ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΠαρεμβάσειςΚύρια Aρθρα Ε.Δ.
ΕκδηλώσειςΕνημέρωση - Πληροφορηση


Απασχόληση: Διατρέχει σαν «κόκκινη κλωστή» όλες τις δραστηριότητες

 

Οι Έρευνες για την απασχόληση των μηχανικών | Καταλύτης αλλαγής οι επιστήμονες | Έμφαση στην ποιότητα εκπαίδευσης | Η οικονομική κρίση και ο κλάδος των κατασκευών | Συμπόρευση με την ΕΜΔΥΔΑΣ | Μελετητές υπό «ομηρία» | Παρεμβάσεις σε Γ΄ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 


Οι διπλωματούχοι μηχανικοί της χώρας μας, όπως άλλωστε και όλοι οι Έλληνες, βιώνουν έντονα την κρίση της απασχόλησης που παρατηρείται αρκετά χρόνια στη Χώρα αλλά αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις από την οικονομική κρίση. Τα προβλήματα της απασχόλησης των μηχανικών αναδείχθηκαν έγκαιρα μέσα από τις έρευνες που πραγματοποίησε το ΤΕΕ και σηματοδότησαν την ανάγκη για άμεση δράση. Είναι επομένως πολύ φυσικό το γεγονός ότι το ΤΕΕ έδωσε και συνεχίζει να δίνει το μεγαλύτερο βάρος της δραστηριότητάς του στα ζητήματα της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Στην κυριολεξία, προστασία και διεύρυνση της απασχόλησης διαπερνά σαν κόκκινη κλωστή όλα τα πεδία της δράσης του.

Το ΤΕΕ συνέδεσε την δράση του για την απασχόληση με προτάσεις για την ανάπτυξη, ιδιαιτέρως στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα, κάλεσε τους μηχανικούς σε αντίσταση μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, παίρνοντας αποφάσεις για συμμετοχή στις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις.     

Όπως επισημαίνει το ΤΕΕ, τα εισπρακτικά μέτρα και η μείωση αποδοχών της συντριπτικής πλειοψηφίας των μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη συμπίεση της οικονομικής δραστηριότητας και τελικά σε συρρίκνωση και των κρατικών εσόδων.  Ο μόνος δρόμος που εγγυάται την έξοδο από την κρίση περνά μέσα από μια μακροχρόνια και δομική στρατηγική. Έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό δεκαετίας, με τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας, που θα ανατρέπει το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης και θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες κλαδικές πολιτικές σε συγκεκριμένους τομείς της εθνικής οικονομίας, στo πλαίσιο του  διεθνούς  ανταγωνισμού.

Σ' αυτή την προσπάθεια, το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μπορεί και πρέπει να γίνει κύρια δύναμη ανάταξης. Τα περιθώρια δράσης είναι τεράστια. Η Ελλάδα υστερεί δραματικά μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στην  αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και στις υπηρεσίες, στην αξιοποίηση της καινοτομίας και της έρευνας ενώ είναι πρώτη στις χώρες της ΕΕ στην ανεργία των νέων επιστημόνων. Η αξιοποίηση της γνώσης και των ικανοτήτων των Ελλήνων επιστημόνων, σημαίνει περισσότερες, καλύτερες, πιο ασφαλείς  θέσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.  


Οι Έρευνες για την απασχόληση των μηχανικών  Οι Έρευνες για την απασχόληση των μηχανικών

Το ΤΕΕ μέσα από τις τελευταίες μεγάλες έρευνες που πραγματοποίησε για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών - μία το 2007 και μία το 2009 - προσδιόρισε και ανέδειξε τα συνεχώς επιδεινούμενα προβλήματα των μηχανικών, ιδιαιτέρως των νέων.

Συνολικά, οι μη απασχολούμενοι αυτή την περίοδο διπλωματούχοι μηχανικοί έφταναν στο 13% (7% άνεργοι και 6% προσωρινά άνεργοι), με το αντίστοιχο ποσοστό να φτάνει το 5% το 1997, μόλις το 3% το 2003 και 8% το 2006.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται μεταξύ των νέων διπλωματούχων μηχανικών, με 23% για όσους απέκτησαν άδεια άσκησης επαγγέλματος τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ στην έρευνα του 2006 το ποσοστό της αντίστοιχης κατηγορίας ήταν μόλις 14%.

Τα ευρήματα της έρευνας αποτελούν σπουδαίο εργαλείο για την στρατηγική παρέμβασης σε θέματα απασχόλησης των μηχανικών.

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ

Καταλύτης αλλαγής οι επιστήμονες  Καταλύτης αλλαγής οι επιστήμονες

Το ΤΕΕ έχει διαμορφώσει και προβάλλει  μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη διεύρυνση της απασχόλησης των μηχανικών και την αναβάθμιση του ρόλου τους που διαπερνά οριζόντια το σύνολο της δράσης του και  επικεντρώνεται στα εξής:

 • Απαιτείται ανατροπή του σημερινού μοντέλου ανάπτυξης προς την κατεύθυνση της παραγωγής / παροχής ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κοινωνίας της γνώσης. Οι διεθνείς έρευνες αποκαλύπτουν ότι βασικοί παράγοντες της ελλιπούς ανταγωνιστικότητας της Χώρας είναι η τεχνολογική καινοτομία και η οργανωτική ανεπάρκεια, ενώ βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το επιστημονικό και τεχνικό της δυναμικό.

 • Η αλλαγή του προτύπου ανάπτυξης προϋποθέτει αλλαγή του προτύπου απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, με την αξιοποίηση και αναβάθμιση των επιστημόνων και των μηχανικών, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για την αύξηση της απασχόλησης όλου του εργατικού δυναμικού, κυρίως του εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού.

 • Η αλλαγή του προτύπου απασχόλησης θα δημιουργήσει κίνητρα για τη ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, με αποτέλεσμα την ανατροφοδότηση της ανάπτυξης.

Η παραπάνω πολιτική προωθείται μαζί με τους άλλους επιστημονικούς φορείς της Χώρας, με τους οποίους έχει καθιερώσει μόνιμη συνεργασία το ΤΕΕ.

Αξίζει να τονισθεί ότι το ΤΕΕ ήταν ίσως ο μόνος φορέας στην Ελλάδα ο οποίος πρότεινε με πλήρη σαφήνεια την αλλαγή του προτύπου ανάπτυξης της Χώρας και συγκεκριμένα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι προτάσεις εκπονήθηκαν έπειτα από μελέτες ειδικής επιτροπής που σύστησε για τους Κρατικούς Προϋπολογισμούς του 2009 και 2010,  αλλά και μέσα από την Ομάδα Δράσης για το Γ΄ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ. Επίσης, μέσα από το Συντονιστικό του ΤΕΕ με τους φορείς Δομικών Προϊόντων, υπέβαλε προτάσεις για τη διέξοδο από την οικονομική κρίση και έθεσε τις βάσεις μιας Ολοκληρωμένης Κλαδικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τις Κατασκευές που περιλαμβάνει όλη την «αλυσίδα» του Κατασκευαστικού κλάδου. 

 

Οι προτάσεις του ΤΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση αναδείχθηκαν με συνεντεύξεις τύπου και υπομνήματα στην κοινωνία, στα αρμόδια υπουργεία και  στα πολιτικά κόμματα.

Ειδικότερα, αναφέρουμε τις σημαντικότερες τελευταίες παρεμβάσεις του ΤΕΕ για την οικονομική κρίση:

 • Τον Απρίλιο του 2009 έγινε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος και άλλοι εκπρόσωποι του ΤΕΕ από κοινού με τους εκπροσώπους των εργοληπτικών φορέων, των μελετητών, των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και των επιχειρήσεων δομικών υλικών, στον οποίο κατατέθηκαν προτάσεις για διέξοδο από την κρίση που μαστίζει τις κατασκευές. Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν γραπτά και στους υπουργούς Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ.

 • Το Σεπτέμβριο του 2009 κατατέθηκε υπόμνημα προς τα πολιτικά κόμματα ενόψει των εκλογών

 • Το Νοέμβριο του 2009 κατατέθηκαν οι προτάσεις του ΤΕΕ στη διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας

 • Το Δεκέμβριο του 2009 κατατέθηκε αναλυτικό υπόμνημα του ΤΕΕ για τον Προϋπολογισμό με συνέντευξη τύπου.

 • Το Μάρτιο του 2010 δόθηκε συνέντευξη τύπου για τη δραματική κατάσταση του  κατασκευαστικού κλάδου και της βιομηχανίας που άμεσα ή έμμεσα σχετίζεται με αυτόν και τις προτάσεις του ΤΕΕ και του Συντονιστικού Δομικών Προϊόντων για διέξοδο από την κρίση.

 

Για τα παραπάνω θέματα βλ. περισσότερα Παρεμβάσεις


  Έμφαση στην ποιότητα εκπαίδευσης  Έμφαση στην ποιότητα εκπαίδευσης

  Η απασχόληση των μηχανικών και η αξιοπρεπής ένταξή τους στο επάγγελμα εξαρτώνται  σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των σπουδών τους, τον αριθμό των αποφοίτων, τα επαγγελματικά δικαιώματα και βέβαια από τη συνεχή επιμόρφωσή τους.

  Η ιδιαίτερη έμφαση που δίνει το ΤΕΕ στα θέματα Παιδείας έχει άμεση σχέση με την απασχόληση των μηχανικών και την ανάπτυξη, καθώς έχει ως στόχο, πέραν των άλλων,  τη διασφάλιση του ρόλου τους στην επαγγελματική πυραμίδα και την εξασφάλιση της ποιότητας των μελλοντικών αποφοίτων των Πολυτεχνείων. Επιπλέον, μέσα από τον ορθολογικό καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων όλων των βαθμίδων της Τεχνικής Εκπαίδευσης, επιχειρεί να θέσει τους όρους ώστε το σύνολο του τεχνικού δυναμικού να συμμετέχει αποδοτικά, από τη θέση που είναι ικανό, στην αλλαγή του προτύπου ανάπτυξης της Χώρας. Το ΤΕΕ πιστεύει ότι οι παρεμβάσεις του στον συγκεκριμένο τομέα είναι επιπλέον προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας και των συμφερόντων του συνόλου των πολιτών.

  Βλ. και Παιδεία - Επαγγελματικά Δικαιώματα


  Η οικονομική κρίση και ο κλάδος των Κατασκευών  Η οικονομική κρίση και ο κλάδος των Κατασκευών

  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με πρωτοβουλία του, αναζητά από τον Απρίλιο του 2009 σε διαδοχικές συναντήσεις που έχει με εκπροσώπους των κυριότερων συλλογικών φορέων των βιομηχανιών των προϊόντων δομικών κατασκευών, αλλά και με  εκπροσώπους των φορέων των εργοληπτών, των μελετητών και των κλαδικών συλλόγων των μηχανικών, τις άμεσες προτάσεις παρέμβασης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και τις βάσεις για έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

  Αρκετές από τις επιμέρους προτάσεις που κατατέθηκαν έχουν ήδη υποβληθεί από το ΤΕΕ με παρεμβάσεις του στα επιμέρους Υπουργεία. Ωστόσο, σήμερα αναδεικνύεται πλέον η ανάγκη σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης κλαδικής πολιτικής για την στήριξη, ανάκαμψη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

  Ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα μας είναι ένας από τους κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας. Το σύνολο των εργασιών του αφορά δράσεις με εσωτερική προστιθέμενη αξία, το χρήμα ανακυκλώνεται με ταχείς ρυθμούς στην πραγματική οικονομία. Δεδομένου μάλιστα ότι η κάθε θέση εργασίας σε αυτόν δημιουργεί 2 επιπλέον θέσεις εργασίας στην οικονομία, σε σημαντικούς παραγωγικούς και επιχειρηματικούς τομείς, στους οποίους η Χώρα εξακολουθεί να διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, απαιτείται να ληφθούν γενναία μέτρα για την βιωσιμότητά του.

  Σύμφωνα με το ΤΕΕ η έξοδος από την κρίση είναι εφικτή, αρκεί να ενισχυθεί με τρόπο σοβαρό και συστηματικό η απασχόληση, η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα. Για τους μηχανικούς, οι δυνατότητες άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι τεράστιες. Αφορούν αναλυτικές προτάσεις του ΤΕΕ, στη βάση των παρακάτω βασικών κατευθύνσεων:

  • Διαμόρφωση σταθερού πλαισίου και στρατηγικής ανάπτυξης που να περιλαμβάνει νομοθεσία, χωροταξικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, χρήσεις γης, κτηματολόγιο και κλαδικές πολιτικές για σημαντικούς τομείς της εθνικής οικονομίας
  • Κίνητρα για παρεμβάσεις ολοκληρωμένων ανακαινίσεων στα υπάρχοντα κτίρια, (εξοικονόμηση ενέργειας, στατικής ασφάλειας, λειτουργικότητας, αναπλάσεις περιοχών κλπ), με ελάχιστο κόστος για το κράτος.
  • Πλαίσιο ανάπτυξης Κοινωνικής κατοικίας με την ορθολογική αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων
  • Στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα ώστε να καταστεί εφικτός ο εξορθολογισμός της αγοράς και η εποπτεία της νομιμότητας και της ποιότητας των κατασκευών, των προϊόντων και των υπηρεσιών
  • Ανατροπές στο ΕΣΠΑ, σε ότι αφορά τις διαδικασίες, τη γραφειοκρατία, τους θεσμούς και τις πρακτικές που διαχέουν και καταργούν τις ευθύνες,   τις τεχνικές υπηρεσίες, την ύπαρξη ωρίμων μελετών, την παραγωγή έργων που θα ανατροφοδοτούν την οικονομία.
  •  Υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων πνοής στην περιφέρεια, στα πλαίσια ενός συνολικού εθνικού σχεδιασμού και τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης - εκπόνηση από κάθε δημόσια αρχή προκαταρκτικών μελετών για τα έργα που θέλει να προωθήσει. Δημιουργία φακέλου για κάθε έργο.
  • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών για τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Ενεργοποίηση όλου του επιστημονικού δυναμικού, από τα Πανεπιστήμια μέχρι το Εργοτάξιο και από τα Μελετητικά Γραφεία μέχρι τα τμήματα ανάπτυξης των βιομηχανικών επιχειρήσεων

  Μια σειρά από ειδικές δράσεις και προτάσεις του ΤΕΕ που παρουσιάζονται στις σελίδες αυτές, συνδέονται άμεσα με τις παραπάνω γενικές κατευθύνσεις για τη διεύρυνση της απασχόλησης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Η δράση του ΤΕΕ σε θέματα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, αυθαίρετης δόμησης πέραν της κοινωνικής ευθύνης που οφείλει να έχει, προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες και σε θέματα απασχόλησης των μηχανικών. Αναδεικνύει τον ανορθολογισμό της Ελληνικής ανάπτυξης και την ανάγκη σχεδιασμού, μελετών και προγραμματισμού με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, προβάλλει την αναγκαιότητα της εκ των προτέρων (άρα λιγότερο δαπανηρής)  ανάπτυξης υποδομών. Για παράδειγμα, το θέμα των αυθαιρέτων πέραν, της κατανάλωσης - καταστροφής του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Χώρας, αφαιρεί επαγγελματική ύλη από τους Έλληνες μηχανικούς, υποβαθμίζει το ρόλο τους ή ακόμη στρεβλώνει τις συνειδήσεις και με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί δυνάμεις αναπαραγωγής των φαινομένων αυθαιρεσίας.
  • Η προετοιμασία του ΤΕΕ και οι παρεμβάσεις του για την άμεση ενεργοποίηση στη Χώρα μας του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του νόμου για την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ και Ενεργειακοί Επιθεωρητές), προσβλέπουν  στις ευεργετικές επιδράσεις που μπορεί να έχει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ποιότητα των κτιρίων και των εγκαταστάσεων και στην απασχόληση των μηχανικών και του υπόλοιπου τεχνικού προσωπικού.
   Παράλληλα οι δράσεις του μέσω του ΕΠΑΝΤΥΚ, διευρύνουν τον κύκλο απασχόλησης με το πεδίο της προσεισμικής ενίσχυσης υπαρχόντων κτιρίων. Ήδη υπάρχει κοινή πρόταση ΤΕΕ-ΚΕΔΚΕ για τον συνδυασμό της προσεισμικής ενίσχυσης με επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας  των κτιρίων με χαμηλό κόστος.

  βλ. και ενότητες Δημόσια Έργα-Μελέτες, Ιδιωτικά Έργα-ΜελέτεςΈρευνα - Τεχνολογία, Τυποποίηση-Ποιότητα-Πρότυπα


  Συμπόρευση με την ΕΜΔΥΔΑΣ  Συμπόρευση με την ΕΜΔΥΔΑΣ

  Το ΤΕΕ δήλωσε επανειλημμένα την έμπρακτη συμπαράσταση του στους διεκδικητικούς αγώνες που ανέπτυξαν όλο αυτό το διάστημα οι διπλωματούχοι μηχανικοί του Δημοσίου και η ΕΜΔΥΔΑΣ ενώ αντίστοιχα οι μηχανικοί δημόσιοι Υπάλληλοι στήριξαν τις δραστηριότητες του ΤΕΕ. Οι αγώνες τους σχετίζονταν με την αναβάθμιση του ρόλου τους, αλλά και με τις επιπτώσεις της κρίσης, των προβλημάτων του τεχνικού κόσμου συνολικά, της παιδείας, των επαγγελματικών δικαιωμάτων και του ασφαλιστικού. Άλλωστε έχει πλέον αποδειχθεί ότι η δυσμενής εξέλιξη των σχέσεων εργασίας στο Δημόσιο τομέα επηρεάζει άμεσα και τις σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, επηρεάζει άμεσα και την καθημερινότητα των μηχανικών, οι περισσότεροι των οποίων βρίσκονται σε συνεχείς επαφές με το Δημόσιο και ιδιαιτέρως τις τεχνικές υπηρεσίες. 


  Μελετητές υπό «ομηρία»  Μελετητές υπό «ομηρία»

  Επανειλλημένες ήταν οι προσπάθειες του ΤΕΕ με παρεμβάσεις προς τους τρεις προηγούμενους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και άλλες συγκεκριμένες δράσεις, για την απαλλαγή από  το καθεστώς ομηρίας στο οποίο βρίσκονταν πάνω από 1.500 μελετητές Χωροταξικών και Πολεοδομικών σχεδίων, με μελέτες που χρονίζουν ακόμη και από 15ετίας. Σήμερα, το θέμα έχει επανατεθεί στον νέο Υπουργό Υποδομών και βρίσκεται σε εξέλιξη. 

  βλ. περισσότερα Χωρικός σχεδιασμός-Παρεμβάσεις: Εκκρεμείς συμβάσεις μελετών πολεοδόμησης (Χρηματοδότηση ολοκλήρωσης, Λύση και εκκαθάριση)


  Παρεμβάσεις σε Γ΄ΚΠΣ και ΕΣΠΑ  Παρεμβάσεις σε Γ΄ΚΠΣ και ΕΣΠΑ

  Καθώς το Γ΄ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ αποτελούν μια από τις βασικές προσπάθειες σχεδιασμού της Ανάπτυξης της Χώρας με καταλυτικό ρόλο στη διεύρυνση της απασχόλησης του τεχνικού δυναμικού, το ΤΕΕ έδωσε σε αυτό τον τομέα ιδιαίτερη έμφαση, και αυτή την τριετία.  

  Μέσα από τις παρεμβάσεις του για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων, τη διαχείριση, τα κριτήρια ένταξης, τα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων κλπ, γίνεται προσπάθεια να υπάρξουν προβλέψεις για την διεύρυνση των δυνατοτήτων ένταξης των μηχανικών στα Προγράμματα αλλά και την διασφάλιση της αξιοποίησης του επιστημονικού  δυναμικού από τους υπόλοιπους δικαιούχους. 

  Στις 27-29.6.2007 το ΤΕΕ διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα «Οι αναπτυξιακές προκλήσεις στην 4η προγραμματική περίοδο (2007-2013) και ο ρόλος των μηχανικών. Για την κοινωνία της γνώσης, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη», αφού είχαν προηγηθεί τέσσερα προσυνεδριακά Διήμερα στην Πάτρα, τη Λάρισα, το Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη. Το Νοέμβριο του 2007 κατέθεσε τις προτάσεις  του στη Βουλή αναφορικά με το σ/ν  για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ, πολλές από τις οποίες έγιναν αποδεκτές, ενώ μέχρι σήμερα έχει επανειλλημένα παρέμβει όχι μόνο για τις καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων αλλά και της αξιοποίησής τους κατά τρόπο που θα υπάρξουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.

  Μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, επικαιροποίησε και κατέθεσε τις προτάσεις του για την ποιοτική και ποσοτική αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, ώστε να κατευθυνθούν οι πόροι στην πραγματική οικονομία, ζητώντας επίσης την επιτάχυνσή του, στους Υπουργούς Υποδομών,  Οικονομικών  και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Οκτ.- Νοε. 2009)

  Επιπλέον, μέσα από την Ομάδα Δράσης για το Γ΄ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ που λειτουργεί στο ΤΕΕ, έχουν γίνει πολλές επεξεργασίες και έχει υποβληθεί πλήθος προτάσεων, γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος (για τους μηχανικούς), στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η ποιότητα μάλιστα των παρεμβάσεών του έχει συγκεντρώσει ευμενή σχόλια σε εθνικό (Βουλή) αλλά και διεθνές επίπεδο (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες).

  Επίσης, ορισμένες παρεμβάσεις του ΤΕΕ, όπως η διεύρυνση της έννοιας του άνεργου μηχανικού για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, το αίτημα για επιχορήγηση των νέων ή των εν ενεργεία ελευθέρων μηχανικών, είχαν άμεσα θετικά αποτελέσματα για την απασχόληση των μηχανικών.

  Ενδεικτικά αναφέρoνται ακόμη:

  • Η παρέμβαση του ΤΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας (1.7.2009), προκειμένου να αρθεί η εξαίρεση των μηχανικών  - τόσο των ατομικών επιχειρήσεων αρχιτεκτόνων, μηχ/κών κλπ όσο και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές κτιρίων - από την προκήρυξη για την «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο των Περιφερειακών Ε.Π.

  • Επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΤΕΕ  - με θετικά αποτελέσματα - για την υπαγωγή και των επιχειρήσεων των μηχανικών στα Προγράμματα χρηματοδότησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του ΤΕΜΠΜΕ

  Η Ομάδα Δράσης για το ΕΣΠΑ που λειτουργεί στο ΤΕΕ, δημιούργησε το blog «ΕΣΠΑ και Μηχανικοί» με σκοπό την άμεση ενημέρωση για τις ευκαιρίες του ΕΣΠΑ, την αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης των μηχανικών και την αποτελεσματικότερη παρέμβαση.

   

  βλ. περισσότερα Γ΄ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013

  βλ. και Ενότητα Εξωστρέφεια - Απασχόληση στο εξωτερικό  [ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
  [ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
  [ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]

    © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος