ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠαρεμβάσειςΚύρια Αρθρα Ε.Δ.
ΕκδηλώσειςΕνημέρωση - Πληροφόρηση


Τα Δημόσια Έργα ατμομηχανή διεξόδου από την κρίση

 

Απαίτηση για διαφάνεια στην παραγωγή των έργων | Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου μελετών | Συμπλήρωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών


Ο τομέας παραγωγής των δημοσίων έργων,  όπως έχει επισημάνει κατ' επανάληψη το ΤΕΕ, αναδεικνύεται η ατμομηχανή εξόδου από την οικονομική κρίση στις περισσότερες χώρες. Στην Ελλάδα, που προσπαθεί να αναβαθμίσει τις υποδομές της, υπάρχει ανάγκη από μικρά και μεσαία έργα στην περιφέρεια, ενώ έχει μεγάλη σημασία η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των πόρων. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται αύξηση του ΠΔΕ, με ανακατανομή πόρων και επενδυτικών προτεραιοτήτων, εκσυγχρονισμός του θεσμικού και διαδικαστικού πλαισίου και εξυγίανσή του με τη διαγραφή μη επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Το ΤΕΕ, από τις αρχές του 2009 έθεσε προς κάθε κατεύθυνση με έμφαση το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την επικίνδυνη συρρίκνωση του ΠΔΕ και ουσιαστικά το «πάγωμα» του ΕΣΠΑ, έκρουσε τον «κώδωνα του κινδύνου» για τη  δυσμενή κατάσταση στην οποία είχε αρχίσει να περιέρχεται ο κατασκευαστικός κλάδος και ειδικότερα ο τεχνικός κόσμος, σε συνδυασμό και με τις καθυστερήσεις οφειλόμενων χρημάτων από το Δημόσιο. Μια κατάσταση που επιδεινώθηκε ραγδαία, συμπαρασύροντας ολόκληρη την οικονομία στην ύφεση.  Οργάνωσε αλλεπάλληλες συσκέψεις με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, προκάλεσε συζητήσεις με εκπροσώπους της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με αποκορύφωμα τον δημόσιο διάλογο στη διάρκεια ενός διημέρου ειδικά αφιερωμένου στις κατασκευές, που διοργάνωσε  από κοινού με τις εργοληπτικές οργανώσεις.

Αποτέλεσμα αυτών ήταν η διατύπωση συγκροτημένων προτάσεων, τις οποίες κατέθεσε στην κυβέρνηση, στα κόμματα, σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου με την προηγούμενη σύνθεσή του. Προτάσεις οι οποίες έχουν την ίδια ισχύ μετά τις βουλευτικές εκλογές και μεγαλύτερη ανάγκη να συζητηθούν άμεσα, όπως τόνισε στη νυν πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Αλαβάνος.

Ειδικότερα το ΤΕΕ πρόβαλε τις εξής προτάσεις:

 • Εκτός από τα δρομολογημένα εθνικής κλίμακας μεγάλα έργα υποδομής και υπό την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης - τεκμηριωμένα - των αναθεωρημένων στόχων των Προγραμμάτων, θα πρέπει να ενταχθούν στα Περιφερειακά Προγράμματα έργα προϋπολογισμού μικρότερου των 5 εκ. ευρώ, ώστε να ακολουθηθεί ταχύτερη αλλά διαφανής και δίκαιη διαδικασία ανάθεσης/εκτέλεσης. Αυτό ως αποτέλεσμα θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα προκαταβολής, γρηγορότερη απορρόφηση κονδυλίων και αναθέρμανση των περιφερειακών κατασκευαστικών αγορών, οι οποίες έχουν συρρικνωθεί δραματικά την τελευταία διετία.
 • Επιβάλλεται η ενεργοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς, με κατεύθυνση, εκτός από τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές με μικρά έργα μη επιλέξιμα στο ΕΣΠΑ, και στις Περιφέρειες Στ. Ελλάδας και Ν. Αιγαίου, οι οποίες δεν καλύπτονται πλέον από την πολιτική της συνοχής.
 • Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση του ΠΔΕ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε έργα κοινωνικής υποδομής, έργα αστικών αναπλάσεων, ενίσχυση περιφερειακών προγραμμάτων των ΟΤΑ, ενώ θα πρέπει να υπάρξουν κρατικές ενισχύσεις σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου.

Απαίτηση για διαφάνεια στην παραγωγή των έργων  Απαίτηση για διαφάνεια στην παραγωγή των έργων

Σύσσωμος ο κατασκευαστικός και μελετητικός κόσμος της χώρας συμφωνούν ότι τα κυρίαρχα προβλήματα, μεταξύ άλλων, που ταλανίζουν τον τομέα της κατασκευής  είναι η αδιαφάνεια και το υφιστάμενο σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων, το οποίο πρέπει να αναμορφωθεί, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των έργων.

Αυτό ήταν, άλλωστε, το βασικό συμπέρασμα της Διημερίδας που συνδιοργάνωσε το ΤΕΕ με τις εργοληπτικές και μελετητικές οργανώσεις στις 28 - 29 Απριλίου 2009.

 

Το ΤΕΕ και οι εργοληπτικές οργανώσεις πρότειναν για λόγους διαφάνειας να καθιερωθεί δελτίο ταυτότητας έργου που θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες μέσω του διαδικτύου, μια πρόταση που άρχισε ήδη να υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών.

Επίσης προτάθηκε η αναμόρφωση του υφιστάμενου συστήματος ανάθεσης δημόσιων έργων να συνδυαστεί με πλήρες σύστημα προδιαγραφών αναλύσεων τιμών, τιμολογίων και συστήματος αναθεώρησης, προκειμένου να εκτελούνται έργα υψηλής ποιότητας με δίκαιο κόστος. Και αυτή η πρόταση έγινε δεκτή από τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και έχει αρχίσει ο σχετικός διάλογος με το ΤΕΕ και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Έχουν επίσης διατυπωθεί αρκετές επιμέρους προτάσεις, πάντα με την προϋπόθεση ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές δεν θα οδηγήσουν σε «πάγωμα» έργων και μελετών, όπως:

 • Να συσταθεί παρατηρητήριο για τα έργα που εκτελούνται, καθώς και την έγκαιρη δημοσιοποίηση κυλιόμενου προγράμματος μελετών που θα προκηρύσσονται ανά εξάμηνο.
 • Για τη δημοπράτηση των έργων να υπάρχουν πλήρεις και εφαρμόσιμες τεχνικές μελέτες.
 • Άμεση χρηματοδότηση της σύνταξης των φακέλων έργων στο αρχικό τους στάδιο (αντίστοιχο μιας προκαταρκτικής μελέτης) και από τη φάση της σύλληψης της ιδέας υλοποίησης ενός έργου. Αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξουν ιεραρχήσεις, προτεραιότητες και ασφαλής χρηματοδότηση.
 • Η κατασκευή έργων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) δεν πρέπει να αφαιρεί πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Να γίνει άμεση απεμπλοκή μιας σειράς μικρομεσαίων δημοσίων έργων (ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σχολικά κτίρια) από το πρόγραμμα ΣΔΙΤ και η επανένταξή τους στο ΕΣΠΑ.
 • Το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής έργων να ισχύει καθολικά για όλα τα έργα που κατασκευάζονται για λογαριασμό του δημόσιου τομέα.
 • Να ενισχυθεί η δημόσια διοίκηση ώστε να παίξει ενεργητικά το ρόλο της στην παραγωγή του δημοσίου έργου
 • Να ενισχυθεί η επίβλεψη των έργων με τη παρουσία του μελετητή στη διάρκεια του έργου με συμβουλευτικό - βοηθητικό ρόλο, αλλά και ευθύνη για τις οικονομικές προβλέψεις της μελέτης του
 • Να τροποποιηθούν οι εξοντωτικοί για τους μικρούς και μεσαίους κατασκευαστές όροι συμμετοχής τους σε έργα που δεν συνδέονται με την ποιότητα του παραγόμενου έργου.

  Βλ. Αναλυτικές Θέσεις ΤΕΕ για τα Δημόσια Έργα και τις υποδομές τους


Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου μελετών  Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου μελετών

Το ΤΕΕ διαπιστώνοντας ότι υπάρχει γύρω από τις μελέτες ένα θολό τοπίο, με τις εκατέρωθεν ακραίες πολλές φορές θέσεις, θεώρησε ότι πρέπει να συμβάλλει στην διαλεύκανσή του, ασκώντας τον θεσμικό του ρόλο και υποβάλλοντας διαρκώς προτάσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που τις διέπει, σε συνεργασία και με τους συλλόγους των μελετητών.

Τα κυριότερα ζητήματα που επισημάνθηκαν αυτό το διάστημα σε δύο σχετικές ημερίδες (ΤΕΕ/Τμ. Ανατολικής Κρήτης, Ιούνιος 2008 και ΤΕΕ, Σεπτέμβριος 2009) είναι:  Οι θετικές προβλέψεις του 3316/05 τηρούνται σε ελάχιστες περιπτώσεις, ενώ υπάρχει έλλειμμα στην πρόβλεψη του νόμου που αποτελούσε πρόταση του ΤΕΕ για το Φάκελο Έργου. Υπάρχει καταστρατήγηση του νόμου από Δήμους, Οργανισμούς του Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ΣΔΙΤ, από τις συμβάσεις παραχώρησης, με το πέρασμα του χρόνου συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έναντι αυτών με διαγωνιστική διαδικασία, ενώ ανατίθενται καθ' υπέρβαση του νόμου συνήθεις μελέτες σε ΑΕΙ.

Το ΤΕΕ με υπόμνημά του προς τον υπουργό Υποδομών τον Οκτώβριο του 2009 ζήτησε να γίνουν βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου των μελετών, αίτημα που έχει γίνει δεκτό και έχει ξεκινήσει ο σχετικός διάλογος.

Το ΤΕΕ έχει επισημάνει ότι, μεταξύ άλλων, απαιτείται:

 • Η επανεξέταση των διαδικασιών ανάθεσης μελετών ώστε να επιτευχθεί οικονομία χρόνου και να αρθούν δυσλειτουργίες που καθιστούν δυσχερή την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.
 • Η αναθεώρηση της άποψης για συμβάσεις μελέτης με κατ' αποκοπή τίμημα.
 • Η αναμόρφωση - συμπλήρωση και επαναξιολόγηση της βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης ώστε να αξιολογείται ουσιαστικότερα η μελετητική πορεία του προσφέροντα καθώς και η χρονική του διαθεσιμότητα.
 • Η ταχύτατη έναρξη της διαδικασίας ανασύνταξης του Π.Δ. 696/74 με την καθιέρωση σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων παραδοτέων μελέτης και η σύνδεση με τον Κώδικα Αμοιβών σε ένα ενιαίο Π.Δ.
 • Η άμεση ενεργοποίηση της δευτεροβάθμιας κρίσης με την έκδοση Π.Δ. για την Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενστάσεων.
 • Παρεμβάσεις, που θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας, για την αναβάθμιση, ποιοτική και ποσοτική, της στελέχωσης των Αναθετουσών Αρχών.
 • Η συγκρότηση Τράπεζας δεδομένων - πληροφοριών για την παρακολούθηση Μελετών και Μελετητών και φυσικά την παρακολούθηση των έργων σε όλη την πορεία τους.
 • Να επανεξεταστούν τα θέματα που ρυθμίζει το Π.Δ. 138/2009 σχετικά με τα Μητρώα των Μελετητών και ιδιαίτερα τα όρια των μελετητικών πτυχίων, τα οποία αποτελούν ως έχουν αντικίνητρο για την ανάπτυξη νέου, υγιούς μελετητικού δυναμικού σε όλη την Ελλάδα.

Βλ. αναλυτικές  προτάσεις στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (κείμενο διαβούλευσης, 02/2010)


Συμπλήρωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών  Συμπλήρωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Το ΤΕΕ, με βάση μελέτη που είχε αναθέσει σε ομάδα εργασίας, προχώρησε στην έγκριση σχεδίου ΠΔ που αφορά στις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Ναυπηγικής Μηχανικής  καθώς και την έγκριση των σχετικών προεκτιμώμενων αμοιβών τις οποίες έχει  ήδη προωθήσει προς υπογραφή για την συμπλήρωση του «Κανονισμού  Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών». Αντίστοιχη διαδικασία έχει ακολουθηθεί και για τις προεκτιμώμενες αμοιβές της κατηγορίας 28 «Πληροφοριακών συστημάτων και Δικτύων» και άλλων θεμάτων που αφορούν την ενεργοποίηση της κατηγορίας αυτής.[ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
[ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
[ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]

  © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος