.7-15)

Σελίδα 7
Σελίδα 8
Σελίδα 9
Σελίδα 10
Σελίδα 11
Σελίδα 12
Σελίδα 13
Σελίδα 14
Σελίδα 15

Αίτηση για τις μόνιμες επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΚΜ (σελ.16)

Σελίδα 16

Με μία ματιά (σελ.17)

Σελίδα 17

Ενδιαφέρουν (σελ.18)

Σελίδα 18

Ημερίδα για θερμομονωτικά υλικά (σελ.19)

Ημερίδα εργαστηρίου οδοποιϊας (σελ.19)

Ψυχική υγεία και Μ.Μ.Ε. (σελ19)

Σελίδα 19

ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης (σελ.20)

Σεμινάριο για το FORM Z (σελ.20)
Αποχετευτικά έργα 25 εκατ. Ευρώ (σελ.20)
Σύλλογος Μ-Η: Αιμοδοσία (σελ.20)
Σελίδα 20

Γιώργος Ορφανός
Έργα μεγέθους θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη (σελ.21-22)

Σελίδα 21
Σελίδα 22

Ζητείται (σελ.23)

Σελίδα 23