ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 268
ΤΕΥΧΟΣ 268

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Καλοκαιρινή <<αποχή>> και
φθινοπωρινές προσδοκίες (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Αφετηρία διαλόγου η εκδήλωση του
ΤΕΕ/ΤΚΜ για το περιβάλλον (σελ.4)

Σελίδα 4

Ώρα διαλόγου για τα επαγγελματικά
δικαιώματα όλων των τεχνικών (σελ.5)

Σελίδα 5
Επαγγελματικά (σελ.6)

Θέματα πολεοδομικών εφαρμογών (σελ.6)

Σελίδα 6

Η συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο
πρόγραμμα ΕΠΑΝΤΥΚ (σελ.7)

Το σύνταγμα της Ευρώπης (σελ.7)
Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8)

Σελίδα 8

Αφιερωμένο στον Κ.Κωνσταντινίδη 
το 130 <<Πρίσμα>> (σελ.9)

Σελίδα 9

Τα στρατόπεδα στη δυτική Θεσσαλονίκη (σελ.10-11)

Σελίδα 10
Σελίδα 11

Βιβλιοθήκη (σελ.12)

Παρέμβαση της πολεοδομίας για τον ναό
του Αγίου Παύλου ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ (σελ.12)
Σελίδα 12

Με μία ματιά (σελ.13)

Σελίδα 13

Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.14)

Σελίδα 14
Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΚΜ (σελ.15)
Οι νομαρχιακές επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΚΜ (σελ.15)
Προγραμματισμός δράσης της Ν.Ε.Πέλλας (σελ.15)
Βασικές αρχές και στόχοι της Ν.Ε.Σερρών (σελ.15)
Σελίδα 15
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ:
Επιμορφωτικά σεμινάρια (σελ.16)
Εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο το περιβάλλον (σελ.16)
Σεμινάριο για τη σωστή εφαρμογή των Logistics (σελ.16)
Η νέα Ε.Ε. του οργανισμού ρυθμιστικού (σελ.16)
Σελίδα 16
Θέμος Δημητρίου
Οι Κύπριοι μηχανικοί έτοιμοι για τις προκλήσεις
της Ε.Ε. και της επανένωσης του νησιού (σελ.17-18)
Σελίδα 17
Σελίδα 18
Ζητείται (σελ.19)
Σελίδα 19