ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ EΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΟΙΚ. ΆΔΕΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟΙ

ΠαρεμβάσειςΚύρια Αρθρα Ε.Δ.
ΕκδηλώσειςΕνημέρωση - Πληροφόρηση


Θέτει σαφείς κανόνες για τα ιδιωτικά έργα...

 

 

... και για τις αμοιβές


Αδήριτη ανάγκη για το ΤΕΕ είναι η λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, τα οποία έχει θέσει κατ΄επανάληψη, με τελευταία τη συνέντευξη τύπου της 4.3.2010 και την πρόταση για χρηματοδότηση από το ΤΣΜΕΔΕ έργων ενεργειακής αποδοτικότητας ιδιωτικών κτιρίων, με διασφάλιση των αποθεματικών του.

Για το ΤΕΕ, όμως, η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη γνώση, επάρκεια και εξειδικευμένη εμπειρία υπό την προστασία του Κράτους. Τα ιδιωτικά έργα υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του κράτους αποσκοπούν στην εξέλιξη της κοινωνίας και διασφαλίζουν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της. Με αυτό το πρίσμα, της έννοιας του Δημοσίου Συμφέροντος είναι τεράστια παράλειψη της ελληνικής πολιτείας που εδώ και πενήντα χρόνια, από την εποχή της έξαρσης της αντιπαροχής, δεν θέσπισε κανόνες και αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο ιδιωτικών έργων. Θεσμικό πλαίσιο, που θα πρέπει να κατανέμει ρόλους, ευθύνες, αρμοδιότητες και συνέπειες και ταυτόχρονα να περιλαμβάνει διαδικασίες πιστοποίησης τόσο των ανθρωπίνων παραγόντων που συμμετέχουν, όσο και των υλικών.

Το ΤΕΕ την περασμένη τριετία, προχώρησε στην υλοποίηση σημαντικών δράσεων και τη διατύπωση ουσιαστικών προτάσεων για την κατάργηση των στρεβλώσεων στην παραγωγή των ιδιωτικών έργων, μέσα από κατάλληλα θεσμικά και άλλα μέτρα, όπως:

 • Την εφαρμογή του συστήματος των αμοιβών μέσω ΤΕΕ, που επέβαλε την κωδικοποίηση και την ερμηνεία των διατάξεων

 • Την κατάθεση στο Υπουργείο Υποδομών ολοκληρωμένης πρότασης σχεδίου ΠΔ για τη δημιουργία του ΜΗΣΙΕ (Μητρώο Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων), με στόχο  να υπάρχουν κανόνες στην εκτέλεση των ιδιωτικών έργων

 • Σειρά μέτρων για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Πολεοδομικών Γραφείων, τα οποία το ΤΕΕ έχει προτείνει κατ' επανάληψη τα τελευταία χρόνια (διοικητική οργάνωση, υλικοτεχνική υποδομή, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό). Σημαντική ευκαιρία και προτεραιότητα στον τομέα αυτό αποτελεί για το ΤΕΕ η ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία των 3 έργων της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας» της ΚτΠ του ΥΠΕΣ, με φορέα λειτουργίας το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ...περισσότερα

Τα παραπάνω ζητήματα υποβλήθηκαν με σχετικό υπόμνημα του ΤΕΕ στην υπουργό ΠΕΚΑ, αμέσως μετά τη σύσταση του νέου υπουργείου, ενώ το ΤΕΕ βρίσκεται σήμερα σε διαρκή διαβούλευση με την Γ.Γ. Χωροταξίας και για άλλα σχετικά θέματα:

 • Αναθεώρηση του ΓΟΚ: Έχει ξεκινήσει ήδη στο ΤΕΕ, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, η διαβούλευση για την αναμόρφωση ενός νέου οικοδομικού κανονισμού που θα δώσει νέα όψη στο δομημένο περιβάλλον, λαμβάνοντας  υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και θα απελευθερώνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Σίγουρο είναι ότι αυτό θα συμπαρασύρει προς αναθεώρηση και άλλες διατάξεις, δίνοντας στους μηχανικούς ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο εργαλείο δουλειάς.

 • Μέτρα για την αυθαίρετη δόμηση και την επίλυση του προβλήματος των κλειστών ημιυπαίθριων χώρων.

  Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ ζήτησε από το Νοέμβριο του 2009 τη συνολική αναστολή των άρθρων που τροποποιούσαν κανόνες του ΓΟΚ - και όχι μόνο αυτών που αναφέρονται στην «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων, ενώ έκτοτε εγγράφως και προφορικά έχει θέσει υπόψη - πλήν του ζητήματος ουσίας, ότι δηλ. δεν μπορεί να αλλάζουν κανόνες του ΓΟΚ υπό το πρίσμα σκοπιμοτήτων άσχετων με αυτόν - και το σοβαρό ζήτημα, που έχει δημιουργηθεί στις πολεοδομίες και στους μηχανικούς με την αβεβαιότητα που επικρατεί για τις εκκρεμείς οικοδομικές άδειες και το περαιτέρω «πάγωμα» της οικοδομικής δραστηριότητας.... περισσότερα

 

Για όλα τα παραπάνω θέματα βλ. περισσότερα Παρεμβάσεις, Εκδηλώσεις  [ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
  [ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
  [ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]

    © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος