ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 272
ΤΕΥΧΟΣ 272

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εν αναμονή του περάσματος απο τα λόγια στα έργα (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Η θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων (σελ.4-5)

Σελίδα 4
Σελίδα 5

Διαχείριση στερεών αποβλήτων: Ο Ελληνικός μεσαίωνας (σελ.6)

Σελίδα 6

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συζητάει με άλλους φορείς για τη πόλη  (σελ.7)

Κεντρικοί αρχαιολογικοί χώροι της Θεσσαλονίκης: Ένταξη στον αστικό ιστό (σελ.7)
Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8-9)

Σελίδα 8
Σελίδα 9

69η Δ.Ε.Θ. Υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ πρός τον πρωθυπουργό κσι την πολιτική ηγεσία (σελ.10-11)

Σελίδα 10
Σελίδα 11

Βιβλιοθήκη (σελ.12)

Σελίδα 12

Με μία ματιά (σελ.13)

Σελίδα 13

Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.14)

Σελίδα 14

ΜΕΤΑ: Προκήρυξη 5ης έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου (σελ.15)

Σελίδα 15

Διασύνδεση με την πράξη και την παραγωγή (σελ.16)

Αόρατες Παρενθέσεις (σελ.16)
Σελίδα 16

Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη
Ορθε: Σύσταση του ιργανισμού και απόκτηση εκτελεστικού ρόλου (σελ.17-18)

Σελίδα 17
Σελίδα 18
Ζητείται (σελ. 19)
Σελίδα 19