ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)  

Έδρα: Κοζάνη
Νομοί Αρμοδιότητας: Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας.
Διεύθυνση: Μπουσίου & Εστίας 3, 50100 Κοζάνη
Τηλέφωνα: (24610) 30103, 28030
Fax: (24610) 39803
URL: http://www.tdm.tee.gr
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 

Σημαντικότερες παρεμβάσεις και δραστηριότητες

 

Διασυνοριακή συνεργασία μηχανικών στα Νοτιοδυτικά Βαλκάνια

 

 

Η οργάνωση και πραγματοποίηση   της πρώτης συνάντησης εργασίας με αντιπροσωπείες συναδέλφων μηχανικών από τις δύο όμορες στην περιφέρειά μας χώρες, Αλβανία και FYROM, αποτέλεσε  κορυφαία δραστηριότητα του  τμήματός μας που  εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας προς τις βαλκανικές χώρες.

 

Στις εργασίες της συνάντησης (Κοζάνη 8-9.2.2009), που κατά γενική ομολογία σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία,  συμμετείχε και  ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος, ο οποίος τόνισε την σπουδαιότητα αυτής της πρωτοβουλίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ, αλλά και του ρόλου που καλείται να παίξει το περιφερειακό τμήμα στη συνέχιση αυτών των επαφών.

Κοινός στόχος, όπως εκφράστηκε από όλες τις πλευρές, πρέπει να είναι η ύπαρξη μιας γόνιμης και διαρκούς συνεργασίας των μηχανικών στα Νοτιοδυτικά Βαλκάνια, η οποία θα συμβάλλει στην εξέλιξη και αναβάθμιση των γνώσεών μας σε θέματα νέων τεχνολογιών, νέων προοπτικών, σύγχρονων αντικειμένων απασχόλησης, αλλά και για την από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων που δεν γνωρίζουν γεωγραφικά σύνορα. Άλλωστε ο στόχος αυτός είναι επιβεβλημένος και από την ορατή προοπτική ένταξης χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και κυρίως της Αλβανίας και της FYROM στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014.Ενέργεια -ΔΕΗ

Τα θέματα ενέργειας και Δ.Ε.Η.  αποτέλεσαν έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριοποίησης του Τμήματός μας  με παρακολούθηση όλων των σχετικών εξελίξεων, διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων, παρεμβάσεις  σε ποικίλα βήματα και εκδηλώσεις, επιστολές και συναντήσεις με στελέχη της ΔΕΗ, διοργάνωση εκδηλώσεων κλπ.

Σημαντικότερη εκδήλωση: Το  προσυνέδριο  «Βέλτιστη Εκμετάλλευση του Λιγνίτη στην Ηλεκτροπαραγωγή» που  συνδιοργανώθηκε με το Τ.Ε.Ε. στις 11 Μαΐου 2009 στην Πτολεμαίδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση των θέσεων και απόψεων του Τμήματος, ως αποτέλεσμα της ετήσιας και πλέον προσπάθειας Ομάδας Εργασίας του τμήματος για την ηλεκτρική  ενέργεια,  η  οποία διερεύνησε το ρόλο και την προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή.

Επιμόρφωση μελών

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή ανατροφοδότηση γνώσεων των μελών του Τμήματος ως ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας, το Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ.   πραγματοποίησε μετά από έρευνα ενδιαφέροντος και αναγκών εκπαίδευσης  των μελών σειρά εκδηλώσεων και σεμιναρίων  όπως:

 • Αυτοχρηματοδοτούμενο σεμινάριο «Ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση κτιρίων» (ΙΕΚΕΜ/Τ.Ε.Ε. Α.Ε)
 • Σεμινάριο «Εξοικονόμηση Ενέργειας - ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων εφαρμογή ευρωπαϊκών μεθοδολογιών και λογισμικών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων» (E-engineers),
 • Πρόγραμμα κατάρτισης «Εξελιγμένη διά βίου εκπαίδευση - κατάρτιση των μελών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στον τομέα Διοίκησης Έργων», (χρηματοδοτούμενο από το Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα Νομού Κοζάνης 2007-2011), εκδηλώσεις  υποδοχής και ενημέρωσης   των νέων συναδέλφων  μηχανικών στην  Κοζάνη και Καστοριά, ημερίδα με θέμα «Θεμελιακές γειώσεις» κλπ. Συμμετέχει επίσης στην πρωτοβουλία του Τ.Ε.Ε. για εκπαίδευση των μηχανικών σχετικά με τους Ευρωκώδικες.

 Περιφερειακή ανάπτυξη - Αναπτυξιακά προγράμματα -ΓΚΠΣ-ΕΣΠΑ

Με στόχο  την   προώθηση αναπτυξιακών θεμάτων, προβλημάτων αλλά και προβληματισμών των μελών του Τμήματος προς τους κύριους φορείς της Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και  τη διαβούλευση με τους φορείς αυτούς για ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στα πλαίσια υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη δυναμικότερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή του Τμήματός μας στην αναπτυξιακή διαδικασία της  περιφέρειάς μας 

Προετοίμασε και πραγματοποίησε συναντήσεις  με υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κλιμάκια της Ν.Α. Κοζάνης   και της ΑΝΚΟ  όπου  αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και προέκυψαν απτά θετικά αποτελέσματα (προγραμματικές συμβάσεις με Ν.Α. για αξιολόγηση του Τοπικού πόρου,  κατάρτιση μελών μας, συμμετοχή στην Γνωμοδοτική επιτροπή του Ν. 3299/2004). 

Κατάθεσε τις θέσεις του για  το οριστικό Επιχειρησιακό  Σχέδιο του ΕΑΠ. οι οποίες  παρουσιάστηκαν στο  Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης και έγιναν δεκτές σχεδόν στο σύνολό τους.

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. είναι επίσημος εξωτερικός αξιολογητής του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για το Νομό Κοζάνης (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης). Ήδη ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η πρώτη φάση σχετικής  σύμβασης που αφορά στην εκ των προτέρων Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Υπήρξε στενή παρακολούθηση φορέων διαχείρισης Προγραμμάτων με ιδιαίτερο   ενδιαφέρον και προβληματισμό για την εξέλιξη του ΕΣΠΑ.

Απασχόληση - Εργασιακά θέματα

Ανταποκρινόμενο στο ρόλο του για την προάσπιση  και προαγωγή του κύρους των μελών του και με σταθερή την άποψη για αποτελεσματικότητα βασισμένη στη σωστή αμφίδρομη σχέση μελών, κλαδικών φορέων και Τ.Ε.Ε,  στήριξε τα αιτήματα μελών,  συλλόγων και  κλαδικών φορέων μηχανικών που τέθηκαν στο Τμήμα μας:

Έκανε παρεμβάσεις σε Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Εταιρείες για προβλήματα συναδέλφων.

Στήριξε  τα δίκαια αιτήματα Μηχανικών της Εκπαίδευσης.

Συνεργάστηκε  με το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Εορδαίας.

Στήριξε  την ΕΜΔΥΔΑΣ,,  τους Συνδέσμους Εργοληπτών και το Σύλλογο Μελετητών σε όσα  θέματα  έθεσαν. Με τους κλαδικούς αυτούς φορείς υπήρξε μόνιμη συνεργασία  για την από κοινού  διαμόρφωση θέσεων .

 Δημόσια Έργα  και Μελέτες - Δημόσια Διοίκηση

Στο πλαίσιο του μόνιμου και διαρκούς ενδιαφέροντος της Δ.Ε. για όλα τα αναπτυξιακά έργα της Δυτικής Μακεδονίας, το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.: 

 •  Ενημερώθηκε για την εξέλιξη των έργων  της περιφέρειας από τον προϊστάμενο της Δ.Δ.Ε.
 • Πραγματοποίησε περιοδεία σε εργοτάξια της Εγνατίας από Γρεβενά μέχρι  Μέτσοβο και  στα εργοτάξια του Υδροηλεκτρικού Έργου Ιλαρίωνα.
 • Έκανε παρέμβαση   για τα λειτουργικά προβλήματα του οδικού άξονα της Εγνατίας και την πορεία εκτέλεσης έργων.
 • Διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Μελέτες - Κατασκευές Δημοσίων έργων. Προβλήματα - προοπτικές».
 • Ασχολήθηκε  έντονα  με το  θέμα της λειτουργίας των αναπτυξιακών Εταιρειών και ειδικότερα με τη  διαδικασία σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για ανάθεση μελετών.

   

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Στην ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή  μας για το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. η  περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί πρωταρχική  συνιστώσα προσέγγισης και αντιμετώπισης σε όλες τις δράσεις και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται από το Τμήμα μας.

Σημαντικότερες εκδηλώσεις:

 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη δόμηση» που συνδιοργάνωσε το Τμήμα μας με την ΕΒΙΠΑΡ και την ΑΝΚΟ Α.Ε.
 • Ημερίδα «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» στην Καστοριά
 • Ημερίδα «Το φυσικό αέριο στη Δυτική Μακεδονία - Προοπτικές» σε συνεργασία με το Σ.Μ.Η.Β.Ε. κλπ.

Αρχιτεκτονική -Πολιτιστική κληρονομιά

 Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Στην προσπάθεια να αναδειχθούν  τα θέματα πολιτισμού στην περιφέρειά μας συγκροτήθηκε  για πρώτη φορά αυτόνομη Μόνιμη Επιτροπή Πολιτισμού στο Τμήμα μας.

Μετά από πρόταση και πρωτοβουλία της Μόνιμης Επιτροπής, εστάλη επιστολή προς όλους τους ΟΤΑ και τις Ιερές Μητροπόλεις της Δυτικής Μακεδονίας για διαθεσιμότητα του Τ.Ε.Ε./ΤΔ.Μ για  παροχή συμβουλών και κάθε είδους πληροφοριών που αφορά στα διατηρητέα και ιστορικά μνημεία, τα οικιστικά σύνολα και την εν γένει πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Η πολιτιστική μας κληρονομιά επιλέχθηκε   ως τοπικό θέμα του περιφερειακού μας τμήματος στην Κοινή Σύσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με τις Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων Τ.Ε.Ε.( Καστοριά, Απρίλιος  2008).

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε μετά από  τρία χρόνια το έργο της  ψηφιακής καταγραφής διατηρητέων κτισμάτων του Νομού Καστοριάς.

Ασχολήθηκε με το θέμα του  Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου  Ανάπτυξης και στο Ειδικό αντίστοιχο πλαίσιο για τον τουρισμό.

Ανέλαβε  πρωτοβουλία για τη   χωροθέτηση   της υπό ίδρυση  Αρχιτεκτονικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην  Καστοριά.

Πραγματοποίησε στα Γρεβενά ημερίδα με θέμα «Χωροταξικός - πολεοδομικός σχεδιασμός Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Η εφαρμογή τους στο Νομό Γρεβενών».

Αρχοντικό Παπατέρπου

Με απόφαση του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, δικαιώθηκε ο μακρόχρονος αγώνας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σχετικά με το Αρχοντικό Παπατέρπου και η υπόθεση αυτή μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Το Αρχοντικό Παπατέρπου είναι μια δωρεά που τιμούμε και ένας χώρος σημαντικής αξίας όχι μόνο για μας αλλά και για όλη την Καστοριά. Στο πλαίσιο  της θεώρησης αυτής  διοργανώθηκαν  εκθέσεις και εκδηλώσεις στο χώρο το Αρχοντικού που είναι προσβάσιμο στο Τ.Ε.Ε.

Αξιοποίηση ιπτάμενης τέφρας

Μετά από πολύχρονη προσπάθεια του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ και του Τ.Ε.Ε. εκδόθηκε τελικά Υπουργική Απόφαση  που επιτρέπει τη χρήση της ιπτάμενης τέφρας σε εφαρμογές άοπλου σκυροδέματος. 

Το Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. προχώρησε σε μία σειρά  πρωτοβουλιών όπως  ημερίδα με θέμα «Eπιχειρηματική δράση για την αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας» σε συνεργασία με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  Κοζάνης και Φλώρινας, το ΕΚΕΤΑ ΙΤΕΣΚ  και την ΕΒΙΠΑΡ.

Ασφαλιστικό  - παιδεία - επαγγελματικά

Το Τμήμα μας, μαζί με τους  κλαδικούς  φορείς της περιφέρειάς μας  συμμετείχαν, σε συντονισμό με την Κεντρική Διοίκηση του Τ.Ε.Ε., σε όλες τις κινητοποιήσεις που έγιναν για το ασφαλιστικό.

Με αφορμή το «πάγιο» πρόβλημα  απουσίας ελεγκτή ιατρού στο γραφείο ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης πραγματοποίησε   σειρά ενεργειών για  την βελτίωση των υπηρεσιών ΤΣΜΕΔΕ στην περιφέρειά μας  όπως   για  το θέμα της ενιαίας υπαγωγής όλων των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ της Περιφέρειάς μας και τη σύσταση αυτόνομου γραφείου   στα Γρεβενά. 

Υπάρχει  διαρκής συνεργασία με το  Σύλλογο φοιτητών, αποφοίτων αλλά και διδασκόντων του τμήματος Πολυτεχνικής Σχολή Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας.

Εφαρμόζεται σύστημα πλήρους διαφάνειας και αξιοκρατίας μέσω ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα μας για όλες τις αναθέσεις ομάδων Εργασίας, πραγματογνωμοσυνών, επιλογής μελών επιτροπών κλπ.    © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος