ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠαρεμβάσειςΚύρια Άρθρα Ε.Δ.
ΕκδηλώσειςΕνημέρωση - Πληροφόρηση


Αρωγός για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης 

Εθνικός στόχος η εξοικονόμηση ενέργειας | Στήριξη του βιομηχανικού κλάδου


Τα θέματα παραγωγικής ανάπτυξης της Χώρας και αλλαγής του μοντέλου ανάπτυξης έχουν τεθεί με ιδιαίτερη έμφαση από το ΤΕΕ το τελευταίο διάστημα. Ειδικότερα, το ΤΕΕ έχει επεξεργαστεί θέσεις και έχει υποβάλει προτάσεις που αναδεικνύουν στην ανάγκη μακροπρόθεσμου δεκαετούς στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και την εκπόνηση κλαδικών στρατηγικών, ιδιαιτέρως σε τομείς στους οποίους η χώρα μας διαθέτει ή μπορεί να κατακτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως είναι οι κατασκευές, η κατοικία, ο τουρισμός, η ναυτιλία, η πληροφορική, τα δομικά προϊόντα, τα τρόφιμα - ποτά,  οι οποίες να στηρίζονται σε παράλληλες στοχευμένες δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Η αναβάθμιση του ρόλου των επιστημόνων, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση και καταλύτης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

Επιπλέον, σε υπόμνημα του ΤΕΕ προς τους συναρμόδιους υπουργούς το Νοέμβριο του 2009, με το οποίο ζητά την ποιοτική και ποσοτική αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες της πράσινης οικονομίας για παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών με:

  • Ολοκληρωμένη στρατηγική και επιχειρησιακό προγραμματισμό για την ενεργειακή ασφάλεια και τροφοδοσία, την ανάδειξη της εξοικονόμησης ενέργειας κατά προτεραιότητα, την αναπροσαρμογή του ενεργειακού μας μίγματος με έμφαση στην προώθηση και ανάπτυξη των ΑΠΕ (και με στόχευση στην ανάπτυξη ελληνικής προστιθεμένης αξίας τεχνολογίας-κατασκευής, σε π.χ. φωτοβολταϊκά), την ενεργειακή ταυτότητα /απόδοση των κτηρίων.
  • Προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα ανακλούν ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική (και όχι δράσεις που εξυπηρετούν μόνο την κατανάλωση), και στοχευμένες δράσεις έρευνας-τεχνολογίας συνδεδεμένες με την επιχειρηματικότητα (π.χ. ανάπτυξη και χρήση ελληνικής τεχνολογίας σε φωτοβολταϊκά).
  • Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, στον εναλλακτικό τουρισμό και στους υπόλοιπους τομείς σύγχρονων υπηρεσιών.
  • Επανεξέταση, αναπροσαρμογή και ταυτοποίηση των συμβατικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, υπηρεσιών, επαγγελμάτων, με βάση τους νέους όρους του «κύκλου ζωής» και του «οικολογικού αποτυπώματος» κάθε προϊόντος, κάθε υπηρεσίας. Προσαρμογή των συμβατικών επαγγελμάτων στις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης και ανάδειξη των νέων αναγκών και ευκαιριών.

Εθνικός στόχος η εξοικονόμηση ενέργειας  Εθνικός στόχος η εξοικονόμηση ενέργειας

Για την ενέργεια, το ΤΕΕ καταθέτει ολοκληρωμένη στρατηγική, καταστάλαγμα του διήμερου Συνεδρίου που έγινε πρόσφατα στην Αθήνα, ενώ είχαν προηγηθεί 11 προσυνεδριακές ημερίδες σε όλη την Ελλάδα.

περισσότερα

Στόχος του ΤΕΕ μέσα από τις δράσεις αυτές, ήταν η ενημέρωση του επιστημονικού κόσμου για τους εθνικούς στόχους με έτος αναφοράς το 2020, αλλά και η ανάλυση των παραμέτρων που σχετίζονται με τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, σε συνδυασμό με τα οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα, με τελικό στόχο τη διαμόρφωση θέσεων για ένα εθνικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, το ΤΕΕ συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση για το Εθνικό Πλαίσιο Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, ενώ ανέπτυξε πολυσχιδή δράση για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, συμμετέχοντας εξαρχής στη συζήτηση για το σ/ν «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων» καταθέτοντας αναλυτικές θέσεις.

Το ΤΕΕ συνεργάστηκε στενά με την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του ΥΠΑΝ, το ΚΑΠΕ και τους εκπροσώπους του ΥΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του νέου νόμου 3661/2008 που περιλαμβάνει τον ΚΕΝΑΚ και το ΠΔ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αφού είχαν προηγηθεί και δύο σχετικές μελέτες Ομάδων Εργασίας. Στο διάστημα αυτό έγινε μεγάλη προσπάθεια από το ΤΕΕ, για να μπορέσει η Ελλάδα να αποφύγει το ενδεχόμενο δεύτερης καταδίκης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κυρίως όμως για να υπάρξουν το ταχύτερο παρεμβάσεις σε ένα τομέα από τον οποίο αναμένεται μεγάλη ωφέλεια στο ισοζύγιο των ενεργειακών πόρων. Επίσης, με παρεμβάσεις του προς το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ είχε επανειλλημένα διαμαρτυρηθεί τόσο για την καθυστέρηση εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων, όσο και για την υποβάθμιση του ρόλου του ΤΕΕ και των μηχανικών στο ΠΔ για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών και η διαμόρφωση του νέου ΚΕΝΑΚ και σχέδιου ΠΔ από το ΥΠΕΚΑ το Δεκέμβριο του 2009, καθώς και οι αρχικές ρυθμίσεις που προβλέπουν ουσιαστικό ρόλο του ΤΕΕ στη διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών, αποτελούν μια επιτυχία για το ΤΕΕ.

περισσότερα


Στήριξη του βιομηχανικού κλάδου  Στήριξη του βιομηχανικού κλάδου

Το ΤΕΕ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, για τον αναπροσανατολισμό ανάπτυξης της Βιομηχανίας σε «Βιομηχανία Έντασης Γνώσης», ώστε να τεθεί με προδιαγραφές ποιότητας και αειφορίας στην υπηρεσία των χρηστών.

Το συνέδριο του ΤΕΕ για τη Βιομηχανία, απετέλεσε μια παρέμβαση μακράς πνοής. Στα συμπεράσματά του, που παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στις 11-2-2010, προτείνεται ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας, ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, της έρευνας και της καινοτομίας από την ελληνική βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να βγει η χώρα από την παραγωγική κρίση... περισσότερα

Ειδικότερα για τον κλάδο των κατασκευών και δομικών προϊόντων,  το ΤΕΕ έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η συγκρότηση από το 2005 της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή που έχει στόχο, μεταξύ άλλων, να βελτιώσει την απόδοση της Ε&Τ στην Βιομηχανία της Κατασκευής. ... βλ. περισσότερα στην ενότητα Έρευνα-Τεχνολογία

Το Συντονιστικό φορέων δομικών προϊόντων αποτελεί μια νέα στρατηγική πρωτοβουλία του ΤΕΕ, με στόχο τη στήριξη και αναβάθμιση συνολικά του κλάδου των κατασκευών. Παράλληλα με την ανάδειξη της ανάγκης κλαδικής στρατηγικής για τις κατασκευές, το ΤΕΕ και οι φορείς δομικών προϊόντων, από τις αρχές του 2009,  αποφάσισαν κοινή δράση και υπέβαλαν προτάσεις για άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και τη στήριξη του κλάδου. 

Επιπλέον το ΤΕΕ, με την ανακήρυξη του 2008 ως «Έτους Τυποποίησης, Κανόνων, Προδιαγραφών και Ποιότητας» ανέδειξε τη σημασία των σχετικών θεμάτων για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, ενώ διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων για τα δομικά υλικά... βλ. περισσότερα στην ενότητα Τυποποίηση-Κατασκευές & Εγκαταστάσεις, Εκδηλώσεις

Ναυπηγική βιομηχανία: Τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα, στον οποίο μπορούν να ενταχθούν τα ναυπηγεία της χώρας, με τη συμμετοχή και την εγγύηση του Δημοσίου, πρότειναν ως βιώσιμη, και αναπτυξιακή λύση οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν στο στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε το ΤΕΕ στις 10.11.2009 για το ξεπέρασμα της κρίσης στη Ναυπηγική βιομηχανία. Επιπλέον οι συνομιλητές συμφώνησαν ότι τα ναυπηγεία μπορούν και πρέπει να αποτελούν κυψέλη τεχνογνωσίας και ότι υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τεχνολογιών. Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης κοινοποιήθηκαν προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (18.11.2009)

Μεταλλευτική βιομηχανία: Το ΤΕΕ ανέδειξε τη σημασία του ορυκτού πλούτου και της Μεταλλευτικής βιομηχανίας της χώρας, σε ημερίδα που διοργάνωσε στις 13-1-2010. Με ανακοίνωσή του, τόνισε ότι κοινός τόπος είναι η επιδίωξη της βιώσιμης εκμετάλλευσης του Ορυκτού Πλούτου, με σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία, με βασική προϋπόθεση την προστασία των πολιτών, των φυσικών αποδεκτών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

 

Για όλα τα παραπάνω θέματα, βλ. περισσότερα Παρεμβάσεις, Εκδηλώσεις[ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
[ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
[ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]

  © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος