ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 271
ΤΕΥΧΟΣ 271

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΕΘ: Η ώρα της κρίσεως
για τους πολιτικούς (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

MOBILITY: Στην αιώνια πόλη
στάθμευσε η κινητικότητα (σελ.4-5)

Σελίδα 4
Σελίδα 5

Καθυστερήσεις στο έργο
της υποθαλάσσιας αρτηρίας (σελ.6)

Κίνδυνος ρύπανσης πόσιμων νερών
στην Ημαθία (σελ.6)

Σελίδα 6

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Πιθανές νέες καθυστερήσεις στα έργα του αεροδρομίου <<Μακεδονία>> (σελ.7)

Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8)

Σελίδα 8

Πάσχα στο χωριό (σελ.9)

Σελίδα 9

Αισιόδοξοι οι Έλληνες μηχανικοί ζητούν τη λήψη μέτρων για αύξηση της απασχόλησης (σελ.10-11)

Σελίδα 10
Σελίδα 11

Βιβλιοθήκη (σελ.12)

Σελίδα 12

Με μία ματιά (σελ.13)

Σελίδα 13

Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.14-15)

Σελίδα 14
Σελίδα 15

Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΑΕ (σελ.16)

Συνέδριο για το <<ευφυές νοσοκομείο>> (σελ.16)

Η TUV HELLAS διοργανώνει σεμινάρια (σελ.16)

Σελίδα 16

Νικόλαος Κασιμάτης
Νοικοκύρεμα της ΔΕΘ ΑΕ και απεμπλοκή από τις εκκρεμότητες του παρελθόντος (σελ.17-18)

Σελίδα 17
Σελίδα 18

Ζητείται (σελ.19)

Σελίδα 19