Σύνδεση
ΤΕΕ:: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΕ:: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ:: Υλικό για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 8 - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8 - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 18-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 18-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΕΒΔΟΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 22 - 23 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22 - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
- ΘΕΜΑ 4 Η.Δ. "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.
- ΘΕΜΑ 5 ΤΗΣ Η. Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΤΜΕΔΕ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΘΕΜΑ 6 ΤΗΣ Η. Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
- ΑΠΟΨΕΙΣ
- ΘΕΜΑ 7 ΤΗΣ Η. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΕ ΕΤΟΥΣ 2014
- ΘΕΜΑ 8 ΤΗΣ Η. Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΕ ΤΗΣ 31.12.2014
- ΘΕΜΑ 9 ΤΗΣ Η. Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
  
    Νέα καρτέλα     
ΕΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 16 - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
- ΘΕΜΑ 3 Η.Δ. "ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ"
- ΘΕΜΑ 4 Η.Δ. "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ" ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Ε.
- ΘΕΜΑ 5 Η.Δ. "ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ"
- ΘΕΜΑ 6 Η.Δ. "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ"
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16 - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 6 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ 6 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. Α1/Σ32/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Τ., ΚΟΙΛΑΚΟΥ Σ., ΜΑΣΟΥΡΑ Κ.
- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΣΥΜ
ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 5 - 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 5 - 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
- Ισολογισμός ΤΕΕ της 31.12.2013
- Οικονομικός απολογισμός ΤΕΕ 2013
- Προϋπολογισμός ΤΕΕ 2016
- Επιβεβαίωση της από 8.12.2012 Απόφασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ περί εξόδων παράστασης (άρθρο 17 Ν. 1486/1984)
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
- ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε.
- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
4η (εξ αναβολής) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 25.7.2015
- Επιστολή Προέδρου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.
- Πρόσκληση 4ης (εξ αναβολής) Τακτικής Συνεδρίασης 25.7.2015
- Απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. "Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ε. οικ. έτους 2015"
4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 4 - 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4 - 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 9 - 10 ΜΑΪΟΥ 2015
- Επιστολή Προέδρου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.
- Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης 9 -10.5.2015
- Συνημμένο 1
- Συνημμένο 2
3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
- ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ με θέμα: "Γενική ενημέρωση για τα οικονομικά - θέματα προϋπολογισμού, απολογισμών-ισολογισμών κ.λπ."
2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 19 - 21/12/2014
- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : Απόψεις