ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ


ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠαρεμβάσειςΚύρια Άρθρα Ε.Δ.
Eκδηλώσεις


Μεταρρύθμιση στην τεχνική εκπαίδευση

 

Οι μηχανικοί συμφωνούν με τις θέσεις του ΤΕΕ | Πρόταση για ριζική αναμόρφωση | Συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων | Όχι στην ισοπέδωση | Εξορθολογισμός  σπουδών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων μηχανικών | Οι νέες ειδικότητες μηχανικών | Ευρωπαϊκές Οδηγίες - «Κλειστά επαγγέλματα» | Αντίδραση για τα Κολέγια | Στο επίκεντρο της Αντιπροσωπείας | Η διεύρυνση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών


«Eίμαστε καταδικασμένοι να διδάσκουμε και να εφαρμόζουμε τον ορθολογισμό σε ένα εντελώς ανορθολογικό περιβάλλον»
(Από τη σύσκεψη Πρυτάνεων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ)

Η παραπάνω φράση εκπροσώπου πολυτεχνικής σχολής δικαιολογεί απόλυτα τη μεγάλη προσπάθεια που απαιτείται να καταβάλλει το ΤΕΕ για τα θέματα Παιδείας και Επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της Εκπαίδευσης, η ανάδειξη της πυραμίδας της τεχνικής εκπαίδευσης και η διασφάλιση αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών αλλά και όλων των αποφοίτων της, απετέλεσε κορυφαία προτεραιότητα για το ΤΕΕ. Τη δράση του αυτή τη συνέδεσε με τις πραγματικές ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας και της παραγωγής, αναδεικνύοντας έτσι τα πραγματικά προβλήματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Το ΤΕΕ συνέβαλε, μαζί με την Πανεπιστημιακή κοινότητα στην απόκρουση των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης της Ανώτατης εκπαίδευσης (Άρθρο 16 του Συντάγματος), στην αντιμετώπιση του θέματος των Κολεγίων, στην προσπάθεια θέσπισης ισότιμων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΙ με αυτά των αποφοίτων Πολυτεχνείων.

Ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε αυτά, αλλά υπέβαλε ρηξικέλευθες προτάσεις για την υπέρβαση των χρόνιων προβλημάτων της Τεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιαιτέρως των αντιθέσεων μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ.


Οι μηχανικοί συμφωνούν με τις θέσεις του ΤΕΕ  Οι μηχανικοί συμφωνούν με τις θέσεις του ΤΕΕ

Από τα στοιχεία της μεγάλης δημοσκόπησης που έγινε το 2009 για λογαριασμό του ΤΕΕ, οι μηχανικοί επιβεβαιώνουν την ορθότητα των θέσεων που έχει διατυπώσει επανειλημμένα η ηγεσία του ΤΕΕ σχετικά με καίρια ζητήματα στην τεχνική εκπαίδευση, όπως τα προβλήματα στη δομή της τεχνικής εκπαίδευσης, η διάρκεια σπουδών και η διαφοροποίηση πολυτεχνικών σχολών και των ΤΕΙ, η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης από ΚΕΚ ή ιδιωτικά κολέγια

 

Η προσπάθεια εφαρμογής της Συνθήκης της Λισσαβόνας  στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως και της κατεύθυνσης της Μπολόνια, δημιουργεί δυσμενές περιβάλλον. Έγκαιρα το ΤΕΕ έχει καταγγείλει και την αντιμάχεται με αρκετή επιτυχία σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο,  σε συνεργασία με άλλες ενώσεις μηχανικών. Ωστόσο, υπάρχουν πρόσθετες Ελληνικές ιδιαιτερότητες που έχουν τα αίτιά τους στο ανορθολογικό μοντέλο ανάπτυξης της Χώρας, το οποίο έχει βάλει τη σφραγίδα του και στα εκπαιδευτικά θέματα.

Πρόταση για ριζική αναμόρφωση  Πρόταση για ριζική αναμόρφωση

Βασιζόμενο στην πολύχρονη δραστηριότητά του, σε Ελληνικά και Διεθνή δεδομένα και σε στενή συνεργασία με τις Πολυτεχνικές Σχολές και τους υπόλοιπους φορείς των μηχανικών, το ΤΕΕ διαμόρφωσε ολοκληρωμένη πρόταση για την Τεχνική Εκπαίδευση στην Ελλάδα,  η οποία συνίσταται στις εξής βασικές αρχές:

1.      Απαιτείται ριζική αναμόρφωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

2.      Οι ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας απαιτούν μόνο μία βαθμίδα αποφοίτων Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

3.      Είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στις τεράστιες ανάγκες για τεχνικό προσωπικό δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο  δεν παράγεται σήμερα στην Ελλάδα.

4.      Όλοι οι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματικά δικαιώματα, αντίστοιχα με τις σπουδές τους. Για τους μέχρι σήμερα αποφοίτους ΤΕΙ είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ευρείες δυνατότητες συμπλήρωσης των σπουδών τους, ώστε να ενταχθούν ισότιμα στο επάγγελμα του μηχανικού. 

Ειδικότερα, η πρόταση του ΤΕΕ για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στην Τεχνική Εκπαίδευση, όπως διατυπώθηκε μετά την κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ στις 1.9.2009, υπό την προεδρία του Προέδρου του ΤΕΕ, παρουσία μελών της Διοίκησης του ΤΕΕ και με τη συμμετοχή των Προέδρων των ΠΤ/ ΤΕΕ από όλη την Ελλάδα, των Προέδρων των Κλαδικών Επιστημονικών Συλλόγων Τεχνικών της χώρας, της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και του Προέδρου της Ένωσης Ευρωπαίων Πολιτικών Μηχανικών, στην οποία εξετάστηκαν οι εξελίξεις στο χώρο της τεχνικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας και για την διασφάλιση της απασχόλησης των τεχνικών παραγωγικών δυνάμεων της χώρας όλοι πρέπει να είναι μαζί.

      Το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την διαρκή αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης και η γνώση, όπως παρέχεται στα διάφορα επίπεδα σπουδών, πρέπει να αποτελεί τον καταλυτικό παράγοντα για τον προσδιορισμό αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια των κατασκευών, που προσφέρονται στους Έλληνες πολίτες.

       Το Τεχνικό Έργο κατά κύριο λόγο πρέπει να  μελετάται και να εκτελείται σε ομαδική βάση συνεργασίας, με τη συμμετοχή τεχνικών όλων των κατηγοριών, για τους οποίους θα πρέπει να υπάρχει ένα προσδιορισμένο πλαίσιο ρόλων, επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων.

      Η Ανώτατη Τεχνική Εκπαίδευση πρέπει να οδηγεί σε παραγωγή επιστημόνων και σε μηχανικούς μιας ταχύτητας να μην εκκολάπτει προσδοκίες, που δεν πρόκειται ποτέ να ικανοποιηθούν».

- «Στην Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να υπάρχει μόνον μία βαθμίδα Μηχανικών, με 5ετείς σπουδές και με καθηγητές, εργαστήρια, περιεχόμενο σπουδών και χρηματοδότηση αντίστοιχη των Πολυτεχνικών Σχολών. Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το θέμα της ύπαρξης Σχολών ΤΕΙ, που αντιστοιχούν στις Πολυτεχνικές Σχολές. Το ΤΕΕ προτείνει αυτές οι Σχολές ΤΕΙ να ενσωματωθούν στις αντίστοιχες Πολυτεχνικές Σχολές και οι σημερινοί σπουδαστές τους αλλά και οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ των συγκεκριμένων Σχολών να αποκτήσουν τη δυνατότητα, παρακολουθώντας προς συμπλήρωση των γνώσεων τους ορισμένο κύκλο μαθημάτων, να ισοτιμηθούν με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.

Οι μεταβατικές διατάξεις αυτής της ρύθμισης είναι αναγκαίο να μελετηθούν με γνώμονα ότι κανείς από τους διδάσκοντες και αποφοίτους ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης δε θα αδικηθεί.»

- «Οι απόφοιτοι των ΤΕΙ που αντιστοιχούν σε Πολυτεχνικές Σχολές, έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, καλύπτουν πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των αποφοίτων Πολυτεχνείων, χρήζουν επικαιροποίησης στο πλαίσιο μιας συνολικής ρύθμισης».

- «Τα ΤΕΙ ή θα πρέπει να αναβαθμιστούν σε κανονικές πολυτεχνικές σχολές με τις προϋποθέσεις που οι πολυτεχνικές σχολές λειτουργούν (χρόνια, καθηγητές, εργαστήρια, χρηματοδότηση), ή θα πρέπει να επανέλθουν στη λογική παραγωγής ανώτερων στελεχών εφαρμογής ή θα πρέπει να κλείσουν».


Συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων  Συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνος μαζί με τον πρύτανη του ΕΜΠ Κ. Μουτζούρη, τον Ιανουάριο του 2009 πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων όπου τους παρουσίασαν τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην 7η συνάντηση Πρυτάνεων και Κοσμητόρων, που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΤΕΕ. Πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις στην κατεύθυνση της θέσπισης ενιαίου πλαισίου πιστοποίησης δεξιοτήτων και πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των διπλωματούχων μηχανικών, των πτυχιούχων ΤΕΙ και άλλων τεχνικών, σε όλο το φάσμα των τεχνικών επαγγελμάτων, με διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης και για τις πολυτεχνικές σπουδές το δίπλωμα μηχανικού 5ετών σπουδών να είναι ισότιμο με master.

Οι συναντήσεις του Προέδρου και Μελών της ΔΕ του ΤΕΕ καθώς και του Πρύτανη του ΕΜΠ έγιναν:

 • Στις 21.1.2009 με την Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ
 • Στις 21.1.2009 με τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ
 • Στις 22.1.2009 με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

H μεγαλύτερη σύγκλιση υπήρξε στο θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου φαίνεται ότι η θέση να υπάρχει μία πολυτεχνική βαθμίδα κερδίζει έδαφος. Υπάρχουν προβληματισμοί για το αν θα πρέπει να υπάρχει λυκειακή τεχνική εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τη γενική. Κοινή διαπίστωση, πάντως, ήταν ότι στο χώρο της τεχνικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης υπάρχει ανάγκη μιας γενικής επανατοποθέτησης.

Το Φεβρουάριο του 2009 έγινε εξάλλου συνάντηση του Προέδρου, του Α' Αντιπροέδρου και του Γεν. Γραμματέα ΤΕΕ με την τότε Βουλευτή και εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ σε θέματα Παιδείας και νυν υπουργό Α. Διαμαντοπούλου καθώς και άλλα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ.


Όχι στην ισοπέδωση  Όχι στην ισοπέδωση

Καταλυτική ήταν η αντίδραση του ΤΕΕ το καλοκαίρι του 2009 στο νομοσχέδιο για τα ΤΕΙ που έφερε στη Βουλή η τότε κυβέρνηση της ΝΔ.   Ιδιαίτερη αίσθηση και δημοσιότητα έλαβαν η παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ στη Βουλή στις 22.7.2009, αλλά και η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μία μέρα νωρίτερα, παρουσία εκπροσώπων του ΓΕΩΤΕΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ, όπου το νομοσχέδιο χαρακτηρίστηκε αντισυνταγματικό και διαλυτικό για την Ανώτατη Παιδεία.  Είναι χαρακτηριστικό ότι Τύπος κατέγραψε, την επόμενη μέρα της συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε το ΤΕΕ «συμβιβασμό» και «αναδίπλωση» του Υπουργείου Παιδείας.


Εξορθολογισμός σπουδών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων μηχανικών  Εξορθολογισμός σπουδών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων μηχανικών

Στην παρούσα θητεία του το ΤΕΕ έθεσε τα θεμέλια για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση «εσωτερικών» προβλημάτων του κλάδου, τόσο όσο αφορά στις σπουδές όσο και στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, ιδιαιτέρως αυτά των νέων ειδικοτήτων:

 • Με την καθιέρωση των κοινών συναντήσεων των Πρυτάνεων και Κοσμητόρων των Πολυτεχνικών Σχολών  και ΤΕΕ
  κατοχυρώθηκε η συλλογική προσέγγιση των σπουδών του μηχανικού, η ίδρυση νέων σχολών και τμημάτων και η χωροταξική τους κατανομή, η αντιμετώπιση θεμάτων επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά και η κοινή αντιμετώπιση γενικότερων θεμάτων  Παιδείας.
 • Με την απόφαση των Ελληνικών Πολυτεχνείων και Πανεπιστημίων να πιστοποιούν πλέον ως επιπέδου Master τα Διπλώματα πενταετών σπουδών των Μηχανικών και κατ' επέκταση των Διπλωματούχων Γεωπόνων. Η επικύρωση της απόφασης αυτής έγινε τον Ιούνιο του 2009, μετά την 8η Σύνοδο Πρυτάνεων και Κοσμητόρων στα Χανιά, με τη συμμετοχή του Προέδρου και άλλων εκπροσώπων του ΤΕΕ, ενώ είχε δρομολογηθεί από τις αρχές του 2008. Tο ΤΕΕ από τον Οκτώβριο του 2008 - καθώς εκ του νόμου, έχει την αρμοδιότητα να αποφαίνεται  για τα θέματα που άπτονται της άσκησης του επαγγέλματος του διπλωματούχου μηχανικού - είχε ανακοινώσει την έμπρακτη συμπαράστασή του, προς κάθε διπλωματούχο μηχανικό που διεκδικεί ή θα διεκδικήσει την αναγνώριση και τις συνέπειες της ισοδυναμίας του διπλώματός του με Master

Σημειώνεται ότι κατά την πρόσφατη 12η Σύνοδο (8-2-2010) που πραγματοποίησαν οι Πρυτάνεις και Κοσμήτορες με τη συμμετοχή του ΤΕΕ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, κάλεσαν την Πολιτεία να αναγνωρίσει το επίπεδο αυτό και δια νόμου και με την κατάταξη τους στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

 • Με τις επιτροπές «διαιτησίας» που συστάθηκαν από το ΤΕΕ για πρώτη φορά, αναδείχθηκε ένα αξιόπιστο πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων μεταξύ των ειδικοτήτων των μηχανικών σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ήδη, η επιτροπή διαιτησίας μεταξύ Μεταλλειολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών είχε ως αποτέλεσμα την πρόταση για κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων Μεταλλειολόγων, ενώ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και οι προτάσεις της επιτροπής διαιτησίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα  Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών.


  Οι νέες ειδικότητες μηχανικών  Οι νέες ειδικότητες μηχανικών

  Με την συμβολή του ΤΕΕ και σε συνεργασία με τους αρμόδιους συλλόγους,
  ρυθμίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών Παραγωγής και
  Διοίκησης, με παράλληλη προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών τους.

  Αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία από τις Επιτροπές «Διαιτησίας» που είχαν ως
  αποτέλεσμα τις εισηγήσεις για κατοχύρωση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των
  μεταλλειολόγων και των χημικών μηχανικών, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τους μηχανικούς Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ
  ανάλογα θα διερευνηθούν προτάσεις για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος.

  Εξάλλου, η ίδρυση του e- TEE από το ΤΕΕ, αποτέλεσε μια σημαντική πρωτοβουλία
  για τους επιστήμονες πληροφορικής και μια νέα αφετηρία για την ανάπτυξη της
  πληροφορικής σε ορθολογική βάση. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ενιαία έκφραση στο χώρο της πληροφορικής στο πλαίσιο του ΤΕΕ, αλλά με διαδικασίες που διασφαλίζουν την αυτόνομη παρέμβαση στο συγκεκριμένο τομέα.


  Ευρωπαϊκές Οδηγίες - «Κλειστά επαγγέλματα»  Ευρωπαϊκές Οδηγίες - «Κλειστά επαγγέλματα»

  Το ΤΕΕ, με τη συμμετοχή του σε φορείς και σε επιτροπές  αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα με επάρκεια τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν στα θέματα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ισοτιμίας των αποφοίτων εξωτερικού αλλά και το θέμα των ελάχιστων αμοιβών (απελευθέρωση επαγγελμάτων).  Οι τεκμηριωμένες παρεμβάσεις του ΤΕΕ φαίνεται να έχουν πείσει τα  υπηρεσιακά στελέχη της Πολιτείας που ασχολούνται με τα παραπάνω θέματα.

  Ωστόσο, τα θέματα βρίσκονται σε εξέλιξη και απαιτείται επαγρύπνηση,  συνεχής νομική υποστήριξη και επικαιροποίηση της τακτικής που επιλέγεται.

  Η επιτυχία του ΤΕΕ να κατοχυρώσει το ρόλο του  στον έλεγχο και τον καθορισμό των ελάχιστων αμοιβών και η επιτυχής αντιμετώπιση των ενστάσεων  της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποτελούν σπουδαία παρακαταθήκη στο θέμα της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων.

  Σημειώνεται ότι με έγγραφό του το ΤΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας τον Ιούλιο του 2009, με αφορμή το σ/ν για τα «κλειστά επαγγέλματα», υπογραμμίζει: «Το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα είναι "ανοιχτό" και το TEE θεωρεί παραπλανητική και συνθηματολογική τη συγκατάταξή του από ορισμένους στα "κλειστά επαγγέλματα" - Aπό το σύνολο των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν στην πρόσβαση και στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, δεν θίγονται από την Οδηγία 2006/123/EK οι διατάξεις που αφορούν στη διατίμηση των αμοιβών ορισμένων (επίσης συγκεκριμένων) υπηρεσιών τους».

  Η  επιδίωξη για κατοχύρωση του ΤΕΕ ως φορέα όλων των τεχνικών και η προετοιμασία του για την αντιμετώπιση θεμάτων πιστοποίησης όλων των τεχνικών επαγγελμάτων αποτελούν στοιχεία μακροπρόθεσμης στρατηγικής.
  Με αυτόν τον τρόπο το ΤΕΕ καθίσταται ικανό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του παρόντος αλλά και  τις προκλήσεις του μέλλοντος. Επιπλέον,  διαμορφώνει ουσιαστικές γραμμές άμυνας απέναντι σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή εθνικό νομικό πλαίσιο το οποίο οδηγεί σε  ισοπέδωση επαγγελματικών δικαιωμάτων ή στην πλήρη άλωση του επαγγέλματος του μηχανικού. 


  Αντίδραση για τα Κολέγια  Αντίδραση για τα Κολέγια

  Το ΤΕΕ αντέδρασε από την πρώτη στιγμή στις προσπάθειες για ισοτίμηση των ΚΕΣ και των Κολεγίων με τα ΑΕΙ, με ανακοινώσεις και άλλες ενέργειες τον Οκτώβριο του 2007 και τον Μάρτιο του 2008. Τον Ιούλιο του 2008, αμέσως μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα ΚΕΣ ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Αλαβάνος με δήλωσή του επισήμανε ότι αυτό «υποβαθμίζει εκατοντάδες χιλιάδες αποφοίτους των ΑΕΙ και ΤΕΙ, υποσκάπτει τις προσδοκίες τους, τις προσδοκίες  ενός ολόκληρου λαού από αυτούς, το επίπεδο των Ελληνικών Πανεπιστημίων».

  Επίσης με άλλη δήλωση του Προέδρου του ΤΕΕ, το Νοέμβριο του 2008 απέκρουσε τις αλλεπάλληλες και από πολλές πλευρές - μηδέ εξαιρουμένου του ίδιου του Υπουργού Παιδείας - προσπάθειες διαστρέβλωσης της αλήθειας αναφορικά με τις θέσεις του ΤΕΕ για τα Κολέγια, τα δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ και γενικότερα την Παιδεία.

  Τον Απρίλιο του 2009, το ΤΕΕ ζήτησε άμεσα την ανάκληση απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για παράνομη ισοτίμηση τίτλων κολεγίων με πτυχία πανεπιστημίων.

  Τον Ιούλιο του 2009, το ΤΕΕ χαρακτήρισε «νάρκη» στα θεμέλια της Παιδείας την αδειοδότηση κολεγίων που προώθησε ο υπουργός Παιδείας Α. Σπηλιωτόπουλος, ζητώντας την ανάκλησή τους.

  Το Νοέμβριο του 2009 το ΤΕΕ με ανακοίνωσή του χαιρέτησε την απόφαση της σημερινής υπουργού Παιδείας ’Aννας Διαμαντοπούλου να ανακαλέσει όλες τις άδειες λειτουργίας Κολεγίων και να προχωρήσει στην επανεξέταση του συνόλου των φακέλων, ενώ τον Ιανουάριο του 2010 εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με τη ρύθμιση που επαγγέλεται το Υπουργείο για τη ρύθμιση, με βάση το σύστημα της δικαιόχρησης, που αφορά τα κολέγια που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια.


  Στο επίκεντρο της Αντιπροσωπείας  Στο επίκεντρο της Αντιπροσωπείας

  Τα θέματα Παιδείας αποτέλεσαν επανηλλειμένα θέμα συζητήσεων στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου, καθώς εν μέσω του καλοκαιριού και σε έντονο προεκλογικό κλίμα, η κυβέρνηση προχώρησε μονομερώς σε ρυθμίσεις για την "αναβάθμιση" των TEI και εν συνεχεία άνοιξε τον ασκό του Aιόλου για τα κολέγια και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καταστρατηγώντας το Σύνταγμα και τους νόμους, νοθεύοντας παράλληλα το εκπαιδευτικό σύστημα.

  Ειδικότερα, τα θέματα Παιδείας που τέθηκαν στην Αντιπροσωπεία, ήταν:

  • σ/ν για τα ΤΕΙ
  • σ/ν για τα «κλειστά επαγγέλματα»
  • ΠΔ για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της οδηγίας 2005/36 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
  • Εγγραφή στο ΤΕΕ κατόχων βεβαιώσεων ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Προσδιορισμός κανόνων για τα επαγγελματικά δικαιώματα διπλ/χων μηχ/κών.
  • Μάστερ
  • Νέες ειδικότητες
  • Νέες Σχολές
  •  Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Πρόταση για ίδρυση φορέα πιστοποίησης.

  Η διεύρυνση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών  Η διεύρυνση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών

  Μία σημαντική δραστηριότητα του ΤΕΕ αφορά τη διεύρυνση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, θεσμικά ή στην πράξη. Σημαντικοί τομείς της Ελληνικής οικονομίας που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες των μηχανικών, λειτουργούν ή αναπτύσσονται με εμπειρικό τρόπο και χωρίς ουσιαστική επιστημονική υποστήριξη.

  Οι προτάσεις του ΤΕΕ για την ανάπτυξη, την έρευνα και την τεχνολογία, το ξεπέρασμα της κρίσης, την ενεργειακή επιθεώρηση, τον έλεγχο της αντισεισμικής επάρκειας των οικοδομών, τους ανελκυστήρες, τα φωτοβολταϊκά  κλπ εντάσσονται και σε αυτήν την δραστηριότητα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι προτάσεις του για 10ετή στρατηγικό προγραμματισμό, με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες και στην απασχόληση αλλά και η γενικότερη επικοινωνιακή προσπάθεια που καταβάλλεται μέσα από τα μέσα ή τη συμμετοχή σε εκθέσεις για την προβολή της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών των μηχανικών.

  Για όλα τα παραπάνω θέματα, βλ. περισσότερα Παρεμβάσεις  [ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
  [ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
  [ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]

    © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος